Vic aprova definitivament el projecte del carril bici de la plaça del Mil·lenari

El projecte va aprovar, amb les abstencions del PSC i de Vic En Comú Podem, les al·legacions presentades

Vic aprova definitivament el projecte del carril bici de la plaça del Mil·lenari.

Amb les abstencions del PSC i Vic En Comú Podem es va aprovar estimar les al·legacions i aprovar definitivament el projecte constructiu del carril bici de la plaça del mil·lenari, el carrer de la sagrada família i l’avinguda d’Olímpia a Vic.

 

El regidor de mobilitat, Guillem Membrives, va explicar que durant el termini d’exposició pública es va presentar diverses millores que no plantejaven un canvi de projecte sinó millorar-lo, per tant, s’han estimat les opcions.

 

La regidora de la CUP, Carla Dinarès, va detallar que en l’aprovació inicial es va abstenir, “i tot i que estem anys lluny de les seves visions, tot el que sigui transformar la ciutat amb una xarxa més ciclable, ens hi trobaran”.

 

Amb l’abstenció de la CUP, es va aprovar una modificació de crèdit del pressupost de l'OFIM, finançada amb romanent líquid de tresoreria per a despeses generals, per poder fer front als canvis de normativa pel que fa a la seguretat de les fires de gran envergadura.

El regidor de SOMI, Josep Anglada, va demanar poder saber quin és el romanen disponible a l’OFIM abans de fer aquesta operació.

Amb els vots en contra d'ERC, la CUP, el PSC i Vic en Comú Podem, es va aprovar l'autorització de la cessió del contracte de la concessió per la gestió i explotació de l'aparcament situat al subsol de la rambla de Josep Tarradellas (pàrquing del remei) a favor de la societat Farcam Agrícola sl.

La regidora d'Economia, Núria Homs, va explicar que el que es duia a votació és fer una cessió d'una empresa a una altra més especialitzada en la gestió de l'aparcament i amb un millor Servei.

La regidora d'ERC, Maria Balasch, va explicar que aquest canvi d'empresa continuarà sense donar control a l'ajuntament sobre la gestió. "No veiem adient donar el vistiplau, passant d'una empresa a una altra, sense saber ni el nom pràcticament".

El regidor de la CUP, Quim soler, “si s’investiga una mica descobreixes que aquesta empresa que es vol fer la cessió està vinculada a les càrnies. És la cançó de sempre,  fem gestió de serveis públics amb diners públics perquè s’acabin enriquint els mes rics del país”.

El regidor del PSC, Josep Pou, va explicar que tenien dubtes i que han estudiat tot el procés. "S'està fent una prestació deficient del servei, per exemple fa temps que no es pot pagar en targeta. És una decisió política i entenem que si ens torbem entre un gran fons bultó, potser el que toca és que senzillament renunciar i que l'ajuntament n'esdevingui el titular".

El regidor de SOMI, Josep Anglada, "La veritat és que és un tema complicat. Evidentment, es poden fer altres opcions, però la burocràcia va molt lenta i podria provocar tancar el pàrquing del remei, malgrat que tots els inconvenients sembla que aquesta empresa ha fet front als pagaments que havia de fer".

El regidor de VECP, Arnau Martí, "Ens hem mirat la documentació i tenim molts dubtes i tenim la sensació que la història va començar malament i segueix molt pitjor. Avui ens presenten una cessió a una altra empresa que dubtem que puguin gestionar bé l'aparcament".

La regidora Homs va matisar que aquest punt és una petició de cessió per part de l'empresa, i que l'ajuntament no són deflactors de l'empresa. "Nosaltres pel que estem preocupats és pel servei, perquè no hi ha un bon servei. Ara comentàvem emplaçar-nos a una sessió per estudiar la situació i la gestió de l'aparcament".

El regidor Quim Soler, va matisar que és una decisió política. “No tenim control de la gestió, perquè l’han regalat a les empreses privades. És el que passa amb la gestió privada, un negoci per ells i no un servei pels ciutadans”.

L’alcalde, Albert Castells, “S’estan contradient. Diuen que perdem el control, però portar-ho a votació al ple ja és tenir un control”.

Renúncia de l’acte de regidor

Durant la sessió plenària es va prendre coneixement de la renúncia del senyor Josep Lluís Garcia Domingo com a regidor de l'Ajuntament.

El regidor d’ERC Josep Lluís Garcia: “És una decisió totalment personalment, no hi ha cap rerefons estrany. Reconec que al cap de 8 anys hi ha cansament i desmotivació i necessito temps per mi i per les persones properes.

La regidora de la CUP, Carla Dinarès, va dir: "Ha sigut un plaer. Compartir un ambient hostil no és fàcil, i és notori que no hem compartit coses que han fet, però ens hem trobat i hem tingut mirades de complicitat entre bancades quan ha calgut. Li desitjo la sort i encerts.".

El regidor del PSC, Josep Pou, "Hem coincidit uns mesos, però es tem contents i orgullosos. Esperem que tinguis molta sort amb el que et vingui. Segur que ens trobarem fora".

El regidor de SOMI, Josep Anglada,: "És evident que políticament estem lluny, però és cert que el vaig tenir 4 anys de company de consistori, i és un exemple de regidor i de company, persones com vostè que dialoguen amb tothom en fan falta més"

El regidor de VECP, Arnau Martí, "Avui hem debatut sobre idees principis i valors i puc demostrar que vostè és una persona de principis i ho ha fet amb estima a la ciutat. M'ha fet reflexionar amb tota la dedicació que comporta ser regidor".

El regidor d'Ara Pacte Local, Xavier Farres: "Hem compartit pocs plens, però soc coneixedor de la seva trajectòria i tal com deien crec que t'hem de felicitar perquè comparteixo que ser regidor de la ciutat i dedicar-t'hi com ho has fet. Dedicar hores esforç i compromís amb la ciutat i les persones, això és el valor més important que tenim i poder-ho viure com ho has fet tu és servint a la ciutat".

La regidora d'ERC, Maria Balasch, "Fas un pas al costat, sé que necessites deixar d'estar a primera línia, però continuarem treballant en un altre nivell. Només puc donar les gràcies en l'àmbit polític i emocional, no han sigut anys fàcils. Hem estat sempre a l'oposició, però, tot i això, hem treballat de valent perquè el nostre model de ciutat vagi entrant. La ciutat de Vic avui per un polític bo. Junts hem deixat la ciutat una mica millor del que estava".

L'alcalde, Albert Castells, "Queda palès i de manifest, que se'n va del ple una bona persona. Se'n va un matemàtic i acadèmic que ha treballat amb rigor. Cal posar manifest el teu caràcter afable i la teva bondat. Recordo com negociaven el contracte de residus i en aquest sentit voldria posar en valor la feina que has fet i en nom de la institució donar-te les gràcies pels anys dedicats a la ciutat".

Mocions

La primera moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM, PSC i VECP per la creació d'una comissió especial d'estudi sobre el model de gestió de l'equipament esportiu del Patí Vic, va ser retirada.

L'alcalde de Vic, Albert Castells, va proposar la retirada del punt. "La taula d'esports que és el marc que tenim per debatre els temes d'esports ha costat, però ja ha arrencat, i voldria fer constar que cap regidor d'aquesta taula ha assistit, només un".

"Voldria traslladar que si volem obrir la piscina a l'estiu que ve anem tard. Està convocada una reunió policia amb tots els grups per parlar el tema, fer una visita tècnica i política. Els hi vaig demanar, que veiem bé la moció, però per una ordre de prioritats per la màxima urgència que necessitem prendre decisions sobre el patí, i no discutir sobre la comissió".

"La secretaria de l'ajuntament ha emès un informe jurídic posant en dubte alguns dels paràmetres. Deixeu més temps també a la secretària i a la part tècnica per estudiar la moció i debatre-la en tots els termes legals".

L'alcalde passa a votació i l'oposició es nega a votar per demanar un torn de paraula. La secretària aclareix que es pot donar el torn de paraules a tots els grups.

El regidor del PSC, Josep Pou, "Es pretén confondre a la ciutadania quan se'ns diu que no hi som a la taula de l'esport, quan assistim a diversos patronats i comissions i aquest és l'únic espai on se'ns permet delegar a membres de l'equip". Insinuar que hi hagi deixadesa és complicat, quan no és un espai decisori". Negar el debat i tot perquè no l'hem volgut retirar. Se'ns ha pressionat, i no entraré en valorar que s'ha fet, perquè se'ns ha informat zero de què s'ha fet. És difícil pensar que s'obrirà la piscina, veient el que hem vist avui".

El regidor de VECP, Arnau Martí,: Serà difícil trobar un regidor més lleial i institucional que jo, més dedicat. No entenc que és el que els hi molesta tant. Les decisions s'han de prendre democràticament no amb l'extrema dreta. I és el que planteja aquesta moció fer una comissió. Perquè tenen tanta por a la transparència, en crear un lloc on tothom defensi el seu model. Avui vostès veten la moció i la retiren. Això és una cacicada en tota regla, i l'adverteixo que ens aixecarem i marxarem".

La regidora d'ERC, Maria Balasch, "Fa 8 anys que estic en aquesta casa i és la primera vegada que veig una dictadura tan bèstia, que veig un ple on no es deixa debatre o no hi ha transparència i que veig que a la primera de canto que no els hi agrada ho pacten amb l'extrema dreta i va dir que no ho faria mai. Què els hi passa amb el Club Pati Vic, que ja passat que ens hàgim posat d'aquesta manera? Si això són els pròxims 4 anys trencarem ponts".

La regidora de la CUP, Carla Dinarès, "Dels 16 anys que portem aquí no ho hem vist mai. És poc democràtic trist i lamentable. Ja veuran quins socis de govern es troben. Llegiu el ROM si us plau. No hi ha grup municipal que tingui més clara la gestió del pati que nosaltres.

El regidor de SOMI, Josep Anglada: "Hi ha un punt de l'informe on queda es detalla que no és prou clar poder crear una comissió. "De tot això se'n fa un gra massa, perquè aquesta proposta que presentaven no hi havia cap possibilitat que tires endavant, i no perquè ho hàgim pactat sinó perquè ho pensem. Aquí som 9 i sempre ens necessitaran. No es posi nerviós perquè no perden gran cosa. Deixeu estar de l'extrema dreta i del cordó sanitari perquè on se n'ha sortit senyora Balasch. Aquests dos vots seran decisions en molts plenaris i sempre actuarem en bé dels ciutadans".

L'alcalde Albert Castells, " No és un fet habitual que l'alcalde demani la retirada, però he fet el meu ús de proposar la retirada del punt. És democràtic. Demano disculpes si no he entrat a debat primer, per tant, repetim la votació perquè no estava en l'ordre correcte".

Els hi demano tranquil·litat, acabem de començar el debat i s'han posat nerviosos. El que ens preocupa és l'obertura de la piscina el mes de juny vinent, i han vist en un Govern en minoria bloquejar que tinguem piscina. No ens encallem ara en crear una comissió. Estic d'acord en el contingut de la moció si els informes ho avalen, i només els hi demanava que ho presentessin el mes que ve, perquè si ara ens posem a discuti sobre una comissió i no sobre els projectes no tindrem piscina".

El regidor de VECP, Arnau Martí, "La moció es va presentar dins el reglament, i només fer-ho saber es van posar a demanar que la retiréssim. Ja li vaig demanar que presentessin esmenes, però no el retiri de l'ordre del dia. Això no es fa, i si han de perdre una moció la perden. Allà vostès, si volen tirar la ciutat endavant així".

Alcalde: Tenim un espai de debat democràtic: la taula d'esports, tenim una reunió programada amb tots els grups i diversos espais i tenim la proposta de debatre quan la part jurídica hagi fet la seva feina passar-ho al ple següent. No ho disfressi amb antidemocràcia. Proposo un cop més retirar-la de l'ordre del dia per ser debatut al final.

En aquest moment es va procedir a la votació i els grups d'ERC, la CUP el PSC i de Vic en Comú Podem van abandonar la sessió plenària.

La segona moció presentada pel grup municipal de Vic En Comú Podem, per garantir els drets de l'alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu i el reconeixement dels drets del personal auxiliar d'educació especial, no la va defensar ningú, per tant, no es va procedir a la votació.

Precs i preguntes

El grup de Somi va fer els precs: Què pensa fer l'equip de govern davant dels fets lamentables que han passat al carrer Joan Maragall aquest cap de setmana?; Té previst l'equip de govern convocar places d'ocupació de la Guàrdia Urbana per incrementar la plantilla actual?; Seria possible traslladar els contenidors situats davant la farmàcia Tanya del Passeig de la Generalitat en un altra ubicació?; Hi ha cap possibilitat d'estudiar de quina manera es podrien posar alguns bancs a la plaça Major?; Per quin motiu s'han deixat d'enviar els Whatsapps del menú del dia del Centre de Dia Sant Jordi?; Es fa cap control des de l'Ajuntament per evitar els empadronaments fraudulents? I si se'n fan quin protocol se segueix? I se segueix cap control de les persones de fora de Vic que venen a deixar escombraries als nostres contenidors?.