Campanya de millora de la recollida de vidre

L'Ajuntament de Vic ha iniciat una campanya per recordar com cal fer la separació del vidre i dipositar-lo al contenidor correcte.

Campanya de millora de la recollida de vidre.

L'Ajuntament de  Vic ha iniciat una campanya per recordar com cal fer la separació del vidre i dipositar-lo al contenidor correcte.

El vidre suposa un 5,18 % del total dels residus que recollim, però encara hi ha una part que els ciutadans no estan separant. En concret hi ha un 18% del vidre que es genera a la ciutat que no s'està dipositant al contenidor de vidre i per tant no es recupera.

A part, alguns ciutadans es pensen que al contenidor de vidre hi van tot tipus d'ampolles, incloses les de plàstic, fet que és incorrecte. Per això la campanya també preveu incidir en aquesta problemàtica que dificulta l'aprofitament del vidre a les plantes de reciclatge 

La campanya consisteix en panells informatius en diferents mupis i parades de bus de la ciutat, la instal·lació d'adhesius informatius als contenidors de vidre i el seguiment per part dels nostres informadors ambientals.

La campanya es realitza amb el suport de Ecovidrio