Finalització de les obres d'urgència de restauració de les adoberies

L’Ajuntament de Vic ha realitzat la intervenció d’urgència per la consolidació i estabilització dels revestiments decoratius ubicats al primer pis de l’adoberia situada al núm. 4 del carrer de les Adoberies i l’arrencament de làmines de paper adherides a parets interiors de l’adoberia número 2, prèviament a l’inici de les obres de rehabilitació de les adoberies. L'actuació ha rebut una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i ha estat coordinada per Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

Treballs de restauració.
Treballs de restauració

L’Ajuntament de Vic ha realitzat la intervenció d’urgència per la consolidació i estabilització dels revestiments decoratius ubicats al primer pis de l’adoberia situada al núm. 4 del carrer de les Adoberies i l’arrencament de làmines de paper adherides a parets interiors de l’adoberia número 2, prèviament a l’inici de les obres de rehabilitació de les adoberies.

L'actuació ha rebut una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya i ha estat coordinada per Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya.

El barri de les adoberies és la primera Zona d’Interès Etnològic declarada a Catalunya. Aquest reconeixement va ser l'inici d'un llarg procés per a la seva recuperació, que el 2020 va tenir un punt d’inflexió, després que l’Ajuntament de Vic comprés les dues principals adoberies (els immobles situats als números 2 i 4) amb l’objectiu de rehabilitar, restaurar i condicionar-les per conservar-les i donar-los un nou ús.

En relació als revestiments decoratius, la primera actuació ha tingut com a objectiu preservar els frisos decoratius que adornaven algunes habitacions. Realitzades amb tremp sobre un lliscat de guix presentaven un estat de conservació molt dolent amb falta de cohesió per la pèrdua de l’aglutinant, i falta d’adhesió entre les capes pictòriques com de l’arrebossat.

La intervenció ha consistit en l’estabilització i consolidació de tots els elements constitutius, a més de la fixació de les capes pictòriques. L’equip de restauradores ha estat format per E. Ribó, V. Bonet i J. Birosta, i ha estat dirigit per P. Amat.

Pel que fa a les làmines adherides a les parets, són publicacions de principis del sXX, dels anys 1890-1910, La Saeta, on es mostren imatges de dones somrients, amb poca roba i vestits exòtics i per altra banda, publicacions del 1907-1912 de La Bandera Regional, il·lustren de mode de caricatura, conflictes polítics i sindicals entre d’altres. Amb la intenció de conservar-les com a testimoni d’una època passada de l’edifici, s’han realitzat els arrencaments per tal de ser restaurades.

La metodologia emprada en la restauració de les làmines ha sigut la neteja en sec amb paletines suaus i pinces, reproducció de les formes dels fragments aïllats sobre plàstic transparent (MYLAR), adehsió a suport temporal (HOLITEX 34 gr/m2) i arrencament per ablaniment amb adhesiu cel·lulòsic (TYLOSE MHB 3000 al 20% en aigua destil.lada). Per tal de conservar les làmines prèviament a la seva possible recol·locació, s’ha realitzat la protecció amb material de conservació permanent: camises de paper barrera de pH neutre amb reserva alcalina i carpetes de cartó permanent de pH neutre i reserva alcalina. Es troben guardades al Dipòsit a l'Arxiu Municipal de Vic.

 

L’equip que ha realitzat les tasques, és un equip de dues tècniques especialistes titulades en Conservació i Restauració de Béns Culturals en l’especialitat de Document Gràfic per l’Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Catalunya (ESCRBCC).

  

Fotografies:

1. Neteja superficial dels revestiments (P. Amat)

2. Retirada dels morters de reparació (P. Amat)

3. Neteja amb bisturí de les restes de guix (P. Amat)

4. Injecció de cal hidràulica per estabilitzar l’arrebossat (P. Amat)

5. Injecció de cal hidràulica per estabilitzar l’arrebossat (P. Amat)

6. Reintegració de les obertures amb morter de calç (P. Amat)

7. Reintegració de les pèrdues de revestiments amb morter de calç (P. Amat)

8. Fixació de les capes pictòriques (P. Amat)

9. Fixació de les capes pictòriques (P. Amat)

10. Fotografia general del parament nord abans de la intervenció (P. Amat)

11. Fotografia general del parament nord després de la intervenció (R. Maroto)

12. Fotografia general del pilar abans de la intervenció (R. Maroto)

13. Fotografia general del pilar després de la intervenció (R. Maroto)

14. Fotografia detall d’un fragment de fris abans de la intervenció (P. Amat)

15. Fotografia general d’un fragment de fris després de la intervenció (P. Amat)

 

                     Logo Ajuntament (175x46)