Nou Programa d'Acompanyament al reagrupament familiar

L'Oficina Municipal d'Acollida, el Servei de Mediació i Benestar i Família han iniciat, aquest mes d'octubre, la primera fase del Programa d'Acompanyament al reagrupament familiar

Assistents a la sessió d'estalvi energètic, que forma part del Programa d'Acompanyament al reagrupament familiar.
Assistents a la sessió d'estalvi energètic, que forma part del Programa d'Acompanyament al reagrupament familiar

Aquest mes d'octubre s'ha dut a terme la primera fase del Programa d'Acompanyament al reagrupament familiar, programa liderat per l'Oficina d'Acollida (OMA), el Servei de Mediació i Benestar i Família. 

El Programa, adreçat a les persones estrangeres amb residència legal a Espanya que volen reagrupar a les seves famílies (ascendents, cònjuge i/o descendents) té com a objectiu acompanyar a la persona reagrupant durant tot el procés de tramitació, posar a disposició eines per a millorar les relacions de convivència, l'ús adequat dels habitatges i dels espais comuns, potenciar actituds cíviques i de respecte, així com afavorir la inserció i l’autonomia de les persones reagrupades a la ciutat, afavorir la convivència veïnal i la inclusió social.

El Programa consta de dues fases de treball i acompanyament:

  • La primera, s'inicia quan la persona reagrupant s'adreça a l'OMA per realitzar la tramitació de l'informe d'adequació de l'habitatge, informe necessari per a dur a terme el reagrupament. S'informa i es convida a tres sessions informatives: estalvi energètic i mesures de la llar, millora de la convivència a les escales de veïns i barris, i planificació i organització de l'acollida de la família reagrupada. 
  • La segona, s'inicia quan els familiars reagrupats arriben a la ciutat, orientant i acompanyant a les persones segons les seves necessitats.

A hores d'ara, el Programa compta amb les dues primeres sessions de la primera fase.

El passat 9 d'octubre es va dur a terme la sessió d'estalvi energètic i mesures de la llar, l'objectiu de la qual és apoderar i capacitar a les persones assistents en temes d'eficiència energètica, comprensió de factures, condicions de confort i salubritat, a través d'activitats de formació i sensibilització. Al finalitzar la sessió, entre tots els assistents es va sortejar un kit amb productes que permeten l'estalvi energètic a les llars. 

El 16 d'octubre es va realitzar la sessió de convivència, sessió dinamitzada pel Servei de Mediació, que té com a objectiu donar eines a les persones perquè contribueixin a afavorir un clima de convivència entre els membres d’una mateixa escala de veïns, creïn sinèrgies a la comunitat per fer front a diferents problemàtiques que es puguin detectar, i potenciar actituds cíviques i de respecte. Al finalitzar la sessió, entre tots els assistents es va sortejar un kit amb productes d'higiene a les llars. 

 

Enguany hi ha programades dues edicions més del programa, als mesos de novembre i desembre.