Vic estudia la qualitat de l’aire amb la instal·lació de captadors de nitrogen

L’Ajuntament de Vic conjuntament amb Diputació de Barcelona ha instal·lat captadors de partícules a diferents punts la ciutat per mesurar els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) durant unes setmanes.

Punt de mostreig en zona urbana.
Punt de mostreig en zona urbana

L’Ajuntament de Vic conjuntament amb Diputació de Barcelona ha instal·lat captadors de partícules a diferents punts la ciutat per mesurar els nivells de diòxid de nitrogen (NO2) durant unes setmanes. El diòxid de nitrogen és un gas de color marró groguenc que es crea com a resultat dels processos de combustió a altes temperatures, com els que tenen lloc en vehicles de motor i per això és un contaminant freqüent en zones urbanes.

L’objectiu de la campanya és avaluar la influència del trànsit en la qualitat de l’aire de la ciutat i  alhora també es té en compte la situació meteorològica concreta del període de mostreig perquè té una influència en la concentració dels contaminants. La presa de mostres finalitza a mitjans de juliol i durant el període de l’estudi s’instal·len captadors passius a fanals a la via pública, aproximadament a dos metres d'alçada en entorns escolars, en carrers on hi ha alta densitat de trànsit i també en zones allunyades com ara parcs urbans o zones de vianants. És per això, que l’objectiu de l’estudi és comparar la concentració entre els diferents punts en el mateix període temporal.

Prèviament, s'han realitzat estudis els anys 2021 i 2022 i es poden consultar els resultats en aquest enllaç INFORMES DE QUALITAT DE L'AIRE