Vic aprova l’adjudicació del contracte de gestió de l’aparcament regulat a la calçada

L’adjudicació es va aprovar amb els vots en contra d’ERC, CapgiremVic i la regidora no adscrita, Carme Tena

Ple.
Ple

 

El ple de l’Ajuntament de Vic del dilluns 16 de gener va aprovar, amb els vots en contra d’ERC, CapgiremVic i de la regidora no adscrita, Carme Tena, l’adjudicació del contracte del servei de gestió de l’aparcament regulat a la calçada.

 

La regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, va mostrar la seva satisfacció: “Avui la ciutat fa un pas endavant. La gestió inclou gestionar les zones verdes, blaves, taronges i, també, les Z-Dumas. Això suposa un avenç tecnològic molt important per a la ciutat que beneficiarà als veïns i a les veïnes”.

 

Viqui Terricabras, d’ERC, va anunciar el vot en contra, tal com han fet en altres ocasions. “Defensem la gestió directa dels serveis públics. No és el nostre model fer-ho a través de la concessió”.

 

Seguint la mateixa línia, Susana Vives, de CapgiremVic, va dir: “Tant en l’estudi de viabilitat com en les fases posteriors sempre hem votat en contra que es licitin serveis municipals. Aquest argument que sempre repetim els seguirem fent, perquè creiem que és la manera més justa i efectiva de gestionar serveis”.

 

Per la seva banda, la regidora no adscrita, Carme Tena, va afegir: “Malgrat que comparteixo que l’ajuntament no té la capacitat de tenir el servei, votaré en contra perquè hi ha gent que queda sense feina”.

 

El ple va aprovar, per unanimitat, la derogació del reglament municipal del voluntariat de l’Ajuntament de Vic. El regidor de Participació, Josep Ramon Soldevila, va exposar que “per un canvi de normativa els ajuntaments no poden tenir una borsa de voluntariat” i “amb l’aprovació passem a ser un punt de voluntariat que derivarà a totes aquelles persones interessades a entitats de la ciutat”.

 

Serveis de neteja

 

El ple va aprovar, amb els vots en contra de CapgiremVic, i l’abstenció d’ERC i de la regidora no adscrita, Carme Tena, l’inici de l’expedient de la tercera modificació del contracte de gestió del servei públic de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria, adjudicat a l’empresa Vialnet, SL.

 

El regidor de Manteniment i Serveis, Albert Castells, va explicar que es va portar al ple la modificació del contracte de serveis per l’actual canvi de gestió, que unifica els serveis de recollida de residus al Consell Comarcal d’Osona i, per tant, l’empresa VIALNET no farà tots els serveis que feia fins ara. “El canvi suposa una millora en els serveis amb un augment de rutes i freqüències i l’ampliació dels serveis com la recollida de cartó”.

 

Per la seva banda, Josep Lluís Garcia, regidor d’ERC, va comunicar l’abstenció del partit: “Com fem sempre en aquestes qüestions, ens abstindrem”.

 

En la mateixa tònica, el ple va aprovar, amb els vots a favor de JuntsxCat, l’inici de l’expedient de la tercera modificació del contracte de gestió del servei de recollida de vidre, cartó i andròmines i serveis de jardineria, adjudicat a l’empresa VicVerd, SL. Capgirem Vic va votar-hi en contra, i ERC i la regidora no adscrita, Carme Tena, van abstenir-se.

 

El regidor de Manteniment i Serveis, Albert Castells, va puntualitzar que, a afectes d’1 de gener, es fa la reducció del contracte.

 

Biblioteca Pilarin Bayés

 

Amb els vots en contra d’ERC, Capgirem Vic i de la regidora no adscrita, Carme Tema, es va aprovar la revisió de les tarifes pel servei d’aparcament de la Biblioteca Pilarin Bayés per a l’any 2023.

 

La regidora d’Economia, Nuria Homs, va aclarir: “Com ja sabeu el servei d’aparcament de la Biblioteca Pilarin Bayés és una concessió i, per normativa, poden revisar els preus. Han fet una proposta d’augment de l’1 % del preu”.

 

Viqui Terricabras, d’ERC, va anunciar el vot en contra perquè no estan d’acord en la qüestió de la gestió.

 

Des de CapgiremVic, Roger Cumeras, va dir: “És una presa de pèl per la ciutat. Aquest pàrquing fa 3 mesos que està en funcionament, per tant, les tarifes també. En tres mesos no es pot valorar un augment de tarifes per molt que legalment es pugui fer”. Cumeras va afegir: “Suposem que aquest aparcament no està funcionant com s’esperava i, en conseqüència, aquest argument és necessari per això. No hi ha cap necessitat que aquest pàrquing s’estigui gestionant per part d’una empresa externa”.

 

Homs va respondre: “Només aclarim que la normativa permet aquesta puja que, a més, només és de l’1%. Això suposa, per exemple, passar de 2,47 € a 2,52 €. Evidentment, hi ha estudis de viabilitat que donen validesa a la proposta”.

 

Des d’ERC, Viqui Terricabras, va afegir: “No diem que no hi hagi estudis de viabilitat, el que diem és que no hi ha discussió política. Són decisions que es prenen de forma unilateral i, per tant, perdem el control de la gestió”.

 

En aquest punt, l’alcaldessa de Vic, Anna Erra, va aclarir: “Estudiem molt bé els diners públics. A nosaltres no ens fa por cap model, sembla que només puguin ser models de gestió directa. Quan hem estudiat els temes sempre triem la millor opció per a la ciutat, no és una decisió de model de partit”.

 

Finalment, Roger Cumeras, de Capgirem Vic, va apuntar: “Volia tornar a dir que sí que compleixen la legalitat, però creiem que amb tres mesos és un temps massa curt per fer una valoració de tarifes”.

El ple va aprovar per unanimitat les tarifes del servei de taxi per a l’any 2023. La regidora d’Economia, Núria Homs, va explicar que els i les taxistes poden fer una revisió de preus i la Comissió de Preus de Catalunya ha arribat a l’acord d’apujar-los fins a un 5,7 %; tot i que a Vic els i les taxistes apujaran el preu un 5,14 %.

 

Tecnologies de la informació

 

El ple va aprovar, per unanimitat, el text del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vic i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya per compartir l’ús d’infraestructures de telecomunicacions.

 

La regidora d’Urbanisme, Fabiana Palmero, va explicar que el conveni té l’objectiu de compartir canalitzacions per compartir l’ús d’infraestructures. Es forma una comissió mixta de l’Ajuntament i la Generalitat amb la voluntat d’optimitzar recursos.

 

Un nou espai per l’IES Vic

 

Durant la sessió es va aprovar per unanimitat la moció presentada per CapgiremVic per sol·licitar al Departament d’Educació la creació d’un nou edifici per encabir els ensenyaments d’ESO i batxillerat a l’actual Institut de Vic. La senyora Anna Solà va defensar la moció.

 

Aquesta moció pretén esdevenir una resposta institucional envers una decisió, presa pel Departament, que considerem il·lògica, perquè es pretén desmantellar el nostre centre.

 

Aquesta decisió, presa unilateralment des del Departament d’Educació, perjudica el més valuós d’un centre educatiu, que són els alumnes, i reverteix negativament en la ciutat de Vic.

 

A continuació exposem els diferents motius pels quals estem en desacord amb la decisió presa, així com també proposem una sèrie d’acords que esperem que el ple aprovi per unanimitat.

 

1.- AFECTACIÓ NEGATIVA PER LA CIUTAT DE VIC. Considerem que si la planificació preveu passar de 3 instituts públics d’ESO i Batxillerat a 2, a la ciutat de Vic, aquest fet podria bipolaritzar i massificar l’alumnat i dissoldre el model Vic.

 

L’Institut de Vic, com a centre de màxima complexitat, fins ara ha complert una funció i missió de punt d’equilibri pedagògic, cultural i sobretot, d’integració social, tal com queda reflectit en el nostre projecte educatiu de centre.

 

A més, ha esdevingut un referent d’èxit educatiu i de formació integral a la ciutat de Vic. D’aquesta manera, quedarien dos instituts públics als afores de la ciutat i tres de concertats al centre, afavorint encara més la segregació escolar que ja existeix a Vic.

 

Per altra banda, no té sentit que una població com Manlleu amb 20.000 habitants disposi de 2 instituts públics i Vic amb 45.000 habitants pugui passar de 3 centres de secundària públics a 2.

 

Hi ha alguna xifra que no quadra. La massificació va en detriment de la qualitat educativa. Quin és el propòsit que persegueix el Departament si decideix reduir el nombre d’instituts públics a la ciutat?

 

2.- DEFENSA DE LA QUALITAT FORMATIVA DEL BATXILLERAT AL NOSTRE CENTRE i DE LA NECESSITAT D'OFERIR AQUESTA ETAPA POST-OBLIGATÒRIA A l'Institut de Vic fa més de 20 anys que s'imparteix el Batxillerat, amb un equip de persones molt consolidat i cohesionat.

 

La seva trajectòria ha demostrat una professionalitat, actitud i grau d'implicació avalada per la confiança de les famílies, dels alumnes i pels resultats obtinguts en proves objectives com ara les PAU.

 

Cal remarcar també els premis extraordinaris de Batxillerat i el reconeixement dels Treballs de recerca dels nostres alumnes.

 

A més, aquest fet queda constatat per la gran demanda de famílies a cursar aquesta etapa al nostre centre, escollint-lo en primera opció, la qual cosa ha implicat deixar una quarantena de famílies sense opció a plaça.

 

El nostre institut és capdavanter a impartir matèries en anglès, a participar en projectes internacionals i a implantar nous estudis de Batxillerat com el Batxillerat combinat amb ensenyaments esportius.

 

A més, en la reobertura dels centres després de la pandèmia, va ser la primera institució educativa de la ciutat a implementar, des del primer dia, el sistema híbrid, tal com es demanava des del Departament d’Educació.

 

I, seguint les directrius del Departament, el nostre centre ha implementat el nou currículum en la seva totalitat.

 

Quan els alumnes s'inscriuen a l'Institut de Vic en primera opció per cursar 1r d'ESO, un dels motius que al·leguen és la continuïtat formativa, és a dir, el fet de poder realitzar els estudis des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat.

 

Hem anat construint el dia a dia a còpia d'anys, d'esforç, de constància, de fidelitat i compromís amb el centre i amb el Departament i, per sobre de tot, amb el nostre alumnat, des del primer dia que trepitgen l'institut, a 1r d'ESO, fins que acaben la seva etapa de Batxillerat.

 

I és que nosaltres no podem entendre que aquest recorregut, que va dels 12 als 18 anys, quedi estroncat per una decisió administrativa que creiem que és millorable en tots els sentitS

 

3.- AFECTACIÓ NEGATIVA DE L'ESTAT EMOCIONAL I EDUCATIU DELS ALUMNES DEL CENTRE Quan es va reiniciar el curs després de la pandèmia, se'ns va parlar contínuament de l'acompanyament emocional que havíem de fer a les famílies.

 

És bo per als alumnes aturar ara el seu pas per l'institut a 4t d'ESO? És positiu generar aquest estat d’incertesa en l’alumnat del nostre centre? És pedagògic i integrador, que un alumne que ha escollit una opció de centre, quan finalitza l'ESO se'l derivi a un altre institut?

 

Per tots aquests motius, es proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament de Vic l’adopció dels següents acords:

 

1- Sol·licitar al Departament d’Educació la creació d’un nou centre d’ESO i Batxillerat, per tal que puguem continuar amb el nostre projecte educatiu i puguem traslladar-nos en bloc (ESO i Batxillerat) al nou edifici, tal i com es va votar en claustre del 13 de novembre del 2019

 

2- En cas d’haver d’instal·lar cargoles durant un període de transició al nou edifici, exigim al Departament d’Educació la instal·lació d’aquestes al nostre institut, i no a l’IES Jaume Callís, ni a l’IES la Plana, tal i com ens han comunicat des del Departament.

 

3- Demanem que la planificació de l’ensenyament públic a la ciutat de Vic sigui transparent i que aquesta planificació es faci de manera consensuada amb tota la comunitat educativa de Vic: alumnes, famílies, docents.

 

La regidora d’ERC, Maria Balasch, va donar les gràcies per defensar l’educació pública i va aprofitar per demanar que les entitats i els col·lectius puguin venir lliurement sense passar pels plens. Dit això, Balasch va exposar: “Estem contents que hagueu arribat a uns acords, que hagueu posat sobre la taula una manera de treballar diferent. Crec que hi ha hagut un problema de comunicació a bandes. Hem pogut veure que sou un centre de referència a Catalunya. Creiem que el que demaneu és lògic i adequat i votarem a favor, tot i que ens hagués agradat fer algun matís. El que volem és que continueu treballant conjuntament i ens trobareu al costat. Gràcies a Capgirem Vic per l’entesa i la feina conjunta”.

 

Per la seva banda, la regidora no adscrita, Carme Tena, també va agrair la feina i l’exposició de la moció. “No val dir que l'educació és un dels pilars de la nostra societat. El curs passat ja es va perdre a Vic un curs de batxillerat. L'Institut de Vic és un centre de referència de formació. Si volem un ensenyament públic de qualitat cal invertir, no retallar”.

 

La regidora d’Educació, Elisabet Franquesa, va agrair l’exposició pública en ànima constructiva. “Novament us estenem la mà. Estem d'acord amb tota la feina que s'està fent al centre i que el projecte educatiu no es perdi pel camí. Sempre hem treballat perquè el model educatiu es desenvolupi a la ciutat sent un model de consens. Volem demanar un canvi en el tercer acord. Fa referència a l'educació pública i nosaltres volem demanar que s'inclogui tota la xarxa educativa, per no excloure”.

 

Marc Camacho, de CapgiremVic, va fer una esmena en el segon acord, perquè digui: “l’Ajuntament faciliti el canvi d’edifici per la cessió de terrenys”. Dit això, Camacho va explicar: El nostre posicionament és a favor de l'ensenyament públic i sobretot en defensa de l'ensenyament i el model de l'Institut de Vic. Celebrem que hi hagi un principi de preacord”.

 

Precs i preguntes

 

ERC va demanar una explicació per les bicicletes abandonades i els aparcaments plens. També sobre la retolació en català i la comunicació d’actes de govern.

 

Per la seva banda, Capgirem Vic va demanar la instal·lació d’aparcaments de patinets a les estacions de tren i autobusos i a la parada de la plaça de la Noguera. També va sol·licitar que no es doni espai al Festival de la Infància a entitats que segreguen per raó de gènere a les seves activitats tal com ha succeït aquest any. El grup va demanar una explicació per l’anul·lació de caramels a la cavalcada de Reis i, per últim, va reclamar el llistat de funcions de representació pública del regidor de Manteniment i Serveis, Medi Ambient i Món Rural.