Posada en marxa de l’Oficina d’Intermediació Hipotecària

Aquest migdia s’ha portat a terme la signatura del conveni per la creació de l’Oficina d’Intermediació Hipotecària entre l’Ajuntament de Vic i l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Vic (ICAV).

D'esquerra a dreta: X.Farrés, A.Molas, J.Ballana i A.Aumatell.
D'esquerra a dreta: X.Farrés, A.Molas, J.Ballana i A.Aumatell

Aquest conveni  és un pas més en la gestió i la prevenció de situacions de risc que pateixen alguns ciutadans a l’hora de fer front al pagament de l’hipoteca del seu habitatge habitual.

 

L’Oficina d’Intermediació Hipotecària està situada a l’oficina municipal del Remei, on hi ha el Servei de Mediació Ciutadana. L’equip de mediadors, dependents de la regidoria de Convivència i Seguretat, tot i que ja porten molt temps gestionant aquest tipus de problemàtiques, des d’ara es coordinaran amb els advocats designats per l’Il·ltre. Col·legi d’Advocats per tal de poder atendre més casos quan el Servei de Mediació de l’ajuntament quedi saturat.

El conveni preveu una partida inicial de 3000 euros fins a finals d’enguany, que es veurà ampliada si és necessari, per fer front al cost acordat amb l’ICAV, 60 euros per expedient. El servei, però, no tindrà cap cost per la ciutadania.

Han signat el conveni el regidor de Convivència i Seguretat, Joan Ballana, i el degà del Col·legi d’Advocats de Vic, Antoni Molas. Els acompanyava el regidor de Benestar i Família, Xavier Farrés, que ha treballat conjuntament amb Ballana en aquest projecte. Joan Ballana ha explicat que la regidoria i el Col·legi porten ‘més d’un any treballant en aquest conveni perquè sempre ha estat una prioritat arribar aquí amb el màxim suport i consens’ i és que el conveni es va aprovar prèviament al Ple Municipal del mes de juny amb el suport unànime de tots els partits.

El degà de l’ICAV ha recordat que aquesta experiència ja va començar a l’ajuntament de Terrassa i actualment hi ha d’altres municipis que també l’estan aplicant. Molas ha detallat que els advocats d’ofici ‘intervenen quan ja s’ha iniciat un procés d’execució per part de l’entitat financera, però a través d’aquesta oficina ho faran quan encara no s’hagi rebut la demanda’.

Per la seva banda, Xavier Farrés ha destacat aquest conveni com a ‘mostra del treball conjunt que fa l’equip de govern’ i ha aprofitat per remarcar que des de la regidoria de Benestar i Família aquesta experiència ‘és una nova acció que se suma a les que ja es porten a terme des de l’Oficina d’Habitatge i des de Benestar Social’.

Al final, Joan Ballana ha recordat que aquest conveni també és fruit del treball d’altres entitats, com la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, que forma part del Comitè Assessor que preveu el conveni i, que ha ‘conscienciat a la ciutadania durant tot aquest temps d’aquesta problemàtica’. ‘És voluntat dels que estem aquí de treballar amb aquest sentit de col·laboració amb d’altres entitats, en concret amb la PAH; cadascú des de la seva posició i situació, amb els seus sistemes de treball, però amb l’objectiu que ens uneix: intentar evitar casos dramàtics de pèrdua de l’habitatge’ ha afegit el regidor de Convivència i Seguretat.

 

Funcionament de l’Oficina d’Intermediació Hipotecària

Qui es pot adreçar a l’Oficina?

Es poden adreçar a l’oficina tots aquells ciutadans i ciutadanes que tinguin problemes a l’hora de fer front al pagament de les quotes hipotecaries que en el seu dia van acordar amb l’entitat financera; o bé que prevegin que en un futur immediat no hi podran fer front i que aquesta situació de dificultat econòmica els pugui conduir a una situació de risc d’exclusió social i/o residencial.

Gestió de la demanda

Una vegada els ciutadans s’adrecen a la oficina, el Servei de Mediació fa entrega d’un full amb una relació escrita del tots els documents que han de fer arribar al servei per tal de poder treballar el cas, així com els necessaris per analitzar la capacitat de pagament de l’usuari.

Una vegada entregats els documents, el servei de mediació dóna una hora per mantenir una entrevista personal i individual amb la persona mediadora que conduirà el procés.

Objectiu i passos del procés

L’objectiu de la intermediació és aconseguir la millor proposta per la persona afectada i que aquesta sigui acceptada per l’entitat financera.

Aquest objectiu final ha de passar per un procés, que és pròpiament el de la intermediació hipotecaria i que es composa de tres etapes:

1.- Anàlisi:

- de la situació de la persona afectada i possibilitats de millora.

- de la sol•licitud que fa l’usuari i què espera aconseguir amb la intermediació.

- de la proposta que finalment es farà arribar a la entitat financera.

2.- Valoració:

- del cas i determinar, en funció de les característiques i requisits, si pot ser treballat pel servei.

- de la possibilitat de modificar la sol•licitud que fa inicialment la persona afectada, sempre i quan aquesta es pugui millorar, sempre de forma consensuada amb l’usuari.

Finalment es fa arribar la proposta a l’entitat financera.

3.-Resposta de l’entitat financera:

- Acceptada. L’usuari firma la nova proposta i es tanca el cas.

- Acceptada amb canvis. Aquests canvis es comuniquen a la persona afectada i es valora la viabilitat. Una vegada consensuats es firma per la persona afectada i es tanca el cas.

- Rebutjada sense discussió. En aquest cas també es comunica a l’usuari i se’l informa i orienta de les alternatives que existeixen a la intermediació.