14/11/2022 Tractament fitosanitari gespitosa

OBJECTE DEL TRACTAMENT: Tractament correctiu contra agrostis en gespa

DATA :  14 de novembre de 2022
HORARI D’APLICACIÓ: 8:00h - 10:00h
MATÈRIA ACTIVA:  Lambda-Cihalotrin 0,4% - Deltametrin 2,5% 
UBICACIÓ: 
Parc Jaume Genís i Rius
  
 
QUI FA EL TRACTAMENT: VICVERD