Calendari de dies inhàbils de l'any 2023

L'any 2023, són declarats com a dies inhàbils els dissabtes, diumenges i dies festius:


calendari_inhabils.png


La declaració de dia hàbil o inhàbil té efectes en el còmput de terminis del procediments administratius, i no determina el funcionament dels centres de treball de l'Ajuntament de Vic, l’organització del temps de treball o el règim de jornada i horaris.

Podeu consultar els calendaris de festius de la ciutat de Vic aquí