Educació ambiental

L’any 1996 l’Ajuntament va posar en marxa el Programa d’Activitats Escolars de Medi Ambient, dirigit als alumnes dels centres d’ensenyament de la ciutat de Vic.

Aquest programa s’ha anat revisant i actualitzant per tal d’incloure-hi nous continguts i d’adaptar-lo a les noves necessitats. S’ha batejat com a PROGRAMA EDUCATIU DE MEDI AMBIENT DE LA CIUTAT DE VIC.


Què es pretén?

El Programa Educatiu de Medi Ambient de Vic pretén donar continuïtat a les polítiques ambientals que es desenvolupen a la ciutat i acostar-les a l’àmbit escolar. En aquest context, es vol incentivar i fomentar la participació dels centres d’ensenyament en projectes d’ambientalització del propi centre. També es volen establir canals que afavoreixin l’intercanvi d’experiències entre els diferents centres i entre els alumnes.
El programa s'integra en la Xarxa d'Escoles per al Sostenibilitat de Vic (XESVIC), formada per 15 centres, l’Ajuntament de Vic i la Universitat de Vic-UCC.


Què s’ofereix?

Assessorament als centres: L’Ajuntament dóna suport i orientació als centres que ho desitgin per desenvolupar els seus propis projecte d’ambientalització amb l’objectiu de respondre a les necessitats de cada centre en coherència amb el seu propi projecte mediambiental.

Recursos educatius: Els recursos poden ser utilitzats a l'aula o bé per realitzar sortides al medi. Cada recurs compta amb una guia per al professor on hi ha l'esquema d'ús del mateix així com informació complementària, on es proposen activitats de treball previ i posterior. En el cas de les exposicions s'acompanyen de fitxes de treball per els alumnes.

Espai de relació entre alumnes, docents i centres: Per facilitar l’intercanvi d’experiències s’ha elaborat un bloc participatiu i s’organitzen diverses activitats al llarg de l’any que afavoreixen les relacions entre els diferents centres: Mercat d’Intercanvi (novembre) o la Bicicletada/Caminada del dia del Medi Ambient (Juny).

Visites a equipaments: L'Ajuntament ofereix un seguit de visites a equipaments o instal·lacions municipals, acompanyades per un educador/a o un expert en la instal·lació, que són interessants des d’un punt de vista mediambiental)

Formació: S’ofereix als mestres de les escoles que estan integrades en la Xarxa d'Escoles per la Sostenibilitat de Vic un seminari de formació avalat i reconegut pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat, a través del CRP Osona i finançat per l'Ajuntament de Vic, que pretén ser un espai de trobada entre els mestres i responsables dels projectes de medi ambient de cada centre en el qual es comparteixen experiències, s'imparteix formació específica per part d'experts i s'elaboren propostes útils per a les tasques que porten a terme els centres.


Més informació sobre el contingut del programa a: http://programamediambient.vic.cat

A qui va dirigit?

El programa va dirigit al centres escolars de Vic, ja siguin públics, privats, concertats i/o d’educació especial en tots els nivells escolars (infantil, primària, secundària i batxillerat) que estiguin integrats a la XESVIC.

Per a consultes o demandes sobre el programa, adreceu-vos a: programamediambient@vic.cat