Mobilitat

Destaquem

La manera com ens movem juga un paper molt important en la sostenibilitat, la seguretat i la salut de la ciutat.

Des del departament de Mobilitat, es planifica i es gestionen les diferents xarxes de mobilitat, prioritzant els desplaçaments a peu, en bicicleta i en transport públic, i vetllant per aconseguir que l’ús del vehicle privat motoritzat sigui el mínim necessari. També es treballa per optimitzar la distribució urbana de mercaderies per poder seguir tenint una ciutat competitiva.

Notícies

Més notícies

Agenda

Més esdeveniments