Programa d'acompanyament al reagrupament familiar

Programa liderat per l'Oficina Municipal d'Acollida, Benestar i Família i Servei de Mediació , que acompanya a les persones que realitzen el reagrupament familiar així com a les persones que arriben reagrupades

Programa d'acompanyament al reagrupament familiar.
Programa d'acompanyament al reagrupament familiar

Programa transversal de l'Ajuntament de Vic, on hi treballa l'Oficina Municipal d'Acollida (OMA), el Servei de Mediació i Benestar i Família. Està adreçat per una banda, a les persones estrangeres amb residència legal a Espanya que volen reagrupar a les seves famílies (ascendents, cònjuge i/o descendents), i per l'altra, a les persones que arriben reagrupades pel seu familiar. 

El Programa te com a objectiu acompanyar a la persona reagrupant durant tot el procés de tramitació i posar a disposició eines per a millorar les relacions de convivència, l'ús adequat dels habitatges i dels espais comuns, potenciar actituds cíviques i de respecte, així com afavorir la inserció i l’autonomia de les persones reagrupades a la ciutat, afavorir la convivència veïnal i la inclusió social.

 

El Programa consta de dues fases de treball i acompanyament:

 • La primera, s'inicia quan la persona reagrupant s'adreça a l'Oficina Municipal d'Acollida per realitzar la tramitació de l'informe d'adequació de l'habitatge, informe necessari per a dur a terme el reagrupament. Es realitza de forma mensual, i s'informa i es convida a tres sessions informatives:
   
  - Estalvi energètic i mesures de la llar
  Sessió dinamitzada pel departament de Serveis Socials de l’Ajuntament. L’objectiu de la sessió és apoderar i capacitar a les persones consumidores a través d’activitats de formació i sensibilització en temes d’eficiència energètica, condicions de confort i salubritat. 
   
  - Millora de la convivència a les escales de veïns i barris
  Sessió dinamitazada pel departament de Mediació de l'Ajuntament. L’objectiu de la sessió és donar eines a les persones perquè contribueixin a afavorir un clima de convivència entre els membres d’una mateixa escala de veïns, creïn sinèrgies a la comunitat per fer front a diferents problemàtiques que es puguin detectar. Sensibilització en potenciar actituds cíviques i de respecte 
   
  - Planificació i organització de l'acollida de la família reagrupada
  Sessió dinamitzada per l’Oficina Municipal d’Acollida i Serveis Socials. L’objectiu d’aquesta sessió és acompanyar en la planificació de l’arribada de la família a la ciutat, informant sobre les necessitats que tindran, per exemple: escolarització dels fills (què implica l’escolarització, quins papers es necessiten i quins costos econòmics hi ha), homologació d’estudis de països d’origen (quins papers es necessiten de país d’origen, qui l’ha de fer), aprenentatge del català, etc. 
 • La segona, s'inicia quan els familiars reagrupats arriben a la ciutat, orientant i acompanyant a les persones segons les seves necessitats.