Nova edició del projecte “Vic. Cultura i Alzheimer”

El projecte "Vic. Cultura i Alzheimer" és un projecte impulsat per l’Ajuntament de Vic, des del Departament de Cultura i el Departament de Benestar i Família, en col·laboració amb la UVic-UCC i el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, amb l’objectiu de contribuir a la millora del benestar i la participació social de les persones amb demència facilitant l'accés a la cultura

Nova edició del projecte “Vic. Cultura i Alzheimer”.

La cultura és un dret humà i un poderós instrument al servei de les persones que millora el seu benestar i la participació social. Per altra banda, també són coneguts els efectes positius i l’impacte que genera la cultura en persones que pateixen demència i/o Alzheimer. Per això, el projecte 'Vic. Cultura i Alzheimer', iniciat al 2019, pretén garantir a les persones que pateixen una demència el dret a gaudir de la vida cultural a la ciutat, juntament amb els seus familiars o persones cuidadores, fomentant així una comunitat inclusiva, on totes les persones grans s’hi sentin partícips.

 

Per tal de fomentar aquesta inclusió social, des d’ara i fins al mes de juny, dins el marc d'aquest projecte, s'han programat set activitats. La primera és una visita que tindrà lloc al Museu d’Art Medieval (MEV) el dia 11 de febrer a les 10:30h.

 

L'activitat és gratuïta i està orientada a les persones grans de la ciutat. Està adaptada, en especial, per a les persones amb demència i Alzheimer, familiars i persones cuidadores. 

 

Inscripcions: Escriure a jaume.cases@uvic.cat o al telèfon 615219649.