S'instal.len tubs de captació passiva a la ciutat per avaluar la qualitat de l'aire

L’Ajuntament de Vic va sol·licitar a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona la realització d’un estudi de la qualitat de l’aire en diferents punts del municipi.

Intal.lació dels tubs de captació.
Intal.lació dels tubs de captació
L’Ajuntament de Vic va sol·licitar a la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona la realització d’un estudi de la qualitat de l’aire en diferents punts del municipi.
 
Es tracta de fer un estudi i anàlisi per conèixer els nivells de concentració del diòxid de nitrogen (NO2) a diversos punts del municipi. La metodologia utilitzada és la captació passiva mitjançant tubs de difusió tipus Palmes.El diòxid de nitrogen és present a l’atmosfera en zones urbanes i és degut en gran part per l’acció de l’home. La principal font d’emissió és la combustió, tant de tipus mòbil - trànsit-, com de tipus fixe –indústria-. A les ciutats la principal font d’emissió són les combustions procedents dels vehicles de motor, i de forma especial, les emissions procedents dels vehicles dièsel.
 
L’objectiu és avaluar la influència del trànsit en la qualitat de l’aire del municipi. Per fer l’estudi s’instal·len els captadors en zones de diferent intensitat de trànsit i també en zones sense trànsit, com ara parcs urbans o zones de vianants.