Es prohibeix a Vic la mobilitat nocturna entre les 10 del vespre i les 6 del matí

Cal portar un certificat de declaració autoresponsable per justificar desplaçaments en aquesta franja horària als controls policials

Cartell informatiu sobre el confinament nocturn.
Cartell informatiu sobre el confinament nocturn

 

Per contenir els brots de la pandèmia, el Procicat ha aprovat noves mesures i restriccions de confinament nocturn a tot Catalunya. Des d’ahir diumenge 25 d’octubre al vespre han quedat prohibits a Vic els desplaçaments i la circulació al carrer entre les 10 del vespre i les 6 del matí. La limitació en la mobilitat nocturna només preveu les següents excepcions:

·         Assistència sanitària d’urgència

·         Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència (la més propera al domicili)

·         Desplaçament per anar i tornar de treballar, amb el corresponent certificat de l’empresa

·         Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials

·         Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables (incloent-hi els desplaçaments per necessitats de persones amb trastorns de la conducta, discapacitat o malaltia que requereixin activitat a l’exterior pel seu benestar emocional o de salut amb el corresponent certificat professional)

·         Actuació urgent davant d’òrgans judicials

·         Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge

·         Cura d’animals de companyia el temps imprescindible (de les 4 a les 6 del matí) amb desplaçament individual proper al domicili

·         Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada

 

L’horari màxim d’obertura al públic serà:

·         Serveis, comerç minorista i restauració, inclosa la prestació de serveis a domicili i recollida amb cita prèvia: les 9 del vespre

·         Espais públics a les 9 del vespre, inclosos els espectacles públics, activitats recreatives i esportives autoritzades

·         Les activitats culturals podran finalitzar a les 10 del vespre i es permetrà el retorn dels assistents entre les 10 i les 11 del vespre

·         La limitació horària no afecta els serveis essencials i d’urgència: sanitaris, sociosanitaris, farmàcies, combustibles, emergències i actuacions judicials.

Cal portar el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...) que justifiqui el desplaçament per presentar-lo als controls policials.