S'executen treballs de manteniment i conservació de lleres de rius a Vic per reduir el risc en cas de riuades

A petició de l'Ajuntament de Vic, entre els mesos de juliol i setembre s'han executat treballs de manteniment i conservació de lleres de rius i torrents de Vic per reduir el risc en cas de crescudes.

S'executen treballs de manteniment i conservació de lleres de rius a Vic per reduir el risc en cas de riuades.

Arrel d'una petició de l'Ajuntament de Vic, entre els mesos de juliol i setembre, l’Agència Catalana de l’Aigua, a través de Forestal Catalana, està executant treballs de manteniment i conservació de les lleres del torrent de l'Esperança i del Rimentol (tram situat entre la carretera B-522 i la desembocadura al riu Gurri, prop de la depuradora), del riu Mèder (tram entre la masia de la Riera i la font de la Talaia) i del torrent de Sant Jaume i del reg de l'Àlber.

Els treballs han consistit en la retirada de grans taps produïts per la caiguda d'arbres i branques i la desbrossada de la secció de pas de l'aigua, i s'estan fent amb la coordinació tècnica tant de l'Ajuntament com de l'Agència Catalana de l'Aigua.

Taps.jpgTap de restes vegetals situat al torrent de l'Esperança (esquerra) i situació un cop finalitzada l'actuació (dreta)

També s'ha dut a terme la mort en peu de falses acàcies (Robinia pseudoacacia), una espècie exòtica i invasora. Per fer-ho, s'ha perforat cada 5 cm la base de l'arbre amb un trepant  i s'han injectat 20 mL d'una solució al 50% d'herbicida. 

Falses acàcies marcades per a mort en peuFalses acàcies (Robinia pseudoacacia) marcades per a la mort en peu mitjançant injecció d'herbicida

Aquests treballs tenen l’objectiu de recuperar la funcionalitat hidràulica quan es veu pertorbada per causes naturals, com ara per temporals de vent o pluja. Aquestes actuacions s’orienten a afavorir la circulació de l’aigua i evitar o reduir les inundacions quan s’esdevenen episodis de crescudes ordinàries, a més de potenciar el bosc de ribera. En cap cas, aquestes actuacions pretenen la retirada total de la vegetació de la llera del riu, el que seria contraproduent per l'ecosistema fluvial.