Per la celebració de la 19a Mostra d’Entitats, el dia 6 de maig la circulació en vehicle privat a la Rbla. del Passeig i a la Rbla. del Carme estarà tancada als vehicles motoritzats

Afectacions al trànsit.
Afectacions al trànsit

De les 5 de la tarda a dos quarts de 9 del vespre, es prohibirà la circulació de vehicles motoritzats, a la Rambla del Passeig i a la Rambla del Carme per tal de poder pacificar aquesta zona de la ciutat i permetre una celebració de la Mostra d’Entitats d’enguany en condicions de seguretat i oferint més espai lliure per a els vianants.

Aquesta prohibició de circulació estarà senyalitzada a l’inici del carrer Bisbe Torras i Bages, on s’indicarà que només poden accedir-hi els veïns del mateix carrer o aquells vehicles que vagin a l’aparcament del Passeig.

La restricció de circulació no afecta als busos urbans, que mantindran el seu recorregut i parades habituals per tal de permetre l’accés al centre de Vic de forma sostenible i accessible.

L’entrada a l’aparcament e la Plaça Major ubicada a la Rambla Sant Domènech restarà tancada. L’accés a aquest aparcament es farà únicament pel carrer de Jacint Verdaguer.

 

També es prohibirà l’aparcament a la Rambla del Passeig i a la Rambla del Carme de 4 de la tarda a dos quarts de 9 del vespres.

Únicament es permetrà l’estacionament dels expositors de la Mostra d’Entitats de 4 a 5 de la tarda per a facilitar els muntatges.