Aprovació inicial del projecte de rehabilitació de les adoberies 2 i 4

Exposició pública del projecte de rehabilitació de dues adoberies per a centre d'interpretació i espais de pública concurrència

Façana sud de les adoberies 2 i 4.
Façana sud de les adoberies 2 i 4

Exp. AJT/4300/2021 PO

Dates d'exposició pública: del 27/4 al 11/6 de 2021