Vic posa en marxa el Portal d’Informació Urbanística (PIU)

Amb aquesta nova eina la ciutadania podrà consultar totes les dades urbanístiques referents a la seva finca dins del municipi

Exemple de la informació que es pot consultar al PIU.
Exemple de la informació que es pot consultar al PIU

Vic ja té en funcionament el Portal d’Informació Urbanística (PIU). Es tracta d’un nou aplicatiu que facilita la consulta de la informació urbanística a través d’un sistema de localització geogràfica de la finca. Així en un sol espai, la ciutadania i els professionals podran consultar els continguts de Planejament, Qualificacions, Patrimoni arquitectònic, Gestió urbanística i el Plànol urbanístic de la ciutat. Amb aquesta nova aplicació, que es pot consultar a informaciourbanistica.vic.cat,  tant professionals com particulars s’estalviaran haver de buscar en un gran volum de documentació (plànols, normativa, catàleg de béns a protegir, catàleg de masies, etc.)

 

El PIU permet una consulta àgil i simplificada, d’una manera molt intuïtiva, accedir a un munt de plànols i dades, oferint diversos filtres i funcionalitats. Només cal clicar sobre la finca de Vic que es desitgi i s’obtindrà tota la informació urbanística d’aquesta. A més es pot consultar el plànol, de planejament i patrimoni, i solapar-los amb la ortofoto, cadastre, etc.

 

“Des del punt de vista tècnic facilita molt la consulta de dades, perquè a la PIU ho tens tot”, explica Fabiana Palmero, regidora d’Urbanisme i Mobilitat. Segons ella, “amb aquesta plataforma, que és molt nova i molt millor que altres eines informàtiques d’altres municipis, Vic se situa al nivell de les ciutats més grans”.

 

 

El desenvolupament del PIU ha durat sis mesos, coincidint amb un augment considerable de consultes del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vic en els últims temps, però segons Palmero "és un instrument viu, en constant actualització i perfeccionament". Des d'aquest moment ja es pot consultar des de qualsevol dispostiu: telèfon mòbil, tauleta o ordinador.