VISITA DANESA A ESCENA COMUNITÀRIA

El passat dimecres 15 de març una vintena de joves danesos i daneses provinents del projecte Aurora, varen participar en una sessió d'Escena Comunitària, els quals varen poder realitzar diferents activitats de teatre i improvisació conjuntament.

VISITA DANESA A ESCENA COMUNITÀRIA.

El taller va estar enfocat a construir una comunicació participativa i democràtica entre els i les diferents joves malgrat no parlar el mateix idioma. Tan les activitats d'improvisació com les activitats més musicals que es varen realitzar durant la sessió, varen permetre als i les joves d'expressar-se lliurament sense perjudicis personals, socials ni culturals i es va aconseguir generar un alt  nivell d'empatia entre totes les persones participants.

Aquest tipus de col·laboracions entre els diferents projectes són molt enriquidors per tal de fomentar la interculturalitat crítica entre les persones joves i per donar-los eines per conviure en un món que sigui més just i equitatiu, i així poder establir els i les joves un sistema de relació que busqui erradicar totes les desigualtats i garanteixi els drets humans.

Escena Comunitària és un projecte que forma part del Pla d'educació per a la Justícia Global i que es porta a terme conjuntament amb Medi Obert de Vicjove. El projecte fa servir el teatre com una eina de transformació social, ja que l'espai escènic permet que els joves puguin expressar-se en llibertat i generin un espai de relacions equitatives entre ells.

Actualment els joves d'Escena Comunitària estan assajant una versió de Romeu i Julieta multicultural que podrem veure properament a l'espai ETC.