Vic aprova el Pla d’Emergència en situacions de Sequera

El Pla d’Emergència es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals representats en el consistori

Ple Vic.
Ple Vic

El Pla d’Emergència en situacions de Sequera es va aprovar per unanimitat en el ple de sessió ordinària. La regidora, Ester Coma, va aclarir dues al·legacions provinents del grup polític la CUP. Per una banda, l’al·legació sobre els refugis climàtics i l’ús de l’aigua en aquests espais que, tal com va explicar la regidora, es va fer una proposta de modificació del model de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per incorporar el tema de les piscines i dels refugis climàtics i de l’ús de l’aigua en aquestes situacions que, finalment, s’ha pogut aplicar.

 

D’altra banda, la regidora va donar els detalls de l’al·legació sobre els recursos hídrics. “S’ha demanat una valoració i des d’Aigües Vic s’ha demanat una subvenció per fer un estudi de tots aquests recursos hídrics que hi ha a la ciutat.

 

Des de la CUP, Carla Dinarès va apuntar que els preocupa el Pla de Sequera. “El pla contempla part dels recursos hídrics i Aigües Vic ho té molt ben detallat, però no tenim informació de l’aigua freàtica”. Dinarès també va demanar treballar les accions del cicle de l’aigua del Pla d’Acció Ambiental del 2018.

 

A més, la regidora de la CUP va demanar que els refugis climàtics tinguin en compte els criteris de sostenibilitat. “Ara estan dissenyats amb un elevat consum d’aigua. S’ha de canviar el disseny per no gastar tanta aigua o bé disposar-ne quan sigui necessari”. També va manifestar dissenyar l’espai públic perquè sigui un refugi climàtic.

 

Un dels altres punts aprovats per unanimitat va ser la modificació de les bases d'execució del pressupost 2023 amb relació a la base 48. La regidora Núria Homs, va dir: “Per agilitzar el pagament dels proveïdors, plantegem que les factures que passin a la junta de govern local quedin aprovades. Abans, tot passava pel ple i quedaven factures endarrerides”.

 

També es va aprovar per unanimitat donar continuïtat al conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per al Desplegament del Pla Educatiu d’entorn de Vic.

 

La regidora d’Educació, Elisabet Franquesa, va explicar que es continua el projecte, però que es necessita una rectificació i l’acord del ple per rebre la subvenció per fer activitats d’adolescents i infants més enllà de l’escola.

 

 Nomenament dels representants del consistori a patronats, agrupacions, associacions i entitats

 

El ple municipal va aprovar amb els vots a favor de JuntsxCat, Ara Vic, ERC, PSC, SOMI i VECP i l’abstenció de la CUP la designació dels següents regidors i regidores com a representants de l’Ajuntament en diversos patronats, agrupacions, associacions i entitats, tal com segueixen:

 

 

REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ

Patronat de la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu

Sr. Francesc Xavier Farrés Fabré

Patronat d’Estudis Osonencs

Sra. Anna Alemany Pratdesaba

Patronat de la Fundació Privada Centre Psicopedagògic d’Osona

Sr. Francesc Xavier Farrés Fabré

Consorci del Ter

Sr. Albert Castells Vilalta

Consells Escolars

Sra. Elisabet Franquesa i Roca

Assemblea General del Consorci LocalRet

Sr. Guillem Membrives Barniol

Consorci d’Osona de Serveis Socials

Sra. Núria Homs Molist

Consell Esportiu d’Osona

Sr. Eduard Comerma Torras

Depuradores d’Osona

Sra. Ester Coma Bassas

Consorci per la normalització lingüística

Sra. Elisabet Franquesa i Roca

Patronat de la Fundació Sant Tomàs

Sra. Núria Homs Molist

Associació Sant Tomàs

Sra. Núria Homs Molist

Xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat

Sra. Ester Coma Bassas

Consell d’Administració d’Osona Turisme

Sra. Anna Alemany Pratdesaba

Patronat de la Fundació Privada Col·legi Sant Miquel dels Sants

Sra. Elisabet Franquesa Roca

Agrupació de Defensa Forestal Font Freda

Sra. Ester Coma Bassas

Associació de Municipis per la mobilitat i el transport urbà

Sr. Guillem Membrives Barniol
Suplent. Sra. Ester Coma Bassas

Associació Rutes del Romànic

Sra. Anna Alemany Pratdesaba

Junta General i al Consell Tècnic Assessor de Sumar, Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya

Sra. Núria Homs Molist.

Suplent. Sra. Elisabet Franquesa Roca

Sra. Anna Rufí Vilar

  

Més punts aprovats

 

Per unanimitat, també es va aprovar el punt sobre els dies festius locals de l’any 2024. La Generalitat de Catalunya dona escollir als ajuntaments dos dies festius de lliure elecció, que se sumen a la resta de festius locals d’àmbit català. En el cas de Vic, l’ajuntament ha escollit el 20 de maig, segona pasqua, i el 5 de juliol, Dia de Sant Miquel i Festa Major de la ciutat.

 

Un dels altres aspectes a tractar va ser la bonificació de l’ICIO per obres d’ampliació de l’Escola Centre. En aquest cas, la regidora, Núria Homs, va explicar que des de l’escola s’ha plantejat un pressupost de 415.000 euros i la bonificació que proposa l’ajuntament és del 95%.

 

Des de VECP, Arnau Martí, va posicionar-se a favor, però fent un toc d’atenció. “És important que es facin aquestes obres i que s’ajudin als centres, però com administració també ens hem de respectar una miqueta més. Exigència màxima amb tots els deutes pendents que té el Departament d’Ensenyament amb aquest ajuntament”.

 

Per la seva banda, Homs, va posicionar-se a favor de les paraules de Martí. “Vull comentar que no sabíem que hi havia un deute. Realment, el deute està a l’Escola Centre, però el 2015 es va saldar tot el deute. La Generalitat de Catalunya ens va fer una aportació i, en aquest cas, l’administració ha complert. Totalment a favor que hi hagi una corresponsabilitat entre administracions”. El punt es va aprovar per unanimitat de tots els grups representants en el consistori.

 

En el ple també es va parlar sobre la bonificació de l’ICIO per obres de reparació de degoters a la zona de l’ascensor i la sala de les calderes de l’Institut La Plana. Abans de la votació, que va rebre tots els vots a favor, la regidora Homs, va explicar: “El cost de la reparació de manteniment és més baix, concretament, de 23.300 euros. La bonificació és del 95% i se’ls bonifica 885 euros. Només hauran de pagar 46 euros”.

  

MOCIONS

 

El ple del dimarts 25 de juliol va comptar amb dues mocions presentades. Per una banda, la moció presentada pel grup municipal SOMI sobre la regulació de l'ús de bicicletes, patinets elèctrics i altres vehicles de mobilitat personal.

 

 

Des de SOMI, Josep Anglada, va dir:

 

Ja fa temps que la irrupció dels patinets elèctrics i els vehicles de mobilitat personal (VMP) ha canviat la forma de comunicació i de desplaçaments per les vies urbanes del nostre municipi.

 

El gran augment de patinets elèctrics i vehicles de mobilitat personal que s’ha produït en els darrers temps a la ciutat de Vic i en general a totes les ciutats, ha canviat la forma de comunicació i de desplaçaments per les vies urbanes del nostre municipi.

 

Tenint en compte la gran varietat de vehicles de mobilitat personal que encara no estan subjectes a cap tipus de normativa, pel que fa a l’hora de circular amb ells, es generen molts dubtes sobre el seu tractament legal, a més de que de vegades es posa en risc tant a qui el condueix com a la resta de vianants i conductors.

 

Atesa la ràpida proliferació de vehicles de mobilitat personal que s’ha produït a les nostres ciutats fa més necessari que mai que hi hagi una regulació que estableixi normes, atorgui drets i deures als usuaris d’aquests mitjans de transport per a la seva seguretat i la dels vianants.

 

El grup municipal de SOMI proposa al ple l’adopció del següent acord:

 

Impulsar una ordenança municipal que reguli legalment la utilització de vehicles de mobilitat personal (VMP) i garanteixi la circulació per millorar la seguretat i la convivència entre vianants i altres usuaris de la via pública, a través de la constitució d’una taula de treball on estiguin representats tots els grups polítics que conformen el Ple de l’Ajuntament de Vic.

 

Des de la CUP, Quim Soler, va respondre: “Nosaltres votarem en contra a aquesta moció i a totes les propostes que es presentin des d’aquest partit”.

 

Per la seva banda, Josep Pou, també es va posicionar en contra. “Es parla d’impulsar una ordenança, però Vic ja en disposa. Creiem que és una moció amb una pura finalitat partidista i amb un missatge propagandístic ocult sobre l’ús de vehicles de mobilitat personal. Nosaltres hi serem quan es vulgui millorar o adaptar la convivència ciutadana”.

 

El regidor, Arnau Martí, de VECP, també va votar en contra de la moció. “Normativament, la Direcció General de Trànsit ha d’acabar de complimentar la normativa. Considerem que hi ha una clara voluntat d’enfocar-ho com un problema quan, en realitat, és una solució molt sostenible. Pensem que persegueix criminalitzar i identificar les persones usuàries com a persones problemàtiques”.

 

Des del grup municipal, Ara Vic, Francesc Xavier Farrés, va dir: “Estem plenament sensibilitzats amb la importància de la regulació i del control dels vehicles de mobilitat personal. És important mantenir la seguretat de la ciutadania, així com, la de les persones usuàries d’aquests vehicles. Per tant, s’ha de vetllar per seguir la normativa i complir-la. Sabem que és una situació que preocupa, però Vic ja compta amb una ordenança municipal. En aquest cas, ens abstindrem”.

 

Per últim, la regidora, Elisabet Franquesa, va apuntar, de nou, que Vic disposa d’una ordenança amb una modificació amb data del 6 de maig del 2019. Tres anys més tard, el 2022, es va modificar la normativa d’aquests vehicles, afegint l’ús del cas i la regulació de l’edat, però encara no està regulat. “Vam decidir treballar una proposta conjunta amb l’Ajuntament de Manlleu per tal de tenir un model de comarca, però vist els canvis constants, es va decidir esperar a tenir la normativa definitiva i estable. La normativa actual està per sobre de l’ordenança municipal, és vigent. En aquest sentit, el nostre grup s’abstindrà.

 

La regidora també va comentar que des de l’equip tècnic de convivència i seguretat és treballar per evitar l’incivisme i el mal ús d’aquests vehicles de mobilitat personal. S’han posat 119 sancions i s'ha fet campanyes informatives pel bon ús i millorar la convivència entre la ciutadania.

 

Des de SOMI, Josep Anglada, va considerar més oportú l’abstenció que el vot en contra. “No hem dit que no hi hagi una ordenança municipal. Sabem que l’Ajuntament de Vic té potestat per fer més àmplia aquesta ordenança, cosa que no volen fer. Per tant, ens heu donat la raó a nosaltres. Parleu amb la gent i veureu com estan de preocupats. S’ha de completar i millorar l’ordenança. Nosaltres seguirem aportant propostes que siguin positives per la gent de la ciutat de Vic.

 

La moció presentada pel grup SOMI va obtenir els vots a favor del grup SOMI, els vots en contra d’ERC, CUP i PSC i l’absentació de JuntsxCAT i Ara Vic. Amb aquest resultat, la moció no es va aprovar.

 

D’altra banda, el grup municipal VECP encapçalat per Arnau Martí també va presentar una moció, en aquest cas, en defensa de la llengua davant del atacs i la censura de l’extrema dreta, que va rebre el suport de tots els grups municipals:

 

En les últimes setmanes, hem assistit a una sèrie de notícies, declaracions i fins i tot accions i prohibicions per part d'institucions públiques que van en contra de la nostra cultura i la nostra llengua.

L'entrada de l'extrema dreta i la irrupció de PP i VOX en els governs dels ajuntaments i comunitats autònomes amenaça amb noves onades de censura cultural, pèrdua de llibertats i violacions dels drets lingüístics dels nostres ciutadans i ciutadanes.

Hem presenciat amb preocupació censures en alguns ajuntaments a través de la cancel·lació d'espectacles, exposicions i fins i tot la prohibició de subscriure's a revistes o comprar llibres en llengua catalana.

Assistim a la supressió d’òrgans de govern a les Illes i al País Valencià que vetllaven, fomentaven i preservaven impulsant mesures en defensa de la llengua catalana, que ha comportat també la supressió del requisit de coneixement del català per accedir a serveis públics, com l’assistència sanitària, fet que vulnera els nostres drets de ser atesos en la nostra llengua.

Aquesta regressió darrerament també l’hem viscuda amb la politització de la justícia amb les seves sentencies contràries a la immersió lingüística i al marc legislatiu que l’empara.

Aquesta situació ens preocupa profundament, ja que el català, llengua pròpia de Catalunya, del País Valencià, de les Illes Balears, de la Catalunya del Nord, de la Franja de Ponent, de l'Alguer i d'Andorra, torna a estar en perill arran dels recents canvis polítics, tant a la Generalitat Valenciana com al Govern de les Illes Balears i alguns ajuntaments. Aquestes forces polítiques han demostrat en el passat una clara manca de sensibilitat envers les llengües i cultures pròpies dels nostres territoris, cosa que ens fa témer per la seva preservació i promoció.

Hem de ser conscients que la nostra llengua és un dels pilars fonamentals de la riquesa cultural dels Països Catalans i que la preservació és una tasca que recau principalment sobre les institucions públiques; oi més quant totes les llengües conformen part del Patrimoni universal.

Els representants de les institucions dels nostres pobles i ciutats no poden atemptar contra la llengua pròpia dels nostres veïns i veïnes. La diversitat lingüística és un dret fonamental i constitueix un element clau per a la cohesió social i la identitat dels pobles. És per això que rebutgem fermament qualsevol mesura que censuri i imposi obstacles normatius, administratius, tècnics o socials als ciutadans de les comunitats autònomes on aquesta llengua és oficial, i que els impedeixi viure amb llibertat i normalitat.

Les administracions públiques han de ser garants de la pluralitat cultural i de la llibertat d'expressió, facilitant l'accés a tot tipus de cultura per a la ciutadania, i és aquesta última qui ha de poder decidir lliurement què vol veure, llegir o gaudir.

 

 Recentment, hem tingut coneixement de la censura a l'Ajuntament de Borriana sobre cinc revistes escrites en català: El Temps, Cavall Fort, Camacuc, Enderrock i Llengua Nacional en que s’ordenava la retirada de la biblioteca municipal i de la seva subscripció o d’altres casos com la retirada del nom de Vicent Torrent de l’auditori municipal de Torrent.

Aquesta censura a les revistes així com les altres mesures ordenades són un atac directe a la llibertat d'expressió i a la divulgació cultural en aquesta llengua. Priven els ciutadans i ciutadanes dels recursos culturals propis i limiten el coneixement i l'ús de la llengua pròpia. Aquest cas és només un exemple dels atacs que patim i que podem patir en el futur en ciutats i pobles governats per PP-Vox, i ens fa prendre consciència de la necessitat de defensar amb més fermesa que mai la nostra identitat i cultura.

Des dels ajuntaments dels Països Catalans, volem mostrar la nostra més enèrgica condemna als fets que es venen succeint, així com a qualsevol altra actuació de censura que atempti contra la llibertat, les expressions culturals i la riquesa lingüística del nostre país.

Per tot això, el grup municipal de VIC EN COMÚ PODEM proposa els següents acords:

PRIMER.- Rebutjar les darreres decisions adoptades pels governs autonòmics del PP i VOX en les Illes i el País Valencia i en ajuntaments d’aquests territoris pel que suposa de pèrdua de llibertats, drets individuals i col·lectius i voluntat persecutòria de la llengua pròpia.

SEGON.- Denunciar públicament la censura de l'Ajuntament de Borriana envers les publicacions escrites en valencià, i instar el consistori a revocar la decisió per tal de permetre als veïns del municipi la lectura de les revistes censurades en els espais municipals.

TERCER.- Reafirmar el compromís d'aquest consistori per garantir que els territoris que tenen com a llengua pròpia el català, una llengua parlada per més de deu milions de ciutadans europeus, puguin viure plenament en el seu idioma. Promoure polítiques actives per a la difusió i promoció de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida pública i cultural.

QUART.- Revisar el fons de subscripcions de publicacions en català que realitza l'Ajuntament de Vic, actualitzar-lo i incrementar-lo, i establir un racó de revistes permanent i actualitzat als centres cívics amb l'objectiu d'impulsar les subscripcions a diverses revistes en català, especialment aquelles que han estat censurades a Borriana. Potenciar iniciatives de foment de la lectura i les publicacions amb llengua catalana per enfortir la identitat i el patrimoni cultural del nostre país.

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al govern de les Illes i del País Valencià, a l’Ajuntament de Borriana i Torrent, a l’APPEC i a les revistes censurades i a les entitats socials i culturals del nostre municipi.

 

 Des d’ERC, Josep Lluís Garcia, va dir: “Ens ha semblat molt bé. Creiem fermament que, des de la cultura, es pot construir un marc comú que acumula segles d’existència amb una llengua comuna que s’ha de defensar sempre. Hi votarem a favor, però ens agradaria afegir un nou acord. Fem la següent esmena:

 

  • Instar a la Fundació Atlàntida i el MMVV a incloure un mínim de programació d'espectacles i concerts en català d’autors i intèrprets en català provinents de les Illes Balears, País Valencià, Catalunya Nord, Andorra, Alguer o Alcarxa, configurant la ciutat de Vic com el centre de referència en el circuit cultural dels Països Catalans.

 

Per la seva banda, des de la CUP, Carla Dinarès, també va posicionar-se a favor. “Qualsevol reivindicació de la llengua hi votarem a favor. Volem donar ànims als artistes, escriptors… que utilitzen la llengua i que són els que ho estan patint”.

 

Josep Pou, de PSC, va votar a favor de la moció i va proposar una petita esmena en l’acord 2: “Que també sigui en català”

 

Des del grup municipal SOMI, Marta Riera, va exposar: “No s’ha de presumir de democràcia. Catalunya no té sentit sense la seva llengua. La nostra parla és un dels pilars fonamentals del nostre país. Ens agradaria poder dir països de llengua catalana i no Països Catalans. La nostra llengua està amenaçada. Des de SOMI sempre hem defensat i defensarem la llengua catalana. El nostre vot serà favorable”.

 

Altrament, Francesc Xavier Farrés, del grup Ara Vic, també comparteix la moció. “Trobo que és molt encertada, oportuna i necessària. Ens hem de plantejar com està el català. Ens hem de plantejar fer totes les accions i utilitzar totes les eines per conservar la nostra llengua. Hem de votar a favor. Com a grup utilitzarem totes les eines. En aquest camp sempre ens hi trobareu”.

 

Des de JuntsxCat, la regidora, Bet Piella, va agraïr la moció presentada del grup VECP. “Ens agradaria afegir que rebutgem qualsevol quota, sobretot, les quotes imposades per afins polítics i no per afins pedagògics. Estem compromesos amb la llengua per fer front a la situació de risc de la llengua catalana. Adquirim el compromís de fer política a favor de la nostra llengua”. Piella va informar que s’han revisat totes les subscripcions disponibles a la Biblioteca Pilarín Bayés. El vot va ser favorable tant a la moció com a l’esmena proposada per part del partit d’ERC.

 

 

Precs i preguntes

 

El Grup Muncipal d’ERC van demanar per la situació de l’autobús de l’Andersen. En la mateixa línia el grup municipal de la CUP van demanar que no retallin el servei de transport escolar; i també, una explicació de perquè els vehicles llogats per al servei de bus urbà (3 en total) no circulen i segueixen fent-ho busos vells. També l grup municipal de la CUP va demanar que s’instal·lin un aparcament segur de patinets a les estacions de tren i bus a causa de la prohibició prorrogada de pujar-los al transport públic; i que ens traslladés un balanç de la utilització dels aparcaments segurs de bicicletes (futur dels mòduls actuals i perspectives d’instal·lació de bicitancats, més còmodes i grossos)

 

Per part del grup municipal Som Identitari es va demanar: Quin cost ha tingut per aquest ajuntament l’ampliació del servei  d'autobusos de la línia 1 i la línia 4  per el dia de les eleccions?;  sobre les Queixes de veïns de el Parc Roca Vinyes, Plaça Osona i Rambla de Josep Tarradellas pels sorolls que es produeixen a altes hores de la nit; quins han estat els motius de que la gent no hagi pogut disposar de la piscina del Club Patí Vic?; Sobre si se sap quins van ser els motius del lamentable accident qui hi va haver el diumenge dia 2 de juliol durant el recorregut del correfoc?  ; la neteja Mercat Passeig de la Generalitat. També va exposar que tenint en compte que el Casal de la Rambla estarà tancat aquest mes d’agost per vacances,  seria possible incloure el dinar del dissabte de les persones que aniran a La Laura o a la Pilarín Bayés? ; i si es podia assegurar que es tancarà definitivament el Mercat Municipal aquest proper dissabte 29 de juliol? 

 

Per part del grup municipal de Vic en Comú Podem: Per quins motius no s’ha pogut reobrir les instal·lacions del Pati Vic? Quines responsabilitats tenen els antics propietaris sobre l’estat actual de les instal·lacions ? Poden intensificar-ne els treballs de reparació per poder comptar d’aquest servei com més abans millor?; sobre la revisió de l’aparcament Joan Maragall i quina és la voluntat del govern municipal respecte aquest espai?; Quin és el nombre de bonificacions aprovades per la instal·lació solar fotovoltaica entre els exercicis 2022 i 2023 entre particulars? quina potencia solar d’autoconsum representa i quin és cost total ha representat per l’ajuntament?; per què no es marquen correctament els itineraris alternatius de les obres?; per quin motiu es van retirar fa u any els bancs que hi havia a la Rambla Josep Tarradellas. Tenen pensat recuperar-los?; S’han posat en contacta amb l’AFA de la Sínia i la comunitat educativa arran de les protestes pel desmantellament de l’equip educatiu del centre per part del Departament d’Educació?; i finalment : ens han anunciat que el servei municipal deixarà de funcionar a partir del 31 de juliol. Ens interessa saber quin pla tenen a curt i mig termini? Quines accions concretes portaran a terme per restablir aquest servei i amb quin pressupost?

 

També des del grup municipal VECP van fer els precs: els instem a reactivar la xarxa i a dotar de més recursos, informació i espais on la gent es pugui refrescar-se durant el proper mes d’agost i setembre; que passa amb l’edifici de l'antiga cooperativa del carrer Nou; i els instem a reforçar els equips de neteja i impulsar una campanya de corresponsabilitat amb la ciutadania per tal de millorar la percepció i les condicions de l’estat de la neteja a la ciutat.