Punt de Partida, un projecte per a la millora de l’èxit educatiu i de la inserció laboral

Els joves de 4t de secundària comencen l’estada a les empreses col·laboradores

Estada a la Regidoria d'Educació.
Estada a la Regidoria d'Educació

 

Des de l’any 2000, l’Ajuntament de Vic treballa conjuntament amb Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per promoure activitats encaminades a desenvolupar un “Pla de millora de l’èxit escolar”. Entre altres accions, en els seus inicis va sorgir el projecte “Punt de partida” que es va començar a desenvolupar amb dos centres educatius de la ciutat, de forma pilot. Amb l’aparició dels PEE, el curs 2005-2006, aquest projecte va trobar el seu marc de referència i es va valorar l’opció de presentar-lo a tots els centres educatius de secundària de la ciutat per possibilitar així la seva participació. A partir d’aquí tots els centres s’hi van adherir i actualment hi participen tots.

El projecte Punt de partida, iniciat l’any 2003 de forma pilot, ofereix als alumnes de 4t d’ESO la possibilitat d’assolir les competències bàsiques de l’Ensenyament Secundari Obligatori fent estades de pràctiques formatives en centres col·laboradors de la comarca d’Osona, emmarcat en un conveni signat entre l’Ajuntament de Vic i el Departament d’Educació.

El curs 2015/16 s’incorpora el treball per competències com a metodologia que contribuirà al desenvolupament de les competències bàsiques i transversals de l’alumnat participant al projecte. Per tant, a través d’un projecte d’acompanyament en l’orientació acadèmica i professional, l’alumnat tindrà l’oportunitat d’identificar i posar en pràctica les pròpies habilitats, coneixements i destreses, com a estratègia per prendre consciència de la necessitat de millorar les seves competències. Tot això amb la incorporació d’unes sessions de treball per competències per iniciar un procés d’autoconeixement i per conèixer el mercat laboral i els itineraris, sessions que es porten a terme en el centre educatiu durant el 1r trimestre de curs.

En aquest sentit, el projecte té per objectiu afavorir l’èxit educatiu dels joves que, per circumstàncies diverses, es troben amb dificultats per desenvolupar les seves capacitats dins l’aula ordinària. Per aquesta raó, l’acreditació de l’ESO es presenta com a punt inicial per a poder seguir els ensenyaments reglats i/o professionals que, posteriorment, els facilitaran la seva incorporació al mercat de treball. Aquesta iniciativa pretén disminuir l’absentisme i l’abandonament acadèmic, així com millorar l’actitud i visió positives de l’alumnat davant la necessitat de formar-se de manera continuada. Per la seva banda, el període de pràctiques en una empresa permet a l’alumnat d’identificar i posar en pràctica les pròpies competències per afrontar amb garanties els reptes acadèmics i professionals, així com conèixer el món laboral, els aspectes bàsics i competències transversals per desenvolupar com a elements clau per millorar la inserció laboral d’aquells alumnes que no obtinguin el graduat.

Un projecte amb una llarga trajectòria

El Punt de partida és un projecte nascut l’any 2003 i, des d’aleshores, ha comptat amb la col·laboració de més de 160 empreses que han acollit aproximadament 70 nois i noies per curs escolar. El teixit empresarial i comercial de la nostra ciutat, ha col·laborat i col·labora amb un elevat grau de compromís social per l’educació dels joves de la nostra ciutat.

Xifres de participació durant el curs 2021 – 2022

El curs 2021 - 2022 hi han participat tots els centres educatius de la ciutat amb alumnat de 4t de secundària. S’hi han acollit al voltant de 80 joves. I hi han col·laborat unes 65 empreses de diversos àmbits: hostaleria, comerç, esport, manteniment, escolar, salut, artesanal, administratiu, jardineria, mecànica, perruqueria... entre altres.