Vic aprova la resolució del contracte de concessió administrativa del Mercat Municipal

La proposta es va aprovar per unanimitat del ple

Vic aprova la resolució del contracte de concessió administrativa del Mercat Municipal.

Per unanimitat del ple es va aprovar l'inici de la resolució del contracte de concessió administrativa per a la construcció i explotació d'un mercat, per causa imputable al contractista.

 

La regidora de Comerç, Bet Piella, va explicar: "És un dia agredolç. Aquest punt i a part ens permet mirar endavant i veure com ha de ser el mercat municipal. Hi ha hagut una sèrie de situacions irregulars, que han fet que 7 anys abans d'acabar la concessió, s'hagi decidit posar fi per poder mirar el futur. El que ha passat és un procés de deteriorament, tot i els diversos intents d'arreglar la situació. L'any 2015 es va proposar una remodelació complerta del mercat posant-lo a baix, però no va tirar endavant, i els últims anys hem intentat arreglar la feina administrativa.

 

El que suggerim és que el mercat torni a l'ajuntament i podem definir el nou model. Convé fer-ho tots de forma consensuada i també amb el comerç. No sabem cap a on evolucionaran els hàbits, però creiem que ha de ser obert els caps de setmana, en diàleg amb la resta de comerç, de planta baixa... Per això estem analitzant mercats del país i l'estranger. Paral·lelament, estem encarregant un estudi als tècnics especialistes per veure les patologies de l'edifici.

 

El que ens agradaria és mantenir l'edifici fer un rentat de cara i que la zona quedi endreçada. Hem tapiat els accessos per motius de seguretat i tampoc al pàrquing. En definitiva, posem fi a una situació difícil ens sap greu i volem fer un agraïment als paradistes. Vull mirar el futur perquè Vic té el comerç al seu ADN.

 

La regidora d'ERC, Maria Balasch, "És un dia trist, és una mort anunciada, per nosaltres tal com ha acabat no és el que voldríem i creiem que com a govern no podem estar contents. Hi ha perdut tothom, qui més els paradistes, famílies que vivien d'això, però també ha perdut la comarca d'osona. Tota la història que ha explicat va anar així i és cert, i com ajuntament hem de fer autocrítica que no s'han fet les coses ben fetes en el moment que tocava. Per nosaltres és un projecte que era primordial i el que més ens fa patir és que no veiem un futur molt proper ni molt clar. Si nosaltres governéssim això seria prioritari. Votarem a favor però gens alegres".

 

El regidor de la CUP, Quim Soler,: "Cada ple es demostren que privatitzar els serveis no funciona. Ens diuen tot el que passa, però quants anys feia que el mercat no complia el contracte. Quants anys feia que no vigilàveu? S'hauria d'haver fet abans. Tenim la sensació que no sap si voleu mercat o no, o com... Com equip de govern s'haurien de posicionar.

 

El regidor del PSC, Josep Pou,: "Ser un vot favorable però trist. Es fa amb un dol. S'ha perdut riquesa per la ciutat, parades, llocs de treball... Hem d'aprovar la resolució per mirar endavant. Vam pactar una inversió en els pressupostos, i ho vam fer perquè Vic necessita un mercat veient quin tipus i quina gestió".

 

El regidor de SOMI, Josep Anglada,: "És un dia trist principalment pels paradistes, però també ja fa dies per tots els clients que hi anaven. Jo veig que tots els partits apostaven per un nou mercat i el gran problema i la gent de Vic vol és que aquest mandat no hi haurà mercat i és una notícia trista. Avui emplaço els partits d'esquerra que tenen 9 regidors, a fer una proposta valenta i atrevida per poder tenir un mercat municipal dins d'aquest mercat i jo me n'aparto i tindríeu el meu vot favorable".

 

Com a grup ens comprometrem a fer el que faci falta i donar suport a qualsevol grup del consistori perquè puguem tenir mercat municipal en aquest mandat. És evident que no hi ha cap intenció de fer el mercat municipal aquest mandat. Aquest govern no ha sigut mai entusiasta".

 

El regidor d'Ara Vic, Xavier Farres,: "Tothom s'atribueix aquesta partida de 500.000 euros, i més enllà de qui ho va fer, però ja ho vam fer nosaltres. Com que som dos partits i el que nosaltres defensarem és el que ens comprometríem en el programa. No ens sentiríem còmodes si el mercat queda al tinter".

 

La regidora de Comerç Bet Piella, va explicar: "No ens agrada la situació, però estic contenta d'haver-ho desencallat. El mandat passat no ho vam poder fer per la pandèmia. Ho hem fet per responsabilitat. El pressupost és per sanejar l'edifici, s'haurà de veure que s'ha de fer, si retocar una part o què. El pressupost està previst pel sanejament i la redacció del nou projecte. Ja els dic que la voluntat és fer un nou mercat municipal que doni servei a tota la ciutadania i adaptat als nostres dies donant servei als agroproductors, no ha de ser una rèplica al comerç de la ciutat.

 

La regidora d'ERC, Maria Balasch, Agraïm la feina feta a la regidora Piella per revertir la situació. El 2016 i 17 els d'ERC va trobar diners de diputació per renovar el mercat municipal i se'ns va dir que no.

 

Projecte de reurbanització de la rambla dels Montcada

 

Amb l'abstenció de la CUP es va aprovar estimar parcialment les al·legacions i aprovar definitivament el projecte de reurbanització de la rambla dels Montcada.

 

La regidora d'Urbanisme, Ester Coma, va explicar: "El que pretén el projecte és pacificar. A la banda esquerra prioritzem una zona verda arran de muralla per separar el pas de la gent. A la zona centra es manté un espai de 4,5 m d'ample, i després tenim una zona de bancs amb arbres i una zona de pas accessible.

 

El regidor d'ERC, Albert Palou, va afegir: Farem dues valoracions, celebrem que inclogui més de verd, i cal dir que va ser les companyes de la CUP qui ho van proposar. Sempre et queda el dubte de si podria haver-hi més. Una segona valoració té a veure amb el pas dels trànsit previst en un futur, estaria bé saber el què".

 

La regidora de la CUP, Carla Dinarès, va afegir: "Ens pertoca fer un comentari, ja que les úniques al·legacions són nostres, que vam fer a la primera versió del projecte. A vegades es queixen de la lentitud, però quan es fan projectes tan transcendentals sense consultar-ho, després quan ho posen sobre la taula amb el veïnat hi ha modificacions, i en aquest cas augmentava un 20% el pressupost. Amb la segona modificació les nostres al·legacions no s'hi veuen reflectides, per això n'hem tornat a fer.

 

No hi haurà jocs d'aigua, per tant, no tindrem refugi climàtic, demanàvem un clavegueram separatiu i ens ho rebutgen, però no ens convenç.

 

Afegim primer que ens alegrem que el grup Ara Vic que havia anunciat que volia restablir el trànsit el Portalet, ara se'ns va explicar que es defensava això perquè no havien vist el projecte, i ara ho entenen. Segon punt és que per tothom qui passeja es pensa que el projecte real és el reflectit en el cartell perquè ara a més a més s'ha variat.

No estem d'acord en les respostes

a les al·legacions, però implantar aquests canvis són passos necessaris.

 

El regidor de SOMI, Josep Anglada, va afegir: "L'únic que ens preocupa és un error, que la gent no pugui circular pel Portalet. Ens van comentar que era una zona de vianants. No veig una zona de vianants a la rambla dels Montcada, això és a gust a l'equip de govern, però si el que pretenen és que els que venen a Vic no vagin al centre i vagin als polígons, és la vostra visió.

 

Per unanimitat del ple es va aprovar el conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya per a la realització de programes de formació i inserció per a joves (modalitat de ptt) que han finalitzat l'ESO sense obtenir el títol de graduat/da.

 

Oficina tècnica d'igualtat de gènere i LGTBI+

Per unanimitat de ple es va aprovar i signar el conveni de cooperació interadministrativa entre l'Ajuntament de Vic i el consorci d'osona de serveis socials per a l'oficina tècnica d'igualtat de gènere i LGTBI+ i els seus serveis (SIAD I SAI LGTBI+ VIC-OSONA) i autoritzar la despesa en el marc del conveni.

 

La regidora d'Igualtat, Anna Alemany, va explicar: "Aquest conveni en polítiques d'Igualtat és una cooperació amb actualitzacions periòdiques per acompanyar als col·lectius. Fruit del conveni tenim una oficina amb un equip tècnic i uns serveis d'acompanyament. Sumem esforços els dos organismes per la gestió del dia a dia de l'oficina. Aquesta actualització recull objectius concrets per la ciutat i la comarca; i els compromisos".

 

La regidora de la CUP, Susanna Vives, va afegir: "Celebrar que l'equip de govern s'ha preocupat per ampliar el suport a les dones que pateixen violències masclistes; i que s'hagi autoritzat la despesa en el marc del conveni que es va signar. A tota la part de fonament de drets hi trobem a faltar la referència a a la llei per la igualtat de les persones LGTBI Trans".

Serveis de la deixalleria municipal de Vic 

 

Amb els vots en contra de la CUP es va aprovar l'ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari relativa als serveis de la deixalleria municipal de Vic.

 

La regidora de Medi Ambient, va explicar: "Els preus de la deixalleria eren de l'any 2016 i ja havien quedat obsolets i alguns dels casos no cobrien la despesa social del tractament dels residus, per tant, proposem la modificació de les tarifes. També s'han variat alguns productes que tenen accés a la deixalleria".

 

La regidora de la CUP, Susanna Vives, va afegir: El nostre vot serà negatiu per coherència en el sentit de vot a les ordenances i perquè també creiem que s'hauria d'haver inclòs i haver-se aprovat tot junt.

 

Amb els vots en contra de la CUP i l'abstenció d'ERC i el PSC es va aprovar la modificació de les tarifes de l'aparcament de la plaça major per l'any 2024.

 

La regidora d'Economia Núria Homs, va explicar: "Hi ha una concessió i cada any està previst l'increment a l'IPC".

 

La regidora d'ERC, Viqui Terricabras va explicar: "Ens abstindrem com hem anat fent sempre en anteriors ocasions, perquè com ja hem dit sempre prioritzem la gestió directa dels serveis públics, que seria més positiva".

 

El regidor del PSC, Josep Pou, va afegir "Per part nostra vam demanar els plecs de condicions i s'ha pogut comprovar el que ha explicat la regidora i, per tant, entenem que és una obligació, però no ho compartim".

 

Amb els vots en contra de la CUP i l'abstenció d'ERC i el PSC es va aprovar la tercera pròrroga del contracte de manteniment dels espais verds de la ciutat de Vic gestionat per la societat Vicverd sl.

 

La regidora de Medi Ambient, Ester Coma, va explicar, que després de les múltiples prorrogués s'ha treballat en l'estudi que es preveu que estigui a punt aquest mes de febrer.

 

El regidor d'ERC, Albert Palou, va afegir: "Ens abstindrem. Entenem la situació que la motiva, però creiem que ens sembla poc estètic anar tirant pròrrogues. El servei es veu perjudicat".

 

La regidora de la CUP, Carla Dinarès, va afegir: "El 2010 es crea Vicverd per gestionar els serveis de jardineria amb una durada de 10 anys, el 2018 acorda la dissolució i liquidació i, per tant, va passar a dependre de l'Ajuntament. El 2020 es compleixen els deu anys, però es prorroga un any més per manca de previsió. El mateix any Vicverd posa un recurs perquè siguin 10 anys de pròrroga i se n'acorden 2, mentre l'ajuntament es dota de mitjans propis.

 

L'any passat finalitza la pròrroga i tot així, es prorroga 18 mesos; i el termini s'acaba aquest divendres i ens trobem una altra pròrroga de dos anys perquè encara no s'ha fet el que s'havia de fer malgrat que tenim la xarxa de serveis urbans en marxa. És públic i notori que volem que es gestioni directament des de la xarxa".

 

La regidora de Medi Ambient, Ester Coma, va afegir: "És un tema que gestionem des de Medi Ambient. No és un tema que penja de la xarxa. Estem mirant el futur. És un contracte reservat a una entitat social".

 

En la mateixa línia, i per unanimitat es va aprovar l'increment salarial del 0,5% per l'any 2023 a favor de la societat mercantil d'economia mixta Vialnet, sl pel contracte de recollida selectiva de residus, neteja viària i deixalleria, i autoritzar i disposar la despesa corresponent.

 

 

Bonificacions

 

Amb l'abstenció del PSC es va aprovar la bonificació de l'ICIO per les obres d'instal·lació de punts de càrrega de vehicles elèctrics a l'Hospital Universitari de Vic

 

Amb l'abstenció del PSC es va aprovar la bonificació de l'ICIO per les obres de reforma i adequació de l'àrea d'arxius a l'Hospital Universitari de Vic.

 

El regidor del PSC, Josep Pou, va explicar: "Ens abstindrem en la bonificació de l'ICIO de les obres de l'Hospital per queixes que hem rebut sobre els serveis que s'ofereixen, sobretot en torns de nit. Caldria exigir un servei de qualitat".

 

Amb l'abstenció del PSC es va aprovar la bonificació de l'ICIO per les obres de reforma i adequació de la sala multiconfesional i el despatx de ginecologia de l'Hospital Universitari de Vic

Amb els vots en contra de la CUP es va aprovar la bonificació de l'ICIO per les obres de reforma i rehabilitació de l'accés al pati de l'institut sant miquel dels sants de Vic.

 

La regidora de la CUP, Susanna Vives, va explicar: "Votarem en contra de la bonificació a l'Institut Sant Miquel perquè creiem que la gestió de l'ensenyament ha de ser 100% pública".

 

Per unanimitat del ple es va aprovar modificar les instruccions sobre l'assignació econòmica als grups municipals i la seva justificació.

 

La regidora d'Economia, Núria Homs, va explicar: "És una modificació sobre com els partits polítics del consistori han de justificar les despeses. Seguint les indicacions del departament d'intervenció municipal de l'ajuntament s'hauran de justificar any a anys, i si no és així es perdran els ingressos".

 

El regidor de la CUP, Quim Soler, va afegir: "Ens sembla correcta quan es tracta de transparència. Hi ha alguns partits que es guarden tots els diners i llavors se'ls gasten per campanya".

 

Relació de llocs de treball

 

Amb l'abstenció d'ERC, la CUP i el PSC es va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Vic i els seus organismes autònoms per la creació de tres nous llocs de treball.

 

La regidora de Recursos Humans, Núria Homs, va explicar: "Aquesta RLT el que fa és identificar els llocs de treballar i objectivar les tasques lligades a les retribucions. És un document viu que es pot anar ajustant sempre que els canvis estiguin motivats. El Ple és l'òrgan que va aprovar la relació de llocs de treball i ara qualsevol modificació hi ha una feina prèvia, però després el plenari ratifica".

 

La regidora d'ERC, Maria Balasch,: "En els tres punts ens abstindrem, anem fent des de l'inici perquè som crítics amb el com s'ha fet".

 

Amb l'abstenció d'ERC, CUP i el PSC es va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament de Vic i els seus organismes autònoms per la modificació de llocs de treball existents i actualització d'imports retributius.

 

Amb l'abstenció d'ERC, CUP i el PSC es va aprovar la resolució de la sol·licitud de modificació de la valoració del lloc de treball de tècnic/a auxiliar especialista en tècniques de l'espectacle.

 

Per unanimitat es va aprovar la modificació no substancial del projecte executiu de canvi de tecnologia de l'enllumenat públic de Vic.

 

Ronda de Francesc Camprodon

 

El grup municipal SOMI va presentar una moció per revisar i remodelar la xarxa viària de la ronda de Francesc Camprodon, que no es va aprovar amb els vots  en contra de Junts, ERC, CUP i PSC.

 

Amb la majoria que varen aconseguir a les eleccions del maig del 2019, l’Equip de govern de Junts de l’Ajuntament de Vic va decidir l’any 2020 fer un canvi a la xarxa viària de la Ronda Camprodon.

 

Després de quasi dos anys de la implementació del tram experimental, i segons l’equip de govern, atenent la reivindicació dels veïns per pacificar el trànsit i la contaminació de la zona, es decideix definitivament l'eliminació de dos dels quatre carrils existents que van des del Seminari fins a la plaça del Seminari i convertir-los en carrils bici.

 

Si en un principi aquest canvi semblava que era recolzat pels veïns, ja que creien que d’aquesta manera s’evitarien embussades, es reduirien sorolls, ajudaria la contaminació de l’aire i al mateix temps seria més tranquil el fet de viure a la Ronda Camprodon, el resultat no ha estat aquest, i per tant, la situació no ha fet més que empitjorar, un fet realment preocupant, no tan sols pels veïns de la zona sinó també per a molts ciutadans de Vic i comarca.

 

Atès que amb aquest remodelació de la xarxa viària de la Ronda Francesc Camprodon i a l’Avinguda Bernat Calbó no s’ha aconseguit els resultats desitjats.      

 

Atès que aquesta remodelació no ha servit ni per evitar les retencions i embussades.

Atès que els dos immensos carrils bici que s’han creat no han servit perquè la gent agafés l’hàbit d’utilitzar més la bicicleta.

 

Atès que tampoc s’ha reduït ni la contaminació de l’aire ni de la sonora.  

 

Atès que aquesta és una reivindicació no tan sols dels veïns de la Ronda Camprodon sinó de la immensa majoria de vigatans i vigatanes.

 

I atès que alguns dels grups municipals d’aquest Ajuntament portàvem en els nostres programes que calia un canvi pel que fa a la xarxa viària de la Ronda Camprodon.  

 

 

El grup municipal de SOMI proposa al ple l’adopció del següent acord:

 

La remodelació de la xarxa viària de la Ronda de Francesc Camprodon, recuperant el doble sentit de la circulació i adequar un o dos carrils bici sense impactar en la circulació ni en la seguretat viària. O si més no, un nou replantejament d’aquest xarxa viària atenent tant les demandes dels veïns de la zona com dels vigatans en general. 

 

 

El regidor de Mobilitat, Guillem Membrives, va explicar: "S'ha reduït un 45% el trànsit. Ara és un lloc més saludable i silenciós del que ha estat mai. Sabem que hores punta s'hi acumula trànsit. La ronda forma part d'un paquet de mesures que s'aniran implementant. S'ha de dotar tota la zona del mil·lenari de semàfors intel·ligents, també estem compresos i volem acompanyar i animar a la ciutadania que en una ciutat caminable que amb 15 minuts la pots fer de punta a punta volem encoratjar a tothom a què agafin la bicicleta".

 

El regidor de SOMI, Josep Anglada, va afegir: "No sé si parlarà algun grup, jo crec que ja ho haurien d'haver fet. Crec que no tenen propostes per la ronda Camprodon. M'agrada l'esperança de potenciar la bicicleta per la ronda Camprodon. Tindrem temps de parlar-ne i ja li avanço que aquesta il·lusió no serà complida.

L'alcalde, Albert Castells, va afegir: "La setmana passada amb el regidor de mobilitat va manar a Europa i les ciutats que segueixen el camí que segueix Vic i en l'àmbit europeu, genera incomprensió en la ciutadania, però les dades demostren que tenen fins a un 15% més de comerç i més salut".

 

Més punts aprovats

Per unanimitat es va aprovar modificar la data de les sessions de ple ordinari dels mesos de gener i abril de 2024; també per unanimitat es va aprovar el canvi de membre del grup municipal d'ERC-AM al consell rector de la xarxa de serveis urbans.

 

També per unanimitat del ple es va aprovar la modificació de l'acord de cessió de dos immobles situats al passeig de la generalitat 44-46 per a l'ampliació del cap el remei; i autoritzar, disposar i reconèixer l'obligació en concepte d'assistència dels membres del patronat de la ciutat antiga.

 

Precs i Preguntes

 

Precs del grup Municipal de la Cup: 15.000 € per externalitzar el PAM; que expliquin per què l'Ajuntament no va fer un informe de vulnerabilitat a la família desnonada el darrer dimecres; Facin la reserva d'espai per a carril bici en sentit contrari a l'avinguda de Martí Genís i Aguilar; Garanteixin l'accessibilitat al tram de carretera de Sant Hilari Sacalm reurbanitzada i aprofitin les obres per iniciar l'itinerari ciclable entre els nuclis urbans de Calldetenes i Vic que demana la moció aprovada al ple de 25 de juliol de 2022; Informació de com arribar a Vic pel Medieval i que no s'anul·li la parada del sud de Vic; que l'agenda de l'alcalde especifiqui amb quins Grups d'Interès es reuneix l'alcalde i la resta d'alts càrrecs del govern; que informin quants habitatges buits en situació anòmala ha incoat expedient sancionador el nou govern; que prenguin les mesures adequades per evitar que els vestits de la Cavalcada de Reis acabin carbonitzats.

 

Precs del grup municipal Som Identitaris: Deficiències en el servei de taxi de la nostra ciutat; per quin motiu no se'ls deixa fer una rampa d'accés a l'Església de Sentfores-La Guixa?; Tenen previst algunes mesures en cas que hi hagués vaga en la recollida d'escombraries durant el Mercat Medieval o les festes de Nadal?; després de la instal·lació dels bancs al Carrer jacint Verdaguer, tenen pensat instal·lar-ne alguns a la plaça Major?; per a quin motiu no hi ha llums de Nadal en el tram del Passeig de la Generalitat entre l'Avinguda Països Catalans i l'avinguda de l'Estadi?; Seria possible adequar algunes plataformes de les parades del bus urbà per facilitar l'accessibilitat a les persones que van en cadira de rodes?; després de la fuita d'aigua que hi va haver al Cap del Remei s'ha fet una revisió acurada de totes les canonades?; els pregaríem que en caràcter d'urgència instal·lessin una barana a les escales de l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania del passeig de la Generalitat.