S’aprova el Pla estratègic del Remei treballat participativament amb agents i ciutadania del barri

El ple aprova amb el vot en contra de Capgirem Vic i l’abstenció d’ERC el Pla elaborat de forma participativa que fixa les línies estratègiques i d’actuació a partir de més de 100 propostes rebudes per part del veïnat i agents del barri

Ple municipal del mes de setembre.
Ple municipal del mes de setembre

 

El ple, que va tornar a recuperar la presencialitat ahir, va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern i el PSC, l’abstenció d’ERC i el vot en contra de Capgirem Vic el Pla estratègic comunitari del Remei que fixa les línies estratègiques i d’actuació per reforçar el desenvolupament social i comunitari al barri.

 

Elaborat de format participativa al llarg d’un any –des del mes de juliol de 2020 al mes de juny d’enguany- el pla perfila el context i la situació actual, en fa una diagnosi, i es recull el compromís de l’equip de govern de definir i realitzar accions concretes en el període 2021-2023, en l’actual legislatura, i línies de treball contínues en el temps.

 

Tal com va explicar el regidor de Participació i Barris, Josep-Ramon Soldevila, l'anàlisi fet gràcies a la participació d’agents i ciutadania del barri, ha permès diagnosticar els reptes i les problemàtiques per donar-hi resposta: les altes taxes de pobresa, la baixa renda per càpita, els problemes de convivència i civisme, els problemes d’habitatges i espais públics o la manca de futur per a joves i infants, entre altres.

 

Soldevila també va remarcar les oportunitats i fortaleses actuals que molts dels veïns i veïnes han destacat com els serveis i equipaments, els actius de salut, el teixit associatiu i el comerç. “És un exercici que ressalta el barri del Remei com un territori amb una gran diversitat cultural i social”, va recordar.

 

Entre els mesos de febrer i abril de 2021 es van recollir més d’un centenar de propostes del veïnat, que la mateixa ciutadania es va encarregar de classificar i prioritzar. En van resultar un total de 12 propostes prioritàries. A partir d’aquestes propostes i dels reptes estratègics, el grup motor del procés participatiu ha treballat de forma deliberativa les diferents propostes per detallar-ne la viabilitat, els recursos i les prioritats.

 

Fruit del debat en tres sessions al llarg dels mesos de maig i juny de 2021 amb la ciutadania i agents participants es va decidit que són prioritàries quatre actuacions vinculades als eixos estratègics d’infància i joventut, habitatge i espai públic, per tal de donar resposta a les necessitats i els reptes del barri del Remei i obtenir la complicitat dels agents vius del barri i de l’Ajuntament de Vic, que són:

 

        Programa d'activitats extraescolars adreçades a la infància, els joves i les famílies del barri per tal d'afavorir la cohesió social i la generació d'oportunitats.

        Cartografia de la situació de les comunitats de veïns, del parc d'habitatges, dels usos i la situació dels equipaments i espais públics del barri del Remei.

        Definició conjunta i posada en marxa de l'espai de referència per al barri amb dinàmiques comunitàries.

        Millora, manteniment i dinamització dels espais públics del barri.

 

S’ha de destacar que en aquest procés s’ha definit un òrgan de participació permanent, anomenat Consell de Barri, que ha de ser la continuïtat del grup motor del procés participatiu i a través del qual es coordinarà el desplegament de les accions. A partir d’aquí s’ocuparà de fer una avaluació de la mesures implementades amb l’equip de govern a principis de 2023, a través d’un espai dedicat a la rendició de comptes de les actuacions previstes.

 

Josep-Ramon Soldevila va subratllar que el barri del Remei és un barri amb oportunitats i l’aprovació del Pla suposava fructificar una reivindicació reiterada pel veïnat amb el convenciment que “serà positiu pel Remei i per la ciutat”.

 

La regidora d'ERC, Maria Balasch, va remarcar que s’abstenien per respecte a la participació del veïnat però que hi podien votar clarament en contra. No ens sorprenen les actuacions que han sortit al Pla ja que són incloses en el nostre programa electoral”, va dir. Balasch va sol·licitar que s’especifiquessin els diners que ha costat el Pla estratègic i quant es destinaria a fer les accions.

 

En la mateixa línia, la regidora de CapgiremVic, Susanna Vives, va demanada que es reflectís la partida pressupostària on hauria de quedar reflectida el Pla redactat. Vives va exposar que el Pla estava fet a mida dels interessos polítics del consistori. “Som coneixedors de les negociacions i ens hem reunit amb les entitats i sabem que aquestes no són les seves peticions", va reblar.

 

Per la seva banda, la regidora del PSC, Carme Tena, es va mostrar favorable al Pla, agraint la participació del veïnat i la tasca feta per extreure'n els diversos eixos estratègics de treballar. "És necessari un compromís del govern a redactar una partida pressupostària que especifiqui quants diners es necessiten i d'on sortiran", va demanar.

 

El regidor de Participació i Barris, Josep-Ramon Soldevila, va recordar que el Pla ja inclou un treball de partida pressupostària i que es reflectiria en el pressupost per l’any vinent que ja s’està treballant. Tanmateix va subratllar que l'Ajuntament ha sigut totalment transparent i aliè a les participacions i sessions de treball del Pla estratègic per no influir políticament en els resultats, com ja s’havia exposat en les comissions de treball.

 

Finalment, l'alcaldessa de Vic, Anna Erra, va recalcar que el compromís per redactar un pla estratègic va sorgir a inici de mandat de la feina feta pels regidors i regidores de barris, que treballen des de la proximitat i amb escolta activa parlant amb associacions veïnals, entitats i el veïnat. En aquest sentit, l’equip de govern es va comprometre a redactar un pla estratègic per establir les accions al Remei fins a l’any 2023 i es mostrava satisfeta de portar-se a aprovació. Erra va aclarir que el govern no havia intervingut ni influït en les decisions ni en l'elaboració del pla que servirien per “construir un barri millor".

 

 

Vic, ciutat educadora

 

Es va aprovar per unanimitat el primer annex al conveni de col·laboració, entre el departament d'Educació de la Generalitat i l'Ajuntament de Vic, per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en modalitat PTT per a joves que han finalitzat l'ESO sense obtenir-ne el títol.

 

Aquest annex permetrà fer un canvi de conveni per ampliar els programes de formació i inserció (PFI), de dos a tres programes. La regidora d'Educació i Joves, Elisabet Franquesa, va explicar aquest curs s’havia canviat la modificació de càrnies per estètica i perruqueria i se n’ha incorporat un de manteniment d'aigua, llum i gas. “Donem més cobertura, més places i diverses àrees de formació per fomentar la igualtat d’oportunitats i afavorir l’accés al món laboral", va afirmar Franquesa.

 

També es va aprovar per unanimitat la bonificació del 95% de la bonificació de l'ICIO de per les obres de construcció d'una biblioteca a l’escola Guillem de Mont-rodon per part del Departament d'Ensenyament. Aquesta biblioteca serà una millora que es farà durant el primer trimestre del curs i que permetrà a l'escola guanyar un espai per fer-hi una biblioteca amb entrada exterior perquè sigui funcional fora de l'horari lectiu, tal com va explicar la regidora d’Educació.

 

Durant la sessió també es va aprovar amb l’abstenció d'ERC i el PSC i els vots en contra de Capgirem Vic la desafectació de l'immoble anomenat Escola Bressol Sentfores que permetrà que l’entitat Aurora pugui utilitzar les instal·lacions, i es converteixi en un espai dinàmic i de convergència entre la ciutadania com va exposar la regidora d’Urbanisme i Activitats, Fabiana Palmero.

 

 

Vic, ciutat activa i esportiva

 

Amb l’abstenció de CapgiremVic i el PSC es va aprovar la desafectació definitiva de la finca situada entre els carrers del Mas d'Osona, del doctor Antoni Vila Canellas i dels Jocs del 92 perquè la Universitat de Vic pugui ubicar-hi un aulari exterior a la zona de les pistes d’atletisme i l’espai de gespa artificial per ampliar els estudis universitari i la pràctica esportiva com a ciutat universitària i esportiva que s’és, va exposar el regidor d’Esports, Titi Roca.

 

 

Més passos per la Biblioteca Pilarín Bayés

 

El ple va aprovar amb les abstencions d’ERC i el PSC  i els vots en contra de Capgirem Vic la modificació de crèdit per finançar amb part del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals i de millorar del nou equipament de ciutat ubicat al costat del riu, la Biblioteca Pilarín Bayés.

 

La regidora d’Economia, Núria Homs, va explicar que les modificacions de crèdit permeten ajustar el pressupost anual i que són una manera àgil de gestionar el pressupost amb les novetats que van sorgint. En aquest sentit es proposava una modificació per establir millores al projecte de la nova biblioteca.

 

El regidor d'ERC, Josep Lluís Garcia, va explicar que la seva abstenció es devia a l'ús del romanent per pagar factures de la nova Biblioteca i no a pal·liar els efectes de la pandèmia. “No volem perpetuar aquesta acció d'anar agafant diners del romanent quan faltin", va remarcar.

 

En la mateixa línia, el regidor de Capgirem Vic, Roger Cumeras, va explicar que el seu vot en contra és a causa de l'ús reiterat del romanent per accions que no són les acordades. "El romanent era per pal·liar els efectes de la pandèmia, per fer front als efectes socials i econòmics, no per pagar factures de la biblioteca".

 

La regidora del PSC, Carme Tena, va coincidir amb la resta de partits i va mostrar desconeixença sobre si es podria haver fet d’una altra manera.

 

Finalment, l'alcaldessa Anna Erra, va dir que el fet de gastar el romanent per pal·liar els efectes de la pandèmia s'està veient en el conjunt d'accions que s'han fet i es continuen fent amb el pla Reimpulsem Vic per estar al costat de la ciutadania i dels diferents sectors de la cituat. "Construir una biblioteca nova tindrà efectes socials i econòmics en la ciutat, que repercutiran la societat i és un bé social", va concloure.

 

En un altre ordre de coses es va aprovar amb l’abstenció d'ERC i el PSC i el vot en contra de Capgirem Vic l'establiment del servei públic d'aparcament de la biblioteca Pilarín Bayés, que permetrà que el nou equipament disposi d'un espai d'aparcament.

 

La regidora d'Urbanisme i Mobilitat, Fabiana Palmero, va especificar que l'espai comptarà amb 40 places d'aparcament, 2 de les quals seran per cotxes elèctrics i 10 per bicicletes. Palmero va detallar que es premiarà a les empreses que es presentin a concessió oferint més places de cotxes elèctrics i per bicis".

 

La regidora d’ERC, Viqui Terricabras, va exposar no es veia clara la posició d'un model de gestió privada de l'aparcament, i que no es gestioni de manera directa a través de l'administració. "Tot plegat ens recorda a la gestió sospitosa del pàrquing Maria Àngels Anglada", va recordar.

 

En el mateix sentit, la regidora de Capgirem Vic, Carla Dinarès, va dir que no s’estava d'acord amb el fet que l'aparcament el gestionés una empresa externa, quan hauria de ser un aparcament pels treballadors i usuaris de la biblioteca. "Us demanem que reconsidereu aquesta voluntat sistemàtica que teniu de fer que no es gestioni res directament", va expressar.

 

La regidora del PSC, Carme Tena, va afegir que si la necessitat són els pàrquings "ja n'hi ha de places buides properes a la biblioteca".

 

 

Reconeixement de la discapacitat social

 

Junts per Catalunya va presentar una moció de reconeixement de la discapacitat social en nom de l'associació Tea-Asperger Osona que demanava generar consens per donar suport al reconeixement de la discapacitat social per poder viure viure en igualtat i sense discriminació.

 

Raquel Berengueras, en nom de l'Associació TEA-Asperger d'Osona, va exposar que aquest trastorn s’estima que afecta a un 1,5% de la població i que sovint pateixen el no reconeixement de discapacitat –el 33% de valoració- perquè han après estratègies que fan visibles les seves dificultats existents en el moment de la valoració, o s’acostuma a encabir erròniament dins d’una discapacitat intel·lectual o psíquica malgrat no tenir dèficit cognitiu ni malaltia mental.

“El nostre col·lectiu pateix la manca de reconeixement legal de discapacitat social i això implica el desconeixement a tots els nivells de la societat i la conseqüent discriminació d’un col·lectiu amb característiques diferents que es converteixen en dificultats invisibles en totes les etapes vitals de la seva vida”, va afegir Berengueras. A més, va remarcar que “en l’edat adulta més del 90% està en situació d’atur”.

 

La regidora d'ERC, Maria Balasch, va voler agrair a l'associació la tasca que fan per visibilitza el col·lectiu. "Entenem que es necessita treballar per aconseguir fer entendre que el 33% de discapacitat és una necessitat per poder treballar, tenir ajudes i poder facilitar la vida a les persones amb diversitats", va afirmar. Finalment, Balasch va animar a l'equip de govern a fer un treball més cooperatiu amb les entitats amb diversitat funcional.

 

Per part de Capgirem Vic, Marc Camacho, que també va agrair la tasca que es fa l'associació, va reivincidar que “calen més polítiques socials i que s’entengui la realitat de les persones que pateixen TEA perquè la seguretat social els té abandonats”.

 

La regidora del PSC, Carme Tena, va recordar que existeix  la necessitat d'aconseguir més visibilitat i seguir treballant perquè es reconeguin les discapacitats i els problemes socials que comporten.

 

Finalment, la regidora d'Educació, Elisabet Franquesa, va afegir que les famílies necessiten un suport i un acompanyament durant totes les etapes i també en el diagnòstic. "És molt difícil de diagnosticar i es necessiten recursos socials i econòmics per poder fer front aquestes necessitats", va dir.

 

 

 

Precs i preguntes de l'oposició al ple

 

El grup d'ERC va demanar que es detallessin les accions realitzades durant l'onada de Calor i la nova normativa de la zona Duma.

 

Pel que fa a Capgirem Vic es va demanar la informació que ha donat la Diputació de Barcelona respecte la intenció de recuperar el projecte del carril bici entre Vic i Manlleu; que s’expliqués l'estat de les possibles noves connexions viàries al sud i a l'est de Vic de les que tinguessin coneixement; que Rodalies fes arribar a Vic els trens de l'R3 amb capçalera a La Garriga, enlloc d’escurçar-los fins a les Franqueses del Vallès; i que es proposés a ADIF i Renfe la instal·lació de plaques solar fotovoltaiques a la coberta metàl·lica de l'estació de Vic. A més, es va reclamar presència femenina als actes de la regidoria d'Esports i que els formularis d'inscripció de les escoles de la ciutat contemplessin la diversitat familiar i de gènere.

 

Finalment, el PSC va pregar que des del consistori es fes un recordatori de campanya informativa per fomentar l'ús responsable de bicicleta i el patinet elèctric.

 

Podeu tornar a veure el ple en aquest enllaç.