Transparència i bon govern

Dret d'accés a la informació pública

És el dret que tenen les persones a demanar i obtenir la informació disponible a les administracions públiques en raó de la seva activitat o que hagin recollit d’altres entitats o empreses.