LES TARDES D'ESTIU AL CARRER INCORPOREN ELS ODS EN LES SEVES ACTIVITATS

Enguany la programació de Tardes d'estiu al carrer ha incorporat els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) amb l'objectiu de construir una ciutadania amb consciència global i motivar l'acció local transformadora.

LES TARDES D'ESTIU AL CARRER INCORPOREN ELS ODS EN LES SEVES ACTIVITATS.

La sostenibilitat ambiental, social i econòmica són els reptes actuals en la cerca d'una millor qualitat de vida per a totes les persones del planeta. Per això, aquest any dins del programa de Tardes d'estiu al carrer, a banda d'oferir un ventall d'activitats lúdiques per l'estiu, no s'ha volgut perdre l'oportunitat  d'introduïr-hi els objectius per a la justícia global i projectar aquestes activitats més enllà de les fronteres i límits locals.

La incorporació dels Objectius de Desenvolupament Sostenible en aquesta programació ha suposat un valor afegit en un procés comunitari per millorar la bona convivència a la ciutat, ja que ha suposat anar més enllà i poder treballar també des d'un perspectiva de justícia global, fomentant les relacions inclusives i equitatives i promocionant el desenvolupament sostenible i la cultura de la Pau.

Es va considerar que el carrer havia d'esdevenir també un entorn d'aprenentatge per a l'educació per a la justícia global i per tant només calia alinear moltes de les activitats que ja s'hi feien des d'una perspectiva de consciència crítica, però també introduir-hi activitats noves per poder visualitzar de manera més directe els fenòmens d'exclusió que esdevenen a tot el món, com ara la fam, la pobresa, les desigualtats, la vulneració dels Drets Humans, les migracions forçoses, l'esgotament dels recursos naturals o els conflictes armats.

A més, aquest fet ha suposat que moltes entitats del Consell Local de Cooperació hagin incorporat activitats d'educació per al desenvolupament i que la programació sigui cada vegada més transversal i motivi l'acció local transformadora.

La introducció d'aquests ODS a la programació de Les Tardes d'estiu al carrer ha suposat un inici que s'ha d'anar consolidant progressivament en tots els àmbits educatius de la ciutat.