Relació de llocs de treball

Ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i relació dels requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball

Relació de Llocs de Treball

Ordenació del personal d'acord amb les necessitats dels serveis i relació dels requisits necessaris per a desenvolupar un determinat lloc de treball.