Ordre del dia del ple municipal del dimecres 28 d’octubre

Tindrà lloc a les 6 de la tarda telemàticament i es pot seguir en directe a www.vic.cat o El 9 TV i via twitter amb l’etiqueta #PleVic

Cartell informatiu del ple municipal.
Cartell informatiu del ple municipal

 

1.- APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

 

2.- APROVAR PROVISIONALMENT LES ORDENANCES FISCALS PER A L'EXERCICI 2021 I

SEGÜENTS I L'ORDENANÇA REGULADORA DE LA PRESTACIÓ PATRIMONIAL DE CARÀCTER

PÚBLIC NO TRIBUTARI RELATIVA A LA PRESTACIÓ D'UN SERVEI MUNICIPAL (EXP.

AJT/10696/2020)

 

3.- APROVAR EL PRESSUPOST MUNICIPAL DE L'EXERCICI 2021 DE L'AJUNTAMENT DE VIC,

L'ORGANISME AUTÒNOM DE FIRES I MERCATS I LES SOCIETATS MERCANTILS (EXP.

AJT/11763/2020)

 

Podeu consultar la preacta en aquest enllaç