Convocatòria de subvencions a entitats 2024

L'Ajuntament de Vic obre la convocatòria de subvencions per a entitats de la ciutat per aquest any 2024

Trobada amb les entitats celebrada el passat 4 d'abril.
Trobada amb les entitats celebrada el passat 4 d'abril

El dimecres 10 d'abril s'obre el termini perquè les entitats de Vic presentin els seus projectes dins el marc de la convocatòria de Subvencions a les entitats 2024. La finalitat d’aquestes subvencions és la realització d’activitats d’interès públic o social per la ciutat. L'Ajuntament de Vic destina 300.000 euros a aquestes ajudes.

Poden sol·licitar subvencions aquelles entitats sense ànim de lucre degudament constituïdes i inscrites al registre oficial corresponent i al Registre Municipal  d’Entitats de Vic.

Les sol·licituds s’hauran de presentar per mitjans telemàtics a través del Catàleg de tràmits de la seu electrònica de l’Ajuntament de Vic mitjançant la complementació del model normalitzat, que haurà de ser signat per la persona interessada o el representant legal de l’entitat.

El dijous 4 d'abril es va celebrar una sessió informativa oberta a totes les entitats per tal de compartir algunes dades rellevants sobre l'activitat del departament de Benestar i Família i també per informar sobre la present convocatòria.