Selecció d'intèrprets i agents lingüístics 2023

L'Oficina Municipal d'Acollida juntament amb el Consell Comarcal d'Osona inicien el procés de selecció per incorporar nous agents/intèrprets lingüístics

Selecció d'intèrprets i agents lingüístics 2023.

L'Oficina Municipal d'Acollida juntament amb el Consell Comarcal d'Osona inicien un procés de selecció per incorporar nous agents/intèrprets lingüístics als serveis de traducció oral per als serveis públics d'Osona. 

Els requisits imprescindibles per formar part del Servei de Suport Lingüístic és parlar i entendre molt bé el català i el castellà, i parlar i entendre molt bé alguna de les llengües maternes de les persones estrangeres que arriben a Osona: Àrab, Amazic, Xinès, Twi, Punjabi, etc. 
Es recomana a més, tenir experiència d'intèrpret, experiència en l'àmbit social i tenir permís de conduir i cotxe propi.

Per poder formar part del procés de selecció cal enviar el currículum via correu electrònic a suporlinguistic@vic.cat. 

El Servei de Suport Lingüístic és el servei de traducció oral que dona resposta actuant com a facilitador en les relacions entre les persones nouvingudes i els professionals dels serveis públics que ho requereixin.