L’Ajuntament de Vic obre el període per sol·licitar les beques de suport a l’activitat esportiva

Fins al 30 d’octubre, les famílies empadronades a Vic poden demanar els ajuts econòmics per a activitats esportives extraescolars organitzades per entitats vigatanes

Cartell informatiu sobre les beques.
Cartell informatiu sobre les beques

 

Fins al divendres 30 d’octubre està obert el període per poder sol·licitar les beques de suport que l’Ajuntament de Vic ofereix per al curs 2020-2021 per a les activitats esportives extraescolars que organitzen les entitats de la ciutat. Aquests ajuts econòmics estan adreçats a famílies empadronades a Vic amb infants menors de 18 anys matriculats en alguna entitat esportiva vigatana i que compleixi els requisits establerts.

 

L’Ajuntament destinarà 16.000 euros a aquestes beques, una quantitat que es pot veure modificada en funció del nombre de sol·licituds com indica el regidor d’Esports, Titi Roca. Els barems econòmics i els percentatges per determinar l’import de la beca s’apliquen a una quota bàsica de 500 euros màxim per esportista i per a tot el curs 2020-2021. L’import anual de la beca sobre la quota bàsica es determina segons el nivell d’ingressos i el nombre de persones del nucli familiar i no podrà superar els 800 euros per família, en cas que hi hagi més d’un infant. Si la quota de l’activitat és inferior a la quota bàsica de 500 euros, el percentatge s’aplicarà al cost real de l’activitat.

 

Per tramitar la sol·licitud de la beca s’ha de presentar el full d’autorització de consulta de dades, el full de cessió de cobrament i el certificat de l’INSS (només en cas de baixa per maternitat/paternitat durant el 2019). La presentació de la sol·licitud i de la documentació es pot fer presencialment a l’entitat esportiva on es fa l’activitat i la resolució de la concessió es comunicarà a l’entitat esportiva corresponent i a la família mitjançant correu electrònic. L’import becat s’ingressarà directament a l’entitat esportiva i aquesta ho descomptarà de la quota a pagar per part de la família.

 

La voluntat de l’Ajuntament és que Vic continuï sent una ciutat activa, esportiva i saludable i que cada vegada hi hagi més infants, nois i noies que practiquin esport. “Som una ciutat inclusiva que ha de treballar diàriament perquè tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes puguin participar, en la mesura del possible, de les activitats que es desenvolupen a la ciutat amb total seguretat”, explica Titi Roca. “Alhora, també som conscients que les realitats socioeconòmiques d’algunes famílies dificulten que determinats infants i joves puguin participar-hi i, per això, des de ja fa uns anys, l’Ajuntament ofereix beques de suport per als esportistes”, subratlla Roca.

 

Núria Homs, regidora de Benestar i Família, explica que enguany s’ha volgut millorar la proposta de beques que s’ha fet. “L’hem plantejat a partir del concepte del copagament ajustat a la renda, la quota s’ajusta a la renda de la família, hem millorat la tramitació perquè sigui més fàcil i àgil i hem augmentat la partida pressupostària amb l’objectiu que s’hi puguin acollir més esportistes i continuar avançant cap a una administració més moderna, oberta i propera”.

 

Més informació de les beques de suport per a l’activitat esportiva a  www.esportsvic.cat