Nou Pla Estratègic de Mobilitat dels Polígons de Vic i Gurb

Els dos municipis han treballat conjuntament per aconseguir una mobilitat sostenible.

Josep Casassas, Fabiana Palmero i Joana Rodríguez .
Josep Casassas, Fabiana Palmero i Joana Rodríguez

 

L’Ajuntament de Vic i l’Ajuntament de Gurb han treballat conjuntament l’estratègia de mobilitat sostenible als polígons d’activitat econòmica (PAE) de Gurb i Vic. En aquesta zona, la mobilitat vinculada als trajectes d’anada i tornada a la feina té una elevada dependència del vehicle propi (cotxe o motocicleta) i, per tant, generalment compta amb un elevat impacte ambiental associat. Desplaçar-se és una necessitat, però s’ha de fer de la manera més adequada per resoldre les necessitats individuals sense afectar el benestar col·lectiu. En els PAE hi ha 640 empreses, que representen més de 9.000 persones treballadores. El 70% d’aquestes persones viuen a menys de 10 km i la majoria provenen de Vic i Gurb. El 80% es desplacen en cotxe o moto, un 18% ho fa a peu, en bicicleta o patinet, i només un 1% fa servir el transport públic. Unes dades molt visuals que han de servir per establir un nou model de mobilitat. 

 

El pla, elaborat per l’Autoritat Transport Metropolità (ATM) a partir de la visió de l’administració pública i el món empresarial, proposa uns objectius estructurats en quatre eixos per millorar el futur de la mobilitat dels polígons. La regidora d’Urbanisme de l’Ajuntament de Vic, Fabiana Palmero, ha mostrat la seva satisfacció per tirar endavant un projecte com aquest. “Ens agrada que ens investiguin, que ens ajudin i que servim d’exemple per a altres municipis. El pla ens ajudarà a organitzar i a planificar el futur del nostre polígon”. 

 

Per la seva banda, l’alcalde de l’Ajuntament de Gurb, Josep Casassas, ha recalcat que la mobilitat és molt important pels dos municipis, però també per la comarca d’Osona. “El teixit empresarial està ubicat en els termes de Gurb i Vic i genera una mobilitat molt elevada. Serà una eina pionera, innovadora i amb pocs anys es replicarà a altres llocs del país”. 

 

El pla d’acció s’estructura en quatre eixos estratègics, els quals es planifiquen en un horitzó temporal que permet els reptes claus de la mobilitat i a la vegada, orientar-los cap a oportunitats de futur: 

 

 • Estratègia de governança i comunicació.
 • Millora de la mobilitat activa i la micromobilitat.
 • Millora de la mobilitat en transport col·lectiu.
 • Ús eficient del vehicle privat i de la logística. 

 

Dins de cada eix, les accions es complementen entre les diferents línies estratègies (caràcter públic, privat o corresponsabilitat entre entitats públiques i privades), per tal de poder arribar a assolir els objectius i els resultats esperats a mig-llarg termini. Al final de la implantació d’aquestes accions, s’espera que s’arribi a assolir els següents objectius: 

 

 • Potenciar la mobilitat activa i saludable en l’accés a les zones d’activitat econòmica.
 • Incrementar la quota modal del transport col·lectiu.
 • Millorar la seguretat i l’eficiència en l’ús del vehicle privat.
 • Implementar millores en la circulació i l’aparcament de vehicles pesants.
 • Implicació del màxim nombre d’empreses, treballadors i usuaris en el disseny i implementació de polítiques pel foment de la mobilitat sostenible.
 • Contribuir a la revitalització dels polígons industrials, integrant-los en la trama urbana i transformant-los en zones no només més sostenibles, sinó també més competitives i atractives per a noves empreses.
 • Impulsar la digitalització de la mobilitat vinculada a les àrees de promoció econòmica, per tal de facilitar tant la gestió de la mobilitat com l’aplicació de les mesures del pla.