LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DÓNA SUPORT ECONÒMIC A LA COOPERACIÓ MUNICIPALISTA DE VIC

L’Ajuntament de Vic ha rebut una subvenció de la Diputació de Barcelona per desenvolupar el projecte de Millora dels residus municipals a la ciutat de Ziguinchor, al Senegal.

LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DÓNA SUPORT ECONÒMIC A LA COOPERACIÓ MUNICIPALISTA DE VIC.

Des de ja fa quatre anys, l’Ajuntament de Vic va engegar un projecte de cooperació tècnica  amb l’Ajuntament de Ziguinchor, al Senegal. Es tracta d’un projecte que vol aprofitar el procés i l'experiència que Vic i Osona ja han adquirit al llarg dels anys en termes de gestió dels residus i acompanyar l’Ajuntament de Ziguinchor en la implementació d’un sistema de treball que els permeti iniciar la selecció i valorització dels seus residus urbans i així millorar aquesta gestió, ja que fins ara és molt precària.

En el marc d’aquesta cooperació tècnica, fins l’any passat ja s’havien realitzat vàries accions, com ara la visita de tècnics municipals senegalesos a Vic per conèixer el sistema de treball d’aquí, la capacitació i formació de tècnics i l’enviament de dos camions i cinquanta contenidors d’escombraries. Tot i així, enguany el projecte es podrà reforçar gràcies a la subvenció de la Diputació de Barcelona que permetrà posar en funcionament una planta de triatge a Ziguinchor i fomentar la sensibilització entre la població.

Actualment la ciutat de Ziguinchor es beneficia d’un macro projecte a nivell nacional, finançat des de la banca europea, que està posant les infraestructures d’una planta per fer el triatge dels residus urbans de la ciutat. Així doncs, davant d’aquesta aposta nacional més ambiciosa,  l’acompanyament de l’Ajuntament de Vic es concretarà més específicament en la  capacitació dels agents que hi treballaran i la sensibilització de la població.

La subvenció ha estat atorgada en el marc del catàleg de recursos de la Diputació de Barcelona, per el recurs de “projectes de cooperació al desenvolupament” que molts pocs Ajuntaments obtenen per la especificitat dels seus requisits: primer ha de ser un projecte municipalista, és a dir que la contrapart ha de ser  un ens local i no una entitat, i segon criteri és que  el 100% de l’aportació de de la Diputació de Barcelona s’ha de transferir a la contrapart local, el què vol dir que és imprescindible que el projecte i el seu pressupost estiguin gestionats íntegrament  per l’Ajuntament del país on es desenvolupi el projecte.

Aquestes criteris suposen,  d’entrada,  un  repte pels ajuntaments catalans,  els quals no poden gestionar directament els fons, però a la vegada és una manera de posar en  valor la bona governança, la transparència i el reforç de les administracions locals,  en països com Senegal. Així doncs ara per ara, el projecte té un format pilot,  del qual se’n haurà de valorar la seva eficàcia i sostenibilitat.

Cal dir també, que des de ja fa molt de temps  la Diputació de Barcelona també subvenciona El Pla d’educació de la ciutadania global,  que es porta a terme a Vic.