L’Ajuntament rep el Pla Director per l’arranjament de l’entorn del Temple romà i el Palau dels Montcada

El diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge, Josep Ramon Mut, ha entregat el pla a la regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero

Moment d’entrega del pla director.
Moment d’entrega del pla director

El pla entregat avui a l’Ajuntament de Vic és una eina de gestió que permet programar, de forma eficaç, les futures actuacions vinculades al procés de restauració de l’entorn del Temple Romà i el Palau dels Montcada, dos dels monuments més rellevants de la ciutat de Vic situats a la part més alta del nucli històric.

La regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, s’ha mostrat molt satisfeta de rebre aquesta eina de treball imprescindible per proposar, valorar i planificar els estudis, projectes i obres que caldria executar per assolir una òptima restauració per tal que la ciutadania i les properes generacions en puguin gaudir.

El Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) ha estat l’encarregat de gestionar i coordinar el pla director que es va sol·licitar a la Diputació el passat 2014 i que ha tingut un cost total de 72.968’50 euros.

D’acord amb el mètode de treball de l’SPAL, el pla director es fonamenta en una anàlisi exhaustiva del conjunt monumental, tant des de l’òptica històrica com des del punt de vista arquitectònic. Així, s’han fet diversos estudis històrics i sondejos arqueològics que aprofundeixen en el coneixement que es tenia fins ara, sobretot, de l’edifici medieval; i pel que fa a la vessant arquitectònica, s’han realitzat plànols, s’ha treballat la caracterització de materials, l’estudi d’estabilitat i l’estudi geotècnic que aporten dades fonamentals per a la correcta redacció del pla.

Ambdós equipaments de la ciutat de Vic estan declarats Béns Culturals d’Interès Nacional, atenent als seus valors històrics, artístics i arquitectònics. No en va, el temple és un dels edificis religiosos d’època romana més ben conservats de Catalunya, i les restes del palau dels Montcada un escàs i destacat exemple d’arquitectura civil medieval.