Atenció ciutadana

Oficina d'Atenció a la Ciutadania

L'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) és el servei de referència per qualsevol tipus de consulta o tràmit que vulgueu fer. L'OAC està al servei de la ciutadania per les consultes, tràmits, peticions i suggeriments que tingueu amb l'ànim d'oferir un servei de qualitat que s'ajusti a les vostres demandes.

Oficina Municipal d'Acollida

L'Oficina Municipal d'Acollida (OMA) és el servei de recepció i acollida, destinat a totes les persones nouvingudes que arriben per primera vegada a la ciutat amb la intenció de quedar-s'hi a viure. Des del servei s'informa, s'orienta, s'assessora i es forma sobre els serveis, recursos i entitats, així com dels drets i deures, normatives, costums del país i la ciutat.

Síndic Municipal de Greuges

És un servei municipal gratuït que defensa els drets fonamentals i els interessos de la ciutadania de Vic davant les actuacions o omissions de l’Ajuntament, sempre amb una mirada transparent, autònoma i objectiva.