Ajuts a l'accessibilitat en edificis d'habitatges en la ciutat de Vic

Convocatòria pera la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva en el marc de les bases reguladores específiques per a l'atorgament de subvencions per al foment de l'accessibilitat, 2023

PERÍODE DE LA CONVOCATÒRIA: de l'1 de juny de 2023 al 30 de juny de 2023, ambdós inclosos.

Les obres s'hauran d'haver iniciat entre el període comprès entre el dia 1 de gener de 2022 al 30 de novembre de 2023 ambdós inclosos sempre i quan compleixin amb els requisits establers en les bases

També poden presentar la sol·licitud les obres iniciades a partir de l’1 de febrer del 2020.