Benestar i família engega el projecte "Reactivem-nos"

Les professionals de benestar i família porten a terme un projecte prelaboral, amb l’objectiu d’empoderar a la ciutadania per a la recerca de feina.

Benestar i família engega el projecte "Reactivem-nos".

El dia 28 de Setembre es va iniciar el projecte Reactivem-nos que sorgeix de la necessitat detectada des dels Serveis Socials de Vic. L’objectiu és poder acompanyar, formar, ajudar, transformar, integrar i generar diferents coneixements relacionats en l’àmbit prelaboral a persones amb poca experiència laboral, entre 30 i 50 anys.   

 

La metodologia del projecte és mitjançant el treball grupal, ja que aquest ens ofereix la oportunitat de generar canvis personals, socials i comunitaris i també ens permet fomentar i desenvolupar la participació, la presa de consciència i l’acceptació de les diferències, entre moltes altres habilitats.

 

El projecte té una durada d’onze sessions, d’una hora i mitja aproximadament. En aquestes sessions es treballaran els tres eixos principals del projecte, que són:


  • Acompanyament psicosocial abordant els prejudicis, els rols i les creences en l’ambit laboral.
  • Competències transversals, tècniques i bàsiques
  • Mesures actives d’inserció (amb l’acompanyament de Vic Ocupació).

 

 

 Prelaboral 1

 

prelaboral 2  prelaboral 3