Plans i estudis de mobilitat

La planificació de la mobilitat és clau per assegurar una mobilitat segura, sostenible i saludable a la ciutat. Per aquest motiu, les actuacions en matèria de mobilitat es planifiquen mitjançant diferents plans i estudis que permeten emprendre les actuacions que aporten un major benefici a totes les xarxes de mobilitat de la ciutat.

Documentació

A aquest apartat torbareu els documents a del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible (PMUS) de Vic, aprovat en el Ple Municipal del 25 de juliol de 2022.