13/07/2022 Tractament fitosanitari arbustiva

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament correctiu contra eruga del boix mitjançant pulveritzador en arbustiva

DATA :  13 de juliol de 2022
HORARI D’APLICACIÓ: 5:30h - 8:30h
MATÈRIA ACTIVA:  Deltametrina 0,08% 
UBICACIÓ: 
Parc Jaume Balmes
Cementiri
Crta de Barcelona
Parc Vall de Sau
Castell d'en Planes
Casal Mn Guiteras
  
 
QUI FA EL TRACTAMENT: SENPLAG per a VICVERD