Va! Vic Acció Punt de Voluntariat Vic-Osona, el nou espai al servei de les persones i les entitats de la ciutat de Vic

A partir de l’1 de març es posa a disposició de la ciutadania dos espais presencials on atendre les seves consultes mitjançant cita prèvia.

Va! Vic Acció Punt de Voluntariat Vic-Osona, el nou espai al  servei de les persones i les entitats de la ciutat de Vic.

 

L’Ajuntament de Vic ha impulsat la redacció d’un programa amb la mirada posada en l’enfortiment i el creixement de l’associacionisme i del voluntariat a la ciutat. Coherent amb el compromís del consistori amb el foment i la promoció del teixit associatiu vigatà, aquesta iniciativa vol establir les prioritats, estratègies, objectius i previsions a mitjà i llarg termini per així donar resposta a les necessitats de les entitats de la ciutat, especialment, després de la pandèmia. 

 

Durant la presentació del projecte, l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha explicat que la ciutat de Vic és molt rica en entitats. “L’administració sola no arriba a tot arreu, sort n’hi ha de les entitats del món associatiu que ens ajuden a fer millor la nostra ciutat. Els hem d’escoltar, ajudar i, sobretot, hem de cooperar amb les entitats per seguir l’alt nivell de voluntariat”.

 

La proposta s’ha articulat a través de la Fundació Ferrer i Guàrdia, una entitat amb una llarga trajectòria en planificació estratègica de polítiques locals entorn l’associacionisme i la ciutadania activa. El document s’ha construït consultant al teixit associatiu local i al personal tècnic municipal que es relaciona de manera habitual amb les organitzacions de la societat civil de Vic per tenir en compte les diferents demandes i inquietuds que envolten l’àmbit de l’associacionisme i el voluntariat.

 

Per escoltar la veu de les organitzacions sense ànim de lucre, es va fer arribar una enquesta a totes les entitats inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Vic, format per més de 260 entitats, de les quals una setantena van respondre el formulari. Aquesta diagnosi esdevé un punt de partida que explora les principals necessitats de les entitats i hi dona resposta en forma de reptes, amb l’objectiu que, de cara a finals del 2023 i inicis del 2024, es puguin treballar amb el teixit associatiu una priorització de propostes i aprofundir en les respostes. Partint d’aquest plantejament, s’aniran desgranant les línies d’acció estratègiques per enfortir al tercer sector de la ciutat treballant amb l’horitzó del 2027.

 

Els eixos de treball prioritaris que s’han identificat al llarg del procés són: Activitat, gestió i govern de l’entitat, recursos econòmics, recursos infraestructurals, relleu i la comunicació.

 

A partir del buidatge de les variables quantitatives de les enquestes, juntament amb les respostes en forma de variable qualitativa, s’han desglossat les principals necessitats detectades per cadascun d’aquests eixos de treball com també els reptes a assolir de cara als propers anys.

 

Joan Gorina, membre de la Fundació Ferrer i Guardia, ha remarcat: “són aquests reptes els que caldrà treballar de forma col·laborativa amb el teixit associatiu per tal que es concretin en actuacions. El Programa de l’associacionisme i del voluntariat de Vic marca el punt de partida, distingint entre aquells reptes que interpel·len a l’administració local i d’altres que també recauen sobre el mateix teixit associatiu”. 

 

Vic disposa d’un teixit associatiu ric i divers que explica, en gran manera l’activitat social, cultural i esportiva de la ciutat, i es preveu que aquest programa sigui una eina que contribueixi a seguir oferint els recursos i mecanismes necessaris perquè puguin seguir desenvolupant la seva funció com a agents clau en la convivència, la cohesió social i la participació ciutadana de Vic.

 

VA! Vic Acció! Punt de Voluntariat Vic-Osona

 

El teixit associatiu vigatà té una forta tradició comunitària que necessita nodrir-se de persones que, de manera altruista, destinin una part del seu temps lliure a accions solidàries. És per això que, l’any 2009, l’Ajuntament de Vic va crear la Borsa del voluntariat VA! Vic Acció! amb l’objectiu de facilitar la incorporació de persones voluntàries a accions de voluntariat, tant del teixit associatiu com del mateix Ajuntament.

 

Seguint aquesta línia, el regidor de Participació, Josep-Ramon Soldevila, ha expressat que amb el projecte “fem fàcil el contacte entre les entitats i les persones que volen ser voluntàries”, i ha remarcat la importància de treballar junts per assolir els objectius. 

 

Els darrers anys, i especialment amb l’aparició de la pandèmia, hi ha un sentiment generalitzat en l’àmbit d’entitats i ciutadania, que cada vegada suposa un major repte engegar i mantenir projectes de voluntariat estables en el temps i que satisfacin les seves respectives demandes. Sumat a la necessitat d’adaptació a la Llei 25/2015 de voluntariat i de foment de l’associacionisme, l’Ajuntament de Vic suma sinergies amb la Coordinadora del Voluntariat d’Osona per engegar el VA! Vic Acció! Punt de Voluntariat de Vic-Osona dins la Xarxa de Punts de Voluntariat Local de Catalunya. Sorgeix, doncs, la necessitat de dotar a la ciutat d’un punt de referència en tot el que vincula a l’acció voluntària per contribuir a reforçar i consolidar les entitats que treballen en aquest sector i les seves actuacions, tant en l’àmbit  municipal com comarcal. 

 

Aquest VA! Vic Acció! Punt de Voluntariat Vic-Osona vol ser un espai al servei de les persones i les entitats a l’hora de fomentar el voluntariat, actuant com a pont entre entitats i voluntaris per facilitar que s’acabi donant resposta tant a les necessitats de les entitats com als interessos i inquietuds de les persones voluntàries. 

 

Des de la Coordinadora del Voluntariat d’Osona, Joan Turró, ha explicat que amb el Punt de Voluntariat Vic-Osona hi ha molta més capacitat de rebre gent. “Obrim moltes més possibilitats per interactuar amb el voluntariat. Estem enormement satisfets de la bona sintonia amb l’ajuntament”. 

 

A partir de l’1 de març es posa a disposició de la ciutadania dos espais presencials on atendre les seves consultes mitjançant cita prèvia, ubicats al carrer de les Basses número 3 i a l’Espai UVIC Remei situat al Passeig de la Generalitat número 48 de Vic. 

 

També es pot contactar amb el Punt a través del 680125454 i al correu electrònic puntdevoluntariat@osonavoluntariat.cat VA! Vic Acció! Punt de Voluntariat Vic-Osona és la transformació de l’antiga Borsa de Voluntariat per poder seguir oferint assessorament i suport a les entitats que desenvolupen projectes de voluntariat i a aquelles persones que volen col·laborar en accions d’interès col·lectiu.

 

De cara a la ciutadania s’ofereix orientació i informació sobre les diverses alternatives per tal de facilitar la seva implicació en accions d’entitats sense ànim de lucre de Vic i la comarca d’Osona. I en el cas d’aquestes entitats, el Punt de Voluntariat vol contribuir a incrementar la difusió de les iniciatives que posin en marxa i, més enllà de donar suport a l’hora de trobar les persones voluntàries adequades per cada projecte, ofereix l’assessorament personalitzat que requereixin en el marc del Servei de suport a les entitats de Vic que ofereix l’àrea de Ciutadania de l’Ajuntament de Vic.