Territori i sostenibilitat

Medi Ambient

La lluita contra el canvi climàtic és cosa de tots, per això des de l’àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vic posem en marxa plans i accions que tenen com a epicentre la conservació del medi ambient. La implicació dels ciutadans és vital per fer de Vic una ciutat més sostenible.

Urbanisme

El servei d'urbanisme té per objecte vetllar per un desenvolupament sostenible de la ciutat a través  del planejament i la gestió urbanística, l'atorgament de llicències d'obres, la protecció del patrimoni arquitectònic i de la legalitat urbanística, i la redacció i execució de l'obra pública de qualitat.

Món rural

El municipi de Vic es troba en una comarca amb una àmplia tradició agrícola i ramadera.