Dilluns comencen les obres de millora del carrer Nou

El cost de l’actuació l’assumirà íntegrament l’empresa constructora que ja ha dipositat la quantitat econòmica a l’Ajuntament perquè no tingui cap repercussió econòmica pels habitants del municipi

Vista del carrer Nou.
Vista del carrer Nou
El dilluns, dia 29 de juliol, comencen les obres al carrer Nou per la restitució de la rigola del carrer, que és la faixa longitudinal que hi ha construïda al centre de la mateixa calçada per conduir l’aigua cap als embornals.
Està previst que les obres durin unes dues setmanes, aproximadament, com ja s’ha informat des del departament de Territori de l’Ajuntament al veïnat afectat. La regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, detalla que aquesta actuació l’assumirà íntegrament l’empresa constructora que ja ha dipositat la quantitat econòmica a l’Ajuntament perquè no tingui cap repercussió econòmica pels habitants del municipi.
 
Les actuacions seran de diferents tipus en funció del descens sofert per la rigola. Així, a la zona on hi ha descensos greus es retirarà la rigola, el formigó de suport i les terres subjacents i es farà de nou reomplint la rasa amb ciment grava, tenint en compte que s’obrirà el tram que es pugui reomplir el mateix dia. En el cas dels punts en què els descensos són lleus es recol·locarà a cota la rigola assentant-la sobre formigó. En el cas dels 100 metres de carrer en què hi ha descensos moderats de la rigola es determinarà in situ quin tipus d’intervenció s’hi fa.