S'han instal·lat tubs de mesura de diòxid de nitrogen a diferents punts de la ciutat

Per tal d'entendre les diverses realitats de Vic, s'han establert aquests tubs de difusió de NO2, per analitzar la qualitat de l'aire de la ciutat.

Tub de captació passiva instal.lat a la ciutat de Vic.
Tub de captació passiva instal.lat a la ciutat de Vic

Amb l’objectiu d’obtenir dades complementàries i més ajustades de les diferents realitats de la ciutat, s’han instal·lat més de vint punts de mesura amb tubs passius de difusió de NO2 durant tres setmanes per fer un seguiment de la qualitat de l'aire a Vic. 

L’estudi es porta a terme des dels serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, amb la finalitat d’obtenir una sèrie de valors de concentració de diòxid de nitrogen sobre el mapa, basada en els resultats dels diversos tubs situats a les zones d’estudi. Cal remarcar que els valors obtinguts amb el mètode dels tubs de captació passius d’aquest estudi, no es focalitzen tant en el valor absolut de cada punt, sinó que s’obtenen una sèrie de punts sobre el mapa per tal de comparar-los entre ells segons les amplades dels carres, les alçades dels edificis, les distàncies, entre d'altres factors.

La intensió doncs, és analitzar les dades, per poder millorar la qualitat de l'aire i avançar cap a un futur més verd i sostenible que ens permeti conviure amb el medi ambient de manera responsable. 

Els anys 2021, 2022 i 2023 es van realitzar estudis de qualitat de l’aire de característiques similars i es poden consultar els resultats a la web de l’Ajuntament.