Vic presenta el balanç del pla estratègic del Remei

En els 19 mesos de treball del Consell de barri del Remei, s’han executat 33 accions, que han suposat la implicació de 21 entitats i 7 departaments municipals, així com una despesa de 51.000 euros.

Representants de l'ajuntament de Vic, l’Associació de veïns i veïnes del Remei i el Consell de Barri.
Representants de l'ajuntament de Vic, l’Associació de veïns i veïnes del Remei i el Consell de Barri

 

 

En plena pandèmia, entre juliol de 2020 i el juny de 2021 Vic va elaborar, de forma participativa, el Pla estratègic del Remei. Va ser la resposta de l'Ajuntament de Vic a la demanda de l'Associació de veïns i veïnes del Remei per tal que la ciutat definís la política municipal que plantejava al barri per als propers anys. "El compromís per redactar un pla estratègic és un exemple més de la feina feta pels regidors i regidores de barris, que treballen des de la proximitat i amb escolta activa parlant amb associacions veïnals, entitats i el veïnat", explica Josep-Ramon Soldevila, regidor de Ciutadania, Barris, Cooperació, Participació i Protecció Civil i regidor del barri del Remei.

A partir de la redacció del Pla Estratègic, en els 19 mesos de treball del Consell de barri del Remei, s’han executat 33 accions dins les 4 actuacions prioritzades a través del pla, que han suposat la implicació de 21 entitats i 7 departaments municipals, així com una despesa de 51.000 euros. Les actuacions i el treball de les comissions segueixen endavant aquest 2023 amb un pressupost previst de 43.000 euros. 

L’elaboració del Pla estratègic del Remei tenia per objectiu definir les necessitats i problemàtiques tenint en compte les diferents visions de les persones del barri i dissenyant actuacions específiques que permetessin desplegar-lo de forma viable i operativa incloent els diferents agents implicats, tot garantint la transparència en els resultats i combatent estereotips i percepcions poc favorables del Remei. 

 

Soldevila ha fet èmfasi en què “el Pla estratègic del Remei va suposar un repte en majúscules davant el moment social i sanitari que vivia el barri, la ciutat, el país i la resta del món: estàvem davant d’una pandèmia que, precisament, no permetia la trobada entre persones”.

 

A partir de les propostes recollides i dels eixos estratègics, el grup motor del procés participatiu les va analitzar i va definir com a prioritàries les següents 4 actuacions: 

  • actuació 1: Programa d’activitats extraescolars adreçades a la infància, els joves i les famílies del barri per tal d’afavorir la cohesió social i la generació d’oportunitats; 

  • actuació 2: Cartografia de la situació de les comunitats de veïns, del parc d’habitatges, dels usos i la situació dels equipaments i espais públics del barri del Remei; 

  • actuació 3: Definició conjunta i posada en marxa de l’espai de referència per al barri amb dinàmiques comunitàries;

  • actuació 4: Millora, manteniment i dinamització dels espais públics del barri.

A més d’una sèrie d’accions prèvies com, per exemple, la constitució del Consell de barri del Remei, que es va dur a terme el setembre de 2021, i on hi han estat implicades l’administració, juntament amb 15 entitats, que han fet 10 sessions de treball al llarg dels 19 mesos d’execució del Pla estratègic del Remei.

 

A la presentació del balanç, s’ha dut a terme un resum de les accions fetes per les dues comissions de treball creades - Comissió d’igualtat d’oportunitats i cohesió social i Comissió de convivència i dinamització d’espais públics i comunitaris - a més del grup “Trobades joves” que gestiona la Comunalitat de Vic.

 

Mar Cañellas, portaveu del Consell de barri del Remei, ha iniciat la seva intervenció comentant que “en un moment inicial, ens mostràvem escèptics amb que el pla es pogués dur a terme, però la feina feta de manera conjunta ha demostrat que era possible i les accions realitzades fan que en fem una valoració molt positiva, però que no pot acabar aquí i demanarem al nou consistori que li puguem donar continuïtat vetllant la feina que s’ha fet i amb nous reptes i propostes”.

En el balanç de l’actuació 1, portada a terme per la Comissió d’igualtat d’oportunitats i cohesió social, formada per 11 agents socials i 4 departaments municipals, Mar Cañellas ha explicat algunes de les accions que s’han dut a terme:

  • contractació d’una persona de suport a les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) del sud de la ciutat; 

  • proposta de 9 extraescolars compartides pel curs 2022/23; 

  • personal de suport en la sol·licitud de beques i ajudes a la mateixa escola; 

  • la realització de tallers de disfresses de cara el Carnestoltes de Vic. 

 

Alhora, la Comunalitat de Vic ha liderat el grup “Trobades joves” que està impulsant diverses activitats al barri, adreçades a joves. 

L’espai de treball entre AFA’s i altres agents socials del barri està aportant bons fruits a nivell de coordinació, reflexió i debat sobre diverses qüestions vinculades a l’educació i se’n preveu la continuïtat. 

 

Pel què fa al balanç de l'actuació 2, relacionada amb l'elaboració d'una Cartografia estratègica del barri del Remei que s'ha fet extensiva a l 'Estadi, degut a la similitud de problemàtiques i casuístiques, Carles Afonso, portaveu del Consell de barri del Remei, ha comentat que s’ha estat treballant al si de la Comissió de convivència i dinamització d’espais públics i comunitaris, formada per 5 entitats i 2 departaments municipals. L’elaboració d’aquesta cartografia es va encarregar a la urbanista i arquitecta social Itziar González, que ha liderat l’actuació que, actualment, està en la fase final d’execució, amb previsió de finalització el proper mes de maig. Aquesta cartografia parteix del creuament de les dades que tenen els diferents departament municipals sobre el barri amb les recollides per la ciutadania a través d’un taller ciutadà d’elaboració comunitària de cartografies i dues rutes exploratòries que s’han fet al barri. Aquest conjunt de dades són bolcades al GIS (Sistema d’informació geogràfica), amb unes coordenades sobre un mapa, i permet treballar transversalment tot activant capes d’informació per tal de poder fer una anàlisi del barri. Durant la presentació, González ha comentat que “s’està en la fase final de valoració de les dades, però ja s’entreveuen diverses línies estratègiques entorn l’habitatge, l’espai públic, l’acció social, l’activitat econòmica i zones d’accions estratègiques transversals”. 

 

En el balanç de les actuacions 3 i 4, Carles Afonso ha explicat que “la Comissió de convivència i dinamització d’espais públics i comunitaris ha estat treballant la cerca i posada en marxa d’un nou espai comunitari de referència al barri, que ha acabat sent El Pont, espai veïnal del Remei, situat a la rambla Tarradellas”. En el marc d’aquestes actuacions, també es va sol·licitar i aconseguir el projecte de la Comunalitat de Vic, que treballa la creació de xarxes de suport mutu per crear nous projectes econòmics i de desenvolupament social entorn l’autoorganització de les persones perquè puguin donar respostes a les necessitats col·lectives i contribuir al desenvolupament local. Aquest projecte ha aconseguit una subvenció de 350.000 euros per executar fins el febrer de 2024. Per últim, s’han realitzat diferents accions de manteniment al barri, així com la dinamització de diverses activitats a l’espai públic i que es detallen al document de balanç de tot el pla.

 

Finalment, Josep-Ramon Soldevila ha agraït a totes les persones, professionals i entitats implicades en fer efectiu aquest Pla estratègic del Remei i ha constatat que “treballar en uns objectius compartits i dur-los a terme de manera col·laborativa, tal com s’ha fet a través d’aquest pla, demostren que una nova governança és possible”. 

 
Podeu consultar el balanç clicant aquí.