Un Civicus sobre sostenibilitat i pagesia

El programa educatiu del Civicus d'aquest any ha estat treballar la sostenibilitat econòmica, social i ambiental posant el focus en la pagesia i la sobirania alimentària.

L'objectiu és acompanyar els joves en la millora de com consumim i influïm en el món global.
L'objectiu és acompanyar els joves en la millora de com consumim i influïm en el món global

Des del Pla per la Ciutadania Global aquest any hem volgut oferir una oportunitat educativa als joves del Civicus des d’un punt de vista de sostenibilitat agroalimentària.

El Pla, que té  uns objectius educatius molt clars per a combatre les injustícies globals i crear un consciència crítica i transformadora, integra també la sobirania alimentària com a concepte clau. En aquest sentit, cal  poder  oferir als joves oportunitats  per conèixer les conseqüències de la nostra forma de vida sobre el medi i les persones, i poder  revertir així el model agroindustiral, comercial i productiu.

I per això el  programa educatiu del Civicus d’enguany s’ha centrat en l’objectiu de defensar, dignificar i posar en valor la pagesia, i de donar a conèixer iniciatives locals d’agroecologia. Per fer- ho,  hem comptat amb  l’acompanyament de  l’Associació Terra Fèrtil, una entitat de nova creació a la ciutat, experta en el tema.

Durant aquesta primera setmana, els i les joves han pogut aprofundir sobre el concepte de sobirania alimentària a través de diverses activitats dinàmiques i participatives.  La setmana va començar amb un joc de rol on varen  poder construir un poble sostenible, tenint en compte  l’economia circular i solidària,  i des d’una governança assembleària. També han  creat  bancals d’agricultura urbana i un vermicompostador. I finalment també han pogut visitar una iniciativa local de producció d’agricultura ecològica, a les afores de la ciutat on hi han arribat utilitzant la bicicleta com a mitjà de transport sostenible i ecològic.   

El fil conductor de l’agroecologia se seguirà integrant a  les següents setmanes dedicades a la cuina, a l’esport i les noves tecnologies, ja que en totes s’hi inclouran activitats que afavoreixin la justícia social i la sostenibilitat de la vida.

L’objectiu d’aquest Civicus és poder acompanyar els joves en la millora de com consumim i influïm en el món global. Fomentar que  els joves puguin ser  actors actius en defensa del sector primari, a través de conèixer productors i cooperatives locals, però també a l’hora d’adquirir hàbits de  consum local i responsable i de trencar amb els perjudicis i la  falta de coneixement que les generacions més joves tenen cap a les feines del camp.