Vic aprova el Pla Local de Salut 2023-2028

El pla es va aprovar per unanimitat dels grups polítics municipals en l’últim ple de mandat

Ple del mes de maig.
Ple del mes de maig

El ple va aprovar per unanimitat el pla local de salut 2023-2028. Tal com va explicar la regidora de Salut Pública, Núria Vergés, es tracta d’un pla treballat col·lectivament amb diversos agents de la societat, a partir d’una anàlisis que ha incorporat una visió aproximada de la realitat de la ciutat i amb uns objectius emmarcats dins dels 17 ODS (Objectius de Desenvolupament Sostenible).

 

“S’ha decidit treballar des d’uns objectius estratègics per afrontar les necessitats de la ciutat. El pla té una visió transversal i integrativa de la salut. Considero que un punt fort és el treball transversal i de coordinació d’àrees. Es treballa en el marc de Vic Ciutat Saludable vinculats en la salut des de tots els àmbits. La participació ha estat un element clau; s’ha realitzat una enquesta a 400 persones i sessions World Cafe, un debat informal, però dirigit, amb un perfil tècnic i ciutadà”, va afegir la regidora Vergés.

 

Des de la Capgirem Vic, Susanna Vives, va agrair la feina feta, tant a la participació ciutadana com a tècnics i polítics. “Esperem que tot el que està sobre paper es faci”.

 

Per la seva banda, Carme Tena, regidora no adscrita, va felicitar també a tothom que ha participat en aquest pla. “Aquest mandat ha aprovat molts plans, però per mi aquest és un dels més importants perquè ho engloba tot. Contenta que s’hagi inclòs la meva proposta de les persones que viuen soles”.

 

Un dels altres temes aprovats per unanimitat va ser donar nom de Neus Català a un nou carrer de la ciutat. Des de Capgirem Vic, Marc Camacho, va explicar: “Treballem perquè la presència femenina als carrers de la ciutat sigui possible. Sobretot el d’una dona represaliada i exiliada fins a la fi del franquisme”.

 

També es va aprovar donar nom oficial de plaça de la Noguera a l’espai públic situat entre el passeig de la Generalitat i el carrer Bisbe Strauch, conegut popularment amb aquest nom.

 

Millores en el servei d’autobús

Amb els vots a favor de JuntsxCat, ERC i de la regidora no adscrita, Carme Tena, i els vots en contra de Capgirem Vic es va aprovar el conveni entre l’administració del Govern mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, l’autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament i l’empresa 25 Osona Bus, SA per a la millora dels serveis de transport públic de viatgers per carretera.

 

La regidora de Mobilitat, Fabiana Palmero, va dir: “Volem crear un servei nou, que pensàvem que seria més fàcil i ràpid i estem esperant l’autorització per part de la Generalitat i poder independitzar-nos de la concessió i gestionar el nostre propi servei”. Palmero també va dir que es prorroga el conveni fins al desembre per tenir el servei en condicions i s’afegeix el canvi de busos. “Fins a l’octubre llogarem 3 busos i després tindrem el nou bus propietat de l’Ajuntament”.

 

Des de Capgirem Vic, Carla Dinarès, va expressar: “És el tercer punt d’externalització de serveis. Per fi tenim conveni després de més de 6 mesos. Esperem que els serveixi per fer anàlisis i treure’n conclusions. Havia de ser l’últim conveni i ens trobem un cop més davant de la mateixa promesa. És el mateix conveni que fa mesos que discuteixen i s'aprova igual. Continuen tenint les mancances, el transport no s’ha recuperat de la pandèmia. No acabem d’entendre que no es tinguin en compte que els busos híbrids gasten electricitat. Segueixen contemplant 0 euros per la senyalització. També vam demanar on era l’auditoria. I per acabar demanem a què corresponen els 40 mil euros en concepte d’altres. És un mal conveni i la ciutat de Vic hi continua perdent”.

 

Palmero va aclarir: “Ara mateix no som sobrant d’aquesta concessió, per tant, estem treballant per fer-ho. Els costos dels combustibles surten dels models de la generalitat. No tenim gaires alternatives, pensem que és un bon conveni perquè hem incorporat el canvi de la flora de busos”.

 

El ple també va aprovar amb els vots a favor de JuntsxCat i l’abstenció d’ERC, de Capgirem Vic i de la regidora no adscrita, Carme Tena, el projecte constructiu del carril bici de la plaça del Mil·lenari, carrer de la Sagrada Família i l’Avinguda d’Olímpia. La regidora de Mobilitat, Fabiana Palmero, va explicar que s’incorporarà un carril per banda, entre la plaça del Mil·lenari, el carrer de la Sagrada Família i l’avinguda d’Olímpia.

 

Des de Capgirem Vic, Carla Dinarès, va dir: “Saben que ens interessa el tema i no hem vist el projecte fins que va entrar per urgència a la comissió, sembla que no s’adonin que portem aquí 4 anys. Si ho haguessin volgut treballar conjuntament ara els felicitaria, però en 4 anys no han volgut col·laborar”. Dinarès va afegir: “Sobre el projecte ens consta que han parlat amb Osona amb Bici i que se’ls ha escoltat. També hem de dir que per fi es planteja on toca. També valorem que és imprescindible actuar a la plaça del Mil·lenari. Cal senyalitzar bé per cada tipus de transport”.

 

Palmero va apuntar: “És difícil que ens celebreu bé. La discussió política és si posem o no posem el carril bici. Entenem que la visió tècnica no passa pels grups polítics”.

 

Gestió de serveis

El ple va aprovar amb els vots a favor de JuntsxCat i d’ERC i els vots en contra de Capgirem Vic i de la regidora no adscrita, Carme Tena, l’annex en matèria de protecció de dades al conveni regulador de la delegació de competències per a la prestació del servei de recollida selectiva de residus.

 

Des de Capgirem Vic, Carla Dinarès, va dir: “Ens preocupa realment quina comunicació i gestió hi haurà entre el servei que es farà i qui el farà. És un tema molt important que el tindrem molt lluny de l’Ajuntament. No ho diem només per la qualitat del servei, sinó per les condicions de les treballadores. No adquireixen responsabilitat pública i política, internalitzant totes les gestions públiques. Estan convertint aquest ajuntament en una màquina d’externalització”.

 

L’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va respondre: “Entenc que estem en campanya, però no tot el que ha dit és adient. Que creiem en la col·laboració público-privada no vol dir que no sapiguem gestionar”.

 

Dinarès, va afegir: “Tranquil·litat absoluta. És cert que estem en campanya, però saben que aquest comentari no és nou. La CUP i Capgirem tenim uns criteris que duren tota la legislatura”.

 

Amb els vots a favor de JuntsxCat, d’ERC i de la regidora no adscrita, Carme Tena, i amb l’abstenció de Capgirem Vic, es va desestimar el recurs de reposició contra l’acord del ple que aprova la modificació del contracte de gestió dels serveis de recollida de vidre, cartró i andròmines i serveis de jardineria de la societat Vic Verd SL. Albert Castells, regidor de Manteniment i Serveis, va dir: “Desestimem el recurs per motius tècnics”.

 

Amb els vots a favor de JuntsxCat i de la regidora no adscrita, Carme Tena, els vots en contra de Capgirem Vic i l’abstenció d’ERC, es va aprovar la modificació dels estatuts de l’Organisme Autònom Xarxa de Serveis Urbans. El regidor, Albert Castells, va dir: “Millorem els estatuts de l’Organisme Autònom de la Xarxa de Serveis Urbans per ajustar-los a les necessitats de la posada en funcionament del nou organisme”.

 

Des d’ERC, Viqui Terricabras, va respondre: “Hem sigut sempre molt crítics sobre el nou Organisme Autònom. Per la seva banda, Capgirem Vic, Susanna Vives, va dir: “Tornaré a dir, seguim pensant que aquest nou organisme és una manera de privatitzar els serveis públics”.

 

Amb els vots a favor de JuntsxCat, els vots en contra de Capgirem Vic i de la regidora no adscrita, Carme Tena, i de l’abstenció d’ERC, es va aprovar la modificació provisional per a l’exercici 2023 de l’ordenança fiscal 17, annex 1: taxa per ocupació de la via pública o terrenys d’ús públic per estacionament regulat. Susanna Vives, de Capgirem Vic, va apuntar: “Seguirem votant en contra, perquè com ja saben, no podem estar a favor que es licitin tots els serveis municipals”. Carme Tena, la regidora no adscrita, va dir: “Per coherència votaré en contra”

 

El ple va aprovar per unanimitat el punt d’urgència sobre la revisió de preus per l’any 2022 del contracte de concessió administrativa per a la gestió del servei d’acolliment diürn dels centres de dia per a la gent gran.

 

Per unanimitat es va aprovar la designació de patró a la Fundació Escola Noves Oportunitats en xarxa (Fundació Albir). La regidora d’Educació, Elisabet Franquesa, va explicar que és una escola que es va posar en marxar el passat 15 d’octubre per desenvolupar un projecte per tres anys. “Neix amb la necessitat d’atendre als i a les  joves de la comarca que no es troben dins del sistema educatiu ni dins del sistema laboral.

 

Des d’ERC, Maria Balasch, va expressar: “Contents de sentir les paraules de la regidora Franquesa, segurament la fórmula l’hauríem fet d’una altra manera. Vam presentar aquesta proposta en una moció i se’ns va votar en contra, suposo que ara s’ho han pensat i ens donen la raó”.

 

Per la seva banda, l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va respondre: “És un pas de comarca, fruit de les reflexions sorgides de l’informe de Creacció, però agafis la raó que vulgui”.

 

Plantilla de l’Ajuntament de Vic

Es va aprovar per unanimitat la correcció d’error en l’acord de modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Vic per a l’any 2023. La regidora d’Economia, Núria Homs, va explicar els punts del 8 al 16, tots sobre recursos humans. “El document de la RLT és un document viu, que es va ajustant a la realitat. Tots els punts tenen a veure amb la revisió de les fitxes, a diverses causes. Totes les propostes es valoren en la comissió tècnica de la RLT, on es parlen els temes i després es porten els acords a la taula de negociació. Totes les propostes han estat negociades i acordades, per tant, ens en sentim satisfets”.

 

Des d’ERC, Josep Lluís Garcia, va dir: “En el punt 8 i 9 no tenim problema, però els següents ens abstindrem perquè no hem pogut entrar en el fons de la qüestió”.

 

El ple va aprovar per unanimitat la correcció d’error en l’acord de modificació de la plantilla de personal de l’Organisme Autònom Xarxa de Serveis Urbans.

 

Amb els vots a favor de JuntsxCat i l’abstenció d’ERC, Capgirem Vic i de la regidora no adscrita, Carme Tena, es va aprovar:

 

  • la modificació de la valoració de determinants factors del lloc de treball de vicesecretari de l’Ajuntament de Vic.
  • la modificació de la valoració de determinats factors dels llocs de treball de tècnic/a mig de salut pública i de tècnic/a superior en salut pública
  • la modificació de la valoració dels llocs de treball de caporal K9, caporal (torn partit/proximitat), caporal i sergent.
  • la desestimació de la sol·licitud presentada en relació amb la valoració del lloc de treball d’arquitecte/a tècnic/a
  • la desestimació de la sol·licitud presentada en relació amb la valoració del lloc de treball de tècnic/a mig de guàrdia urbana.
  • la desestimació de la sol·licitud presentada en relació amb la valoració del lloc de treball d’agent de l’oficina d’atenció ciutadana
  • la modificació de la relació de llocs de treball de l’Ajuntament de Vic i l’OFIM per la incorporació de tres nous llocs de treball i la modificació de dotacions.

 

 

 

Modificacions de crèdit

El ple va aprovar amb els vots a favor de JuntsxCat, els vots en contra d’ERC i Capgirem Vic, i l’abstenció de la regidora no adscrita, Carme Tena, la modificació de crèdits 4/ROM/2023, de suplements de crèdit i crèdits extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria per a despeses generals.

 

La regidora d’Economia, Núria Homs, va explicar que s’aproven 2 modificacions de crèdit:  la primera amb relació a la incorporació de romanents i la segona sobre la modificació entre partides. “Es fan canvis de capítols, algunes despeses passen de ser despeses corrents a subvencions i a la inversa. Per aquest motiu, aquestes modificacions han d’aprovar-se per ple. També a conseqüència d’aquestes incorporacions de crèdit modifiquem el Pla d’inversions”.

 

Homs va afegir: “Miraré d’explicar-ho. És una mica enrevessat tot plegat, però el cas i la raó de tot plegat és que tots aquests moviments es fan per poder disposar de tots els recursos possibles per fer avançar els projectes que hi ha engegats a la ciutat i que la faran millor”.

 

“Com sabeu avui és el darrer ple efectiu d’aquest mandat, i per tant, hem intentat anticipar-nos el màxim dotant totes les partides on hi havia mançanes perquè l’activitat a l'Ajuntament no s’aturi i es pugui entrar al nou mandat amb els màxims recursos disponibles”.

 

“Coses rellevants d’aquestes modificacions: es dota la partida del Patí Vic amb 2 milions d’euros per poder continuar fent les millores necessàries i les inversions de futur per poder disposar com més aviat possible d’aquestes instal·lacions esportives de la ciutat. Es dota també partides socials i d’educació com ara el Centre de Dia, el Servei d’Atenció Domiciliària i el Projecte Educatiu de Ciutat per continuar donant cobertura a les necessitats de les persones grans i les persones amb dependència i continuar treballant per l’èxit educatiu dels nostres infants i joves. Finalment, destacar també 2 de les modificacions que proposem al pla d’inversions”:

 

  • una dotació de 180 mil euros per acabar el condicionament de la Nau de Codina, que ja sabeu que en aquests moments hi tenen seu 3 entitats de la ciutat: Tapís, Protecció Civil i la Fàbrica dels Somnis.

  • una dotació plurianual de 387 mil euros per l’adquisició i posada en marxa del nou gestor d’expedients electrònic de l’Ajuntament que sens dubte millorarà la gestió interna de la feina de l’Ajuntament, però sobretot millorarà les comunicacions i gestions entre l’Ajuntament i la Ciutadania, que esdevindran més àgils i més accessibles per a tothom.

 

Per últim, la regidora va informar d’una excel·lent notícia. “Ens han concedit una subvenció de NEXT Generations d’1.9000 mil euros per millorar la mobilitat i l’accessibilitat de la ciutat. Amb aquesta subvenció podrem cofinançar projectes com la reurbanització del carrer Pare Huix, la rambla del Bisbat i la dels Montcada o el carril bici del Mas d’Osona, entre altres. És una súper notícia, que volem compartir i aprofitar també per agrair la feina que s’ha fet des de diversos departaments de la casa per aconseguir-lo”.

 

Des d’ERC, Josep Lluís Garcia, va expressar: “Ens sorprèn perquè sembla que tots estem en campanya tal com ha dit la bona notícia, aprofitant l’ocasió. Votarem en contra perquè sembla el dia de la marmota, segueixen utilitzant romanent per despesa corrent. D’alguna manera estan hipotecant el govern següent. En el punt 22 hi ha alguna qüestió que no acabem d’entendre, per això votarem en contra”.

 

Per la seva banda, Roger Cumeras, de Capgirem Vic, va explicar: “Més enllà de les modificacions de crèdit, les que podem estar d’acord en algunes. No estem d’acord que no hagueu ni intentat les ampliacions de pressupost amb la resta de partits del consistori. Amb aquesta ampliació d’avui 2,4 M més 2,5 M ja haurem ampliat uns 11 M d’euros. Avui és l’últim ple i portar aquestes modificacions em sembla tot un despropòsit, hipotecant el següent govern, amb les seves propostes.

 

Homs va contestar: “No hipotequem a ningú. Totes les inversions són reversibles. El PAIF és viu. Si no posem diners no podrem avançar les inversions. Hi ha projectes com el Patí Vic que són de ciutat i de responsabilitat política. He fet l’anunci dels Next Generations perquè se’ns va retreure que no érem capaços i podem ser orgullosos. S’ha fet un esforç entre tots”.

 

Roger Cumeras, de Capgirem Vic, va expressar: “Podem estar d’acord en algunes partides i simplement ens estranya una mica els 1,9 M del Patí Vic”.

 

El ple va aprovar amb els vots a favor de JuntsxCat i els vots en contra d’ERC, Capgirem Vic i de la regidora no adscrita, Carme Tena, les modificacions de crèdit 2/ple/2023 i 3/ple/2023 i la modificació parcial del pla d’inversió i finançament (PAIF) de l’Ajuntament de Vic.

 

També es va aprovar amb els vots a favor de JuntxCat, els vots en contra de Capgirem Vic i l’abstenció d’ERC i de la regidora no adscrita, Carme Tena, la modificació de crèdit 1/2023 de l’Organisme Autònom Xarxa de Serveis Urbans de Vic.

 

Des de Capgirem Vic, Roger Cumeras, va dir: “Això és un despropòsit. Les coses es fan de pressa i corrents i malament. Si es fa un organisme autònom ha de ser perquè funcioni correctament. És trist que els hi hagi de dir tot això.

 

Per la seva banda, Albert Castells, va respondre: “Se’ls hi ha explicat. Fa 4 anys que estem dissenyant la reestructuració i estem molt contents d’engegar aquest nou projecte. És un gran pas endavant”.

 

Cumeras, va afegir: “Per haver estat 4 anys treballant costa d’entendre que tot surti així. Demanem que es respectin els temps de forma ètica”.

 

Precs i preguntes

Capgirem Vic va preguntar sobre la piscina del Patí Vic i l’actualització de la plaça d’arqueòleg municipal, mentre que, ERC va demanar sobre els parcs infantils i els cotxes mal aparcats al nucli antic de la ciutat.

 

Comiats

El ple del dilluns 8 de maig va ser l’últim ple ordinari de la legislatura 2019-2023, en el qual es va acomiadar l’alcaldessa, Anna Erra, que ha estat al capdavant del mandat en els últims 8 anys, a més d’una etapa prèvia com a regidora. També es va acomiadar cinc membres del seu equip: Núria Vergés, regidora de Salut; Josep-Ramon Soldevila, regidor de Ciutadania; Titi Roca, regidor d’Esports i Fires i Mercats; Fabiana Palmero, regidora d’Habitatge i Urbanisme; Josep Arimany, primer tinent d’alcaldia i regidor d’Universitat i Ciutat del Coneixement, i altres membres de l’oposició com Carme Tena, que va començar com a representant del PSC i ha acabat com a regidora no adscrita, i Roger Cumeras, de Capgirem Vic.

 

Carme Tena, que va començar com a representant del PSC i ha acabat com a regidora no adscrita, va dir:

 

“Avui és un dia trist per mi. El que vaig iniciar i creure el 2019 no ha sigut la realitat d’aquests 4 anys. He votat en contra i a favor sempre pensant en el bé comú. Toca tancar una etapa i obrir-ne una de nova. Ha sigut un mandat complex amb una pandèmia pel mig. Pels que diuen que no hi ha hagut oposició, amb una majoria absoluta és molt difícil. M'hauria agradat tornar a formar part d'aquesta sala per temes pendents. Marxo contenta per la feina feta i em sento orgullosa d'haver format part de l'Ajuntament.

 

Tena va agrair la feina a tècnics i personal de l'Ajuntament, també a la resta de regidors. “Quan ha sigut possible hem trobat complicitats, sempre amb respecte. Gràcies, gràcies i gràcies”.

 

Roger Cumeras, de Capgirem Vic, va expressar:

 

“Vaig entrar l'any 2020 en plena pandèmia mundial. Sempre podré dir que soc el primer regidor de prendre el càrrec de forma telemàtica. Sempre he mirat d'aportar el meu granet de sorra i el millor per la ciutat. Ser regidor és una gran responsabilitat. Una característica de les meves intervencions ha sigut les llargues explicacions. Puc dir amb satisfacció que ha sigut un honor i un orgull treballar per la ciutat que m'ha vist néixer i créixer. La conciliació familiar és molt difícil entre la feina i l'ajuntament”

 

“Ara per ètica, perquè visc i treballo a una altra comarca, i per dedicar més temps a la meva família, no seguiré. La gestió d'una ciutat necessita molta dedicació. La ciutat necessita canvis de color polític en el govern, no és res personal. Cumeras agraeix a totes les persones que els van fer confiança. També a tot el personal de l'Ajuntament per fer rodar l'engranatge. Els regidors del consistori per la paciència i a l'equip de govern dir que hem discrepat per sempre ho he intentat fer amb respecte, i també a la seva família”

 

Núria Vergés, regidora de la Salut, va pronunciar:

 

“Avui és la meva última intervenció i l'aprofitaré per donar les gràcies. Primer, a la ciutadania per la confiança i l’honor de treballar per la ciutat. A l'alcaldessa per la confiança i el suport. A l'equip de govern excel·lent, per posar el cor en totes les decisions i per estar sempre al meu costat, he après molt de vosaltres. També vull agrair a totes les tècniques que hem treballat juntes. M'emporto tot el que he après i també l'honor de servir a la ciutat. Finalment, vull agrair a la família, en Tomàs que ha sigut un més del meu equip. Gràcies a tothom. Us desitjo molta sort”.

 

Josep-Ramon Soldevila, regidor de Ciutadania, va apuntar:

 

“Primer de tot i per sobre de tot vull agrair als veïns i veïnes per tot el suport i complicitat. Soc conscient que no sempre ho hem pogut solucionar tot. Agraeixo també a tot el consistori, perquè tot hi hem estat quan ha fet falta. L'equip de govern, el d'aquests 8 anys. Crec que tot hem posat tot de la nostra part, per això tenim la ciutat que tenim tan envejada. Gràcies a col·laboradors i tècnics. Alcaldessa, he estat molt content d'estar al teu costat. Has estat una gran alcaldessa, has estat al costat de tothom i escoltat de tothom. Vull agrair a la meva família, sobretot a la meva dona, per la paciència”

 

Titi Roca, regidor d’Esports i Fires i Mercats, va expressar:

 

“Vaig entrar amb tu i em toca marxar amb tu alcaldessa. Ha sigut un plaer dedicar 8 anys de la meva vida a la millor ciutat del món. He intentat sempre ser jo i portar idees que eren el millor per la ciutat. És un goig ser regidor de la teva ciutat. Gràcies a tots els treballadors de l'Ajuntament, a tota la gent d'altres partits polítics, a vegades amb pensaments diferents, però sempre treballant per la ciutat. Alcaldessa gràcies per confiar en mi, ets humil, treballadora i amb les idees clares. Has fet la feina ben feta. Has tingut moments que no et mereixies. Ens has fet sentir sempre importants, sempre confiant en nosaltres. Gràcies a la família, ara toca estar per vosaltres. Fins aviat”

 

Fabiana Palmero, regidora d’Habitatge i Urbanisme, va dir:

 

“Han sigut 8 anys intensos de treballar per la ciutat. Vaig pensar que era un gran repte i una oportunitat de treballar per la ciutat que fa més de 20 anys que em va acollir. Sempre he pensat que s'ha de fer alguna cosa en aquest món s'ha de treballar en millorar l'entorn, posant les persones al centre dels projectes. Sempre he treballat pel benestar de la gent”.

 

“Fa 8 anys vam plantar una llavor, el POUM, i ha de seguir creixent per millorar la ciutat. Gràcies alcaldessa per confiar en mi i deixar-me treballar per la ciutat. Gràcies a l'equip per les hores de feina diària, els càrrecs, els tècnics...Ha sigut un màster de 8 anys. També els regidors de l'oposició, amb qui hem debatut amb respecte, els veïns i veïnes de Vic per la confiança. També a la meva família, perquè no sempre he pogut estar present. He treballat amb la voluntat de fer-ho bé i donar-ho tot de mi per la ciutat”.

 

Josep Arimany, primer tinent d’alcaldia i regidor d’Universitat i Ciutat del Coneixement, va comunicar:

 

“Alguns finalitzem un cicle, en el meu cas són 12 anys, 150 plens. He estat regidor de Vic amb molt orgull.  Acomiadar-se és dir adéu, però vull continuar col·laborant des de la societat civil. El primer agraïment és per l'alcaldessa amb qui he tingut una complicitat boníssima. Ha sigut molt generosa, sempre. Vull agrair als companys de l'equip de govern i puc dir que l'alcaldessa ha portat un bon lideratge”.

 

“L'oposició en aquests moments difícil hi ha tensió, però quan hi parles hi ha complicitat. En moments difícil sempre han estat al meu costat. El que ens interessa a tots és el bé per la ciutat. Després de 12 anys és l'hora del relleu. Tinc un orgull de Vic. Estem orgullosos de ser la capital de la Catalunya interior perquè tenim la universitat, un diamant per la nostra ciutat i comarca. Vic té grans reptes que cal afrontar. Moltes gràcies i fins aviat”.

 

Anna Erra, alcaldessa, va exposar:

 

“Gràcies a tothom, i sobretot, els que avui us acomiadeu, per la generositat de dedicar-se a la política municipal. El 13 de juny de 2015 em van nomenar per primera vegada i ha estat un honor. Poc regals millors et pot fer la vida que dedicar-se a treballar per la teva ciutat. Una ciutat amb molta història, riquesa patrimonial i referent amb molts àmbits. Una ciutat que té molt clar el seu catalanisme, la lluita per la llengua i la lluita per la independència. L'inici va ser complicat, perquè vaig descobrir les males praxis quan es traspassen línies deixant la política i atacant a la persona. Hem governat de forma propera amb diàleg i d'escolta per la ciutat. Vam viure també l'1 d'octubre, i que avui dia encara en patim la repressió. Tota la feina ens va donar èxit electoral, perquè vam tornar a rebre el suport de la ciutadania, per poder acabar la segona part del partit. La nostra política ha estat basada en la confiança, el compromís i la generositat escoltant i dialogant amb tothom. Tinc clar que tot això només ho podia aconseguir amb l'equip que he tingut en els dos mandats”.

 

“Tots els que heu estat en els moments complicats. Un equip molt potent, que només començar vam encarar la pandèmia, gràcies a tots. Gràcies també a la resta de regidors que ens han ajudat a millorar  la ciutat. Gràcies als tècnics per la paciència i guiar-nos i cuidar-nos i fer que tots els projectes hagin tirat endavant. A més de generar un gran equip de treball hem creat una gran amistat amb tothom per treballar per la ciutat”.

 

“Gràcies a la meva família i sobretot en Pep. I gràcies a la gent de la ciutat. Ha estat un orgull per mi treballar per la ciutat. Una experiència que he gaudit i patit. He après i he conegut la seva gent. És el treball conjunt que hem tingut que ens fa una millor ciutat. Gràcies a la ciutat de Vic per haver-me deixat ser la vostra alcaldessa. Donem per acabat el ple i la legislatura”.