Circulació i accessos a la ciutat pel Mercat del Ram i la Fira Lactium

D'avui divendres dia 22 de març fins el diumenge dia 24 es portaran a terme diversos canvis de circulació i en els accessos al casc antic de la ciutat i a la zona del Recinte Firal El Sucre en motiu de la celebració del Mercat del Ram i de la Fira Lactium.

D'avui a diumenge dia 24 de març es porten a terme diversos canvis en els accessos d'entrada i sortida al casc antic de la ciutat en motiu de la Fira Lactium ubicada, enguany, a la Plaça Catedral i a la Plaça Bisbe Oliva.
En primer lloc, ambdues places restaran tallades al trànsit.
Els veïns dels carrers Escola hauran d'accedir al seu carrer a través de la plaça Sant Felip. El propi carrer Escola serà de doble sentit de circulació durant aquests dies; i la sortida l'efecturan per la plaça Sant Felip, carrer Canyelles, plaça Paradís, carrer Cardona, Progrés i Passeig.
Els veïns del Corretgers, Sant Miquel Arcàngel i Baixada de l'Eraime hauran d'accedir als seus carrers pel carrer Dues Soles. La sortida s'haurà d'efectuar pel carrer dels Dolors, o bé, per la plaça Pietat, carrer Pare Xifré, Progrés i Passeig.

Mapa accessos casc antic per Lactium

 

Pel que fa a l'àrea del Recinte Firal El Sucre també es porten a terme diversos canvis de circulació, es poden visualitzar al mapa.

Circulació i accessos àrea Firal pel Mercat del Ram