La venda de productes de les cooperatives en la 9a edició del projecte Cultura Emprenedora a l'Escola a Vic

Enguany hi han participat 414 alumnes de 7 escoles i s’han creat 17 cooperatives escolars

El mercat de cooperatives escolars 2022.
El mercat de cooperatives escolars 2022

 

Cultura emprenedora a l’escola (CuEmE) és un programa que fomenta l’esperit emprenedor i les competències bàsiques en el cicle superior d'educació primària amb la voluntat de consolidar aprenentatges en una etapa en la qual els nens i nenes evolucionen progressivament cap a l’autonomia, l’autoconcepte i la seva inclusió en grups.

 

Durant un curs escolar, l'alumnat crea i gestiona una cooperativa escolar. La cooperativa centra l’activitat empresarial en la persona i no en el capital, es gestiona de manera democràtica i participativa i dona part dels beneficis a projectes socials. La metodologia educativa és el treball per projectes. Reforça valors com la solidaritat, la igualtat d’oportunitats i l’equitat i constitueix una eina d’inclusió social.

 

 

L’alumnat crea i gestiona la cooperativa escolar amb el suport de la comunitat educativa, l'administració i altres agents socials de la seva localitat. La participació dels ajuntaments i ens locals és cabdal en el projecte perquè facilita la relació de les escoles amb l’entorn i promou la implicació dels agents locals en la dinàmica quotidiana de les cooperatives. Els serveis de promoció econòmica i educació municipals actuen com a dinamitzadors i coordinadors del projecte posant els seus recursos al servei de l’esperit emprenedor de l’alumnat.

 

 

El projecte Cultura Emprenedora a les Escoles es promou des de la Gerència de Serveis d'Educació i la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de la Diputació de Barcelona, amb la implicació de la Regidoria d'Educació de l'Ajuntament de Vic i Creacció.

 

Projecte educatiu a l'escola

 

A l’aula, el projecte s’estructura en nou moments: preparem-nos per emprendre, creem la cooperativa, dissenyem imatge i comuniquem, generem idees, escollim els productes, cerquem finançament, produïm, fem la venda i recollim els fruits. Al llarg d’aquestes fases els cooperativistes han elegit els membres de l’equip directiu i les comissions de treball de la cooperativa, n’han redactat i aprovat els estatuts, n’han elegit el nom, n’han creat el logotip, han elaborat el prototips del producte, han fet un estudi de mercat, han comunicat i han fet difusió del projecte. En aquests moments només queda pendent de fer la venda de productes i la responsabilitat social, amb l’aportació d’una part dels beneficis obtinguts a una entitat social.

 

Durant el procés de creació i gestió de la cooperativa l’alumnat s’organitza per fabricar productes artesanals o oferir algun servei, que venen o comercialitzen un cop l’any en un mercat de la seva localitat. Enguany les cooperatives de Vic han fet la venda al llarg del mes de maig al mercat dels dimarts. Mentre feien la venda, la regidora d’Educació, Elisabet Franquesa, va visitar les cooperatives.

 

Les escoles compten amb diversos recursos per treballar al programa. Per una banda, l’ens local facilita la relació de les escoles amb l’entorn i posa els seus recursos al servei de les cooperatives. Aquest curs s’han ofert diverses propostes en diferents formats, presencials i telemàtics, amb l’objectiu d’adaptar-se a les necessitats de les escoles. Hi han col·laborat cooperatives, emprenedors i entitats de la ciutat. Per la seva banda, la Diputació de Barcelona és l’encarregada de proporcionar el KitCuemE, un material didàctic que compta amb 125 recursos per al professorat i 54 per a l’alumnat.