Vic aprova un pressupost d’uns 60 milions d’euros per mantenir una ciutat reactivada

El plenari també va aprovar les ordenances provisional de les ordenances fiscals pel 2024

Ple mes de novembre.
Ple mes de novembre

El ple de l'Ajuntament de Vic d'aquest mes de novembre va aprovar amb els vots en contra d'ERC, i la CUP, i les abstencions del grup Somi i Vic en Comú Podem, el pressupost municipal; pel que fa als impostos, les taxes i els preus públics per l'any vinent, es va aprovar amb els vots en contra de la CUP i Somi, les abstencions d'ERC i Vic en Comú Podem.

Les ordenances fiscals representen el 55% dels ingressos de l'Ajuntament i s'han mantingut al màxim per conservar l'equilibri pressupostari amb l'objectiu d'invertir-los en millores per a la ciutat i mantenir una ciutat reactivada després de la pandèmia. Núria Homs, regidora d'Economia, va exposar que s'hi reflecteix una puja sostinguda de l'IBI, amb un augment màxim d'un 3,5% i la millora dels serveis de residus actualitzant la taxa de residus al 7,5% a causa de l'increment dels costos de tractament i gestió de les deixalles.

Centrades en els beneficis socials i el foment de l'habitatge, la finalitat de les noves ordenances continua sent consolidar Vic com a ciutat sostenible, saludable, inclusiva, amb progrés i amb una administració encara més oberta i transparent.

Les ordenances fiscals són l'ingrés més gran que té l'ajuntament, tal com va explicar la regidora d'Economia, Núria Homs, "vull agrair a la ciutadania de Vic, que està molt compromesa amb la Ciutat, i paga els impostos i taxes, i contents perquè ens permet oferir un servei de qualitat".

La regidora va explicar que per l'any 2024, tot i la puja d'impostos de molts municipis Vic ja havíem fet una feina ben feta, i per tant la puja és sostinguda i ajustada.

"Amb relació a l'IBI l'impacte que tindrà serà mínim perquè és una puja petita, l'IBI de Vic continua estant per sota de la comarca, dels més baixos i en comparació també dels municipis de la nostra mida. Amb l'IBI recaptem, 16M, és un impost que l'impacte és molt gran, però que també té moltes bonificacions i subvencions i les mantenim intactes", va explicar la regidora.

"En relació amb la taxa de residus, hem fet els deures amb escreix. Les taxes normalment per filosofia han de cobrir el cost del servei, i ho hem tingut sempre clar, i sempre ha cobert. El que passa ara és que hi ha una nova normativa que diu que ha de cobrir el 100% dels costos de la gestió, i per tant serà 13 euros més cars; i també mantenim les bonificacions i a més a més ho ampliem a pensionistes".

La regidora d'ERC, Maria Balasch, va anunciar que s'abstindrien a les ordenances al·legant fa molts anys que demanen la tarifació social de l'escola de música, i es preveu que s'aplicarà el curs que ve, "ens abstindrem fent un vot de confiança".

El regidor de la CUP, Quim Soler, per poder aprovar les ordenances vam aportar unes propostes, en la nostra línia habitual seguint la línia a qui més té més ha de pagar. Ens hem vist sorpreses perquè s'ha pactat amb el PSC, torna la famosa sociovergència. Felicitats pels vostres pactes.

"Pel que fa a les ordenances vam fer una proposta diferent sobre l'IBI. Sabem que hi ha dificultats, però ens agradaria que el bisbat pagués l'IBI. S'ha retirat el recàrrec als pisos buits, però si a la mínima ens diuen que no hi renunciem, doncs el mateix...", va afegir Soler.

El regidor del PSC, Josep Pou, va explicar que entenen la pujada, ja que és raonada. Pou va explicar que des del grup municipal, a través del pacte, han limitat que no s'apugi més l'IBI. "És important destacar que una proposta que vam fer per aprovar el pressupost són les bonificacions amb l'ICIO per empreses o particulars que vulguin rehabilitar façanes o habitatges. El que hem proposat és eliminar els diferencies i incrementar les bonificacions, i pot ajudar a incentivar la rehabilitació d'habitatges".

El regidor de SOMI, Josep Anglada, va començar dient "Ens hauria agradat poder donar suport a les ordenances. Nosaltres no compartim el mateix criteri. La senyora Homs ens ha parlat de pujades sostingudes. Posen de referència altres municipis i a mi em preocupa gens el que fan altres municipis. Altres municipis com Ripoll Seva Gurb han congelat. Tenint en compte que tenien majoria absoluta el mandat passat van apujar un 16%".

"Ja vam deixar clar des del primer dia que si les ordenances apujaven els impostos i taxes no votaríem a favor. La puja de taxes les trobem excessives, com a molt se n'haurien de pujar en l'àmbit de l'IPC. Ja vam traslladar propostes, i es veu que no tenen cap intenció d'ajudar els ciutadans a arreglar els seus habitatges. És difícil d'entendre que sent conscients de les necessitats de la ciutadania segueixin apujant impostos", va afegir Anglada.

El regidor de VECP, Arnau Martí, va agrair a la col·laboració de la regidora Núria Homs. "Hem de parlar de les ordenances en global. Estem a una situació diferent de fa 3 o 4 anys. No estem al marge de la situació econòmica i socialglobal. No és una moda apujar les taxes o l'IBI".

"En aquesta situació pensem que és important garantir serveis i d'aquí els ingressos han de poder sostenir la prestació de serveis i hem de contenir el màxim les pujades impositives. En aquest escenari que se'ns va presentar pensem que a causa del que ha passat els últims anys calia moderar l'increment del 3,5% pensem que era el mínim necessari per garantir serveis necessaris.

Hi ha el tema de la llei de residus que ens preocupa i sobretot com s'aplicarà a les famílies. Pensem que caldria fer un incentiu pel porta a porta i pensàvem que seria interessant fer bonificacions en l'aportació d'orgànica. S'ha d'anar cap a una taxa de generació i els demanem el compromís", va afegir Martí.

El regidor d'Ara Vic, Xavier Farres, va afegir: "Aquest equip de coalició de govern vagi per davant que som dos partits, podem tenir acords i discrepàncies. Debatem i parlem els temes. Vam fer contrapropostes, no vam comprar de seguida la proposta i en aquest cas i en aquest cas ens vam comprometre a controlar la puja dels impostos. Cal posar en valor que som dels que pugem menys, i vam lluitar una puja i vam negociar un 3,5% és el mínim i l'impacte és mínim".

La regidora d'Economia, Núria Homs, va afegir: "Lamentem els que no hi donen suport. A vegades les propostes de la CUP són poc aplicables o poc normatives. No podem agafar una goma i construir de nou, però hem de construir sobre els avantpassats".

Les ordenances fiscals per al 2024 tenen com a objectiu obtenir els ingressos necessaris per a la prestació dels serveis públics i poder garantir la qualitat i l'execució de projectes claus per a la ciutat i mantenir una ciutat reactivada. La voluntat és comprometre's amb una bona gestió econòmica, amb una hisenda pública sanejada que permeti el compliment del pressupost i la confecció d'un pressupost equilibrat per al proper exercici.

Per al 2024 es congelen el màxim de preus públics i es mantenen la majoria de les bonificacions i subvencions perquè l'impacte en la ciutadania sigui menor. Es manté la pressió fiscal més progressiva, i també l'exempció total de les taxes de recollida de residus i clavegueram per a famílies amb pobresa energètica, entre d'altres.

"Entenc que cadascú es mira la ciutat des de la seva visió, però governar vol dir prendre decisions i trobar l'equilibri en aquestes", va remarcar la regidora d'Economia. "Cal ser clars amb la ciutadania, no fer demagògia i no confondre, hi ha peticions que en termes legals no es poden fer com la de fer pagar l'IBI al bisbat", va afegir.

Novetats en les ordenances fiscals del 2024

Les ordenances fiscals per al 2024 presenten algunes novetats:

  • L’Impost sobre Béns Immobles (IBI) segueix sent més baix que en els municipis més poblats d’Osona, capitals de comarca veïnes i ciutat amb número de població similar amb un increment sostingut de 3,5%.
 • Es millora el servei de residus i es compleix amb la nova normativa actualitzant la taxa de residus al 7,5%, que suposa uns 12 euros més a l’any, degut a l’increment dels costos de tractament i gestió de residus:
  • Millora del servei de recollida (increment del servei, actualització de maquinària per un servei de més qualitat i incorporació de nous serveis).
  • Tractar els residus és cada cop més car.
  • Es fa pagar més per generar residus.
  • Augmenten els requeriments europeus.
  • Nova normativa en el cost integra dels residus.
 • 5% d’increment general de les taxes

Modificació de bonificacions de l’ICIO

 • Bonificació del 90%, 60% de l’ICIO en obres declarades d’especial interès o utilitat municipal quan es tracti d’obres de rehabilitació de façanes
 • Bonificació del 80% o 60% de l’ICIO en obres declarades d’especial interès o utilitat municipal quan es tracti d’obres de rehabilitació d’habitatges

Ajuts econòmics que es mantenen

 • Bonificació del 20% en la taxa de recollida de residus per qui faci compostatge casolà. Si es fa compostatge casolà es pagaran 145,10 euros en lloc de 181,37 euros de la taxa.
 • Tarifa reduïda de 72,10 euros en la taxa de recollida de residus per a persones desocupades i jubilades. Aquestes persones pagaran 72,10 euros en lloc dels 181,37 euros de la taxa de recollida de residus. Aquest any s’ha fet una modificació en referència a les persones jubilades. Fins el 2023 l’ordenança diu que s’entendrà que és persona jubilada aquella que té 65 anys o més. Això per 2024 ha canviat, i ara hem tret persones jubilades i diu “pensionista”. No tindrem en compte l’edat sinó el fet de ser pensionista ( continua lligat això si, amb els  ingressos)
 • Bonificació del 10, 15 o 20% en la taxa de recollida de residus segons el bon ús de la deixalleria. La bonificació s’aplicarà per garantir un servei de deixalleria de qualitat premiant la recollida dels residus especials que no poden anar als contenidors de carrer: voluminosos i fracció vegetal.
 • Gratuïtat en el transport públic per a persones amb diversitat funcional.
 • Bonificació del 25% i 75% de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (ITVM) En funció de les emissions de CO2
 • Bonificació del 75% de l’IVTM per a vehicles elèctrics purs
 • Bonificació del 100% de l’IVTM per a vehicles històrics amb antiguitat mínima de 35 anys

Impost sobre Béns Immobles (IBI)

Vic segueix és un dels municipis amb l’IBI més baix entre capitals de comarques veïnes i els municipis més poblats d’Osona. Es mantenen les bonificacions ja existents:

 • Bonificació del 50% en l’IBI en immobles urbans i rústics amb instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.
 • Bonificació del 50% en l’IBI per a famílies nombroses
 • Subvenció del 25%-33%-40% de  l’IBI en persones jubilades o desocupades, segons valor cadastral de l’immoble
 • Subvenció del50%  en l’IBI en famílies monoparentals
 • Subvenció del 10% en l’IBI quan el valor cadastral no supera els 200.000 euros
 • Subvenció del 25% de l’IBI quan els valor cadastral està entre  40.000 i 60.000 euros
 • Subvenció del 50% en l’IBI quan el valor cadastral és inferior a 40.000 euros
 • Bonificació del 95% en l’IBI en immobles amb activitat d’especial interès o utilitat cultural, històrico-artística o que fomenti l’ocupació

Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO)

L’ICIO es manté al 4% i no suposarà un impacte en les petites reformes domèstiques, a banda de conservar les bonificacions per a determinades obres:

 • Bonificació del 95% de l’ICIO en obres en comerços declarats d’especial interès quan iniciïn una nova activitat comercial o de serveis professionals.
 • Bonificació del 90%, 60% de l’ICIO en obres declarades d’especial interès o utilitat municipal quan es tracti d’obres de rehabilitació de façanes
 • Bonificació del 80% o 60% de l’ICIO en obres declarades d’especial interès o utilitat municipal quan es tracti d’obres de rehabilitació d’habitatges
 • Bonificació de fins el 90% de l’ICIO per instal·lacions per a l’estalvi energètic i l’ús d’energies renovables
 • Bonificació del 90% de l’ICIO per construccions i obres que afavoreixin el benestar de persones amb discapacitat o persones grans
 • Bonificació del 50% per obres en habitatges de protecció oficial o inclosos en la borsa de lloguer social

Bonificacions i exempcions en la taxa de clavegueram

Les noves ordenances fiscals mantenen les següents bonificacions i exempcions en la taxa de clavegueram:

 • Bonificació del 50% en la taxa de clavegueram en cas de fuita
 • Exempció total en la taxa de clavegueram per a famílies en situació de pobresa energètica

Un pressupost de 57 milions per mantenir la ciutat reactivada

El pressupost per l’any vinent és de 67.852.017,00, i el pla d’inversions ascendeix a 11.735.090 euros. En les inversions previstes hi destaquen:

 • Enllumenat públic.
 • Millores d’instal·lacions esportives
 • Mercat Municipal.
 • Reurbanització i millores de la rambla dels Montcada, Plaça de Pere Mialets, Avinguda Olimpia i Carrer Sagrada Família i asfaltats en tots els barris de la ciutat.
 • Polítiques d’habitatge, per a la rehabilitació i pel lloguer o compra d’habitatges.
 • Millores d’accessibilitat.

Núria Homs, regidora d'Economia, va remarcar l'aposta per uns serveis públics de qualitat i les persones es posen al centre per ser-ne les protagonistes. En aquest sentit, va subratllar que es destinava un 14,24% del pressupost en l'àrea d'atenció a les persones.

 

La regidora d'ERC, Maria Balasch: "La diferència és tan gran que no ens hem pogut posar d'acord. És una línia continuista, un model que ja no era el nostre. Sempre hem cregut que hi ha línies vermelles com el Mercat Municipal, l'habitatge de lloguer social, temes de convivència i seguretat i una escola bressol al Sucre, tot això ho vam parlar en la primera trobada de negociació, i a la segona vam veure que el retorn era 0. La inversió al mercat municipal és insuficient", va explicar la regidora.

 

"Hem de fer polítiques valentes. Exemples com destinar 80.000 euros per l'accessibilitat, què faran? Per nosaltres no són uns pressupostos amb visió de futur", va afegir Balasch.

 

El regidor de la CUP, Quim Soler, va detallar: "Programes electorals, plans... Ens omplim la boca de plans per fer rodes de premsa i el que diuen no ho fem. Són uns pressupostos que no responen a les necessitats de Vic, només d'alguns ciutadans. Hi ha mancances en accessibilitat, participació... Vam presentar propostes concretes, algunes ja s'estan fent, d'altres ja veurem. Exemples com la redacció de projecte de plaques solars, rehabilitació de camins, regulació d'aparcament de canvis d'estació, la passera del camí de Santa Eugènia, sempre excuses perquè no es facin".

 

"Ens vau dir que no al Mercat Municipal, en habitatge creiem amb molta més inversió. Els problemes globals i complexos requereixen solucions complexes i globals", va afegir Soler.

 

Per la seva banda la regidora de la CUP, Carla Dinarès, detallar la seva posició sobre el PAIF, "és la voluntat de governança, per veure quin nivell de realitat tenen les propostes. Una gran majoria de propostes no hi són. El que pensem del PAIF és que no respon a la voluntat d'implementar el programa electoral i ens trobem que per exemple al Patí només es preveu un 1 milió d'euros, n'hi falten 7 o 8, no?

 

Tenim les escoles bressol municipals amb llista d'espera i han d'anar a un altre sistema educatiu i no contemplen ampliar-les. Ni un euro per habitatge amb una mesa d'emergència saturadíssima obligant a la ciutat a viure en la misèria. Abans que destinar 1,4 M a refermats potser haurien d'anar a millorar l'accessibilitat"

 

El regidor del PSC, Josep Pou, va explicar que és un pressupost on la despesa corrent es menja molta part. "Desgraciadament, la realitat ens diu on no podem anar si no apugem molt els impostos. Voldríem destacar que per exemple en el patí la inversió que es preveu és que de cara l'estiu que ve obrir la piscina. Ens preocupa molt l'habitatge, com a tothom, tenim un problema d'accés per totes les edats per això vam fer unes propostes, hem demanat també el pla de la Serra de Senfern amb el Pla d'Habitatge Cooperatiu. És important també el Mercat Municipal, i precisament per això vam demanar més inversió i avançar la inversió en el temps. En matèria de seguretat vam demanar augmentar la plantilla de la Guàrdia Urbana, amb agents cívics i dinamitzadors".

 

El regidor de Somi, Josep Anglada, va explicar: "D'entrada hem de dir que aquest no és el nostre pressupost. No farem valoracions detallades, però ens centrem en algunes, veiem partides que no són massa positives.

 

"En esports ens ha sobtat una entitat com l'OAR tingui una subvenció de 16.500 euros i, en canvi, la fundació com Sant Tomàs sigui de 3.000. Trobem excessiu que es dediqui 1,8 M a l'Escola de Música, exagerat. En benestar i família hi ha unes subvencions molt altes i ens agradaria poder fiscalitzar i poder veure a qui van els ajuts. També, trobem que 472.000 euros veiem impossible restablir l'ordre als nostres carrers", va detallar Anglada.

 

"Val a dir que partim aspectes positius. Veiem bé la incorporació de 3 agents de la Guàrdia Urbana, la nostra proposta almenys seria 5 agents, ho veiem insuficient. Vam demanar un servei de transport urbà en dies festiu pel tanatori o el Nadal i veiem positiu que es desencalli el tema d'habitatge de la Serra de Senfern, el sector de Can Codina o Genís Antel".

 

El regidor de VECP, Arnau Martí, va detallar partides com: "Hem de posar més èmfasi en les polítiques d'habitatge, és evident que mig milió d'euros pel mercat és insuficient, però almenys hem incorporat la partida. S'ha dit també i hem ampliat les millores de centres educatius i AFAS i per últim han quedat certes al tinter. Compartim la necessitat de l'escola bressol, i és que l'ajuntament ha de fer una visió llarga".

 

El regidor d'ARA Vic, Xavier Farrésva explicar: "Una de les coses que s'ha debatut són els pressupostos participatius, la meva àrea que em crec i defenso, i en aquests primers anys no els hi surt a lpressupost un però tenim 200.000 euros i una puja a 250.000 euros. Penso que el PAIF és viu i que, per tant, no s'acaba tot avui. Ens hem de moure per trobar finançament. El palau de justícia el prometem i compartim la majoria i la proposta i compromís els acompanyarem com equip de govern".

 

La regidora d'Economia, Núria Homs, va contestar a la resta de partits: "és complicat i ens costa posar una dosi de realisme. Molts dels temes són similars i els compartim, l'altra cosa és abordar-los. No estem tan lluny. Algú ha d'agafar els reptes i assumir-los i executar-los. S'han parlat de moltes coses i de molts milions i no ho podem fer tot, per moltes ganes que tinguis. El que hem de tenir pressent és no enganyar la ciutadania i l'ajuntament té la capacitat que té. La inversió és un document de voluntats. Sí que tenim quins són els reptes, els tenim clars. Hem de tenir també la ciutat bé, en condicions.

 

"Només puc agrair les intervencions i per molt que pesi els que estem representant la ciutat hem d'afrontar la realitat i no podem fer-ho tot. La ciutat no necessita una nova escola bressol, en tenim 3 públiques i 2 de concertades. Aquestes dues escoles concertades fan la mateixa funció educativa i social que la resta i en aquests moments hi ha 100 places lliures", va tancar.

 

L'alcalde de Vic, Albert Castells, : " Tenim grans reptes, és una evidència, el Pati Vic, la neteja, l'educació la seguretat el civisme... és un gran repte en un context de dificultats per tothom. Creiem que el pressupost 2024 serveix per arrancar el mandat, més enllà d'aquest any queda molta feina per concretar amb grans projectes. Avui es plasmen una sèrie d'intencions i n'aniran sorgint noves i grans oportunitats".

 

Presa de possessió

Presa de possessió del senyor Albert Palou vilar com a regidor de l'Ajuntament de Vic pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya Acord Municipal.

 

El regidor Albert Palou va dir: "Vull donar les gràcies en Josep Lluís per la feinada que ha fet al consistori. Espero encarar la feina amb el mateix rigor que ell. No m'agrada gaire presentar-me, m'agrada dir que soc un biòleg vocacional i un vigatà militant. Em dedico al món de la ciència i al meu temps lliure al món associatiu. To el que faig sempre té alguna vinculació amb Vic i Osona".

 

L'alcalde de Vic, Albert Castells va donar-li la benvinguda al consistori: "Li desitjo molta sort. El camp de les ciències és un dels grans reptes que té la ciutat aquests anys, per tant, crees que serà de gran ajut".

 

Síndic de Greuges

Per unanimitat es va aprovar el nomenament del síndic municipal de greuges de Vic per un període de cinc anys més.

 

La regidora d'ERC, Maria Balasch, va afegir: "Vull agrair la feinada que va fer els últims anys i contents que hi torni a ser. Esperem que tinguis molta feina. Voldríem afegir que ens ha sorprès que ens hem trobat el punt a l'ordre del dia i no se'ns ha informat ni consensuat".

 

La regidora de la CUP, Susanna Vives,: "Nosaltres pensem el mateix que els Companys d'ERC. Ens vam quedar sorpreses. Estem molt contentes que en Joan segueixi. La figura del síndic és imprescindible".

 

El regidor del PSC, Josep Pou, va agrair la feina feta i la que farà.

 

El regidor de SOMI, Josep Anglada,: "L'últim mandat no estàvem al consistori, però sí que hem seguit la tasca. Sempre el van a veure quan la gent té problemes i no és agradable. Ens consta que la majoria de la gent està contenta i agraïda".

 

El regidor de VECP, Arnau Martí,: "No podem estar més satisfets. Ha complert, i amb escreix. Ho ha fet amb dedicació i molta feina. La proposta de renovar aquest compromís és positiu per la ciutat i donar continuat a la feina ben feta".

 

El regidor d'AraVic, Xavier Farrés, :"Felicitar la tasca que ha fet. Sí que havíem parlat amb l'alcalde i recolzem que segueixi el senyor Sala perquè ens consta la feina ben feta".

 

Més punts del ple

 

Per unanimitat es va aprovar la cessió de dos immobles situats al passeig de la generalitat 44-46 per a l'ampliació del cap el Remei. Per unanimitat es va aprovar la bonificació de l'ICIO sol·licitada per la llibreria muntanya de llibres per les obres d'adequació d'un local. Per unanimitat es va aprovar el nomenament d'auditors voluntaris a la societat Impulsvic slu per l'exercici 2023

 

Amb l’abstenció de del grup ERC i de la Cup Vic es va aprovar l'anul·lació de la licitació per la contractació de les obres compreses en el projecte executiu de canvi de tecnologia de l'enllumenat públic de Vic. La regidora de Serveis i Manteniment va explicar: "A vegades l'administració és lenta. Hi han hagut impugnacions i hem hagut d'esperar 6 o 7 mesos a la resposta, i per tant hem de començar de nou el procés. Ens sap greu perquè suposava un estalvi energètic important per la ciutat".

 

La regidora de la CUP, Carla Dinarès, va afegir: "El ple del desembre quan es va aprovar l'adjudicació i vam comentar que teníem uns quants dubtes i vam votar a favor entenen que era un projecte molt important. Ara no ho acabem de veure clar, i ens passem a l'abstenció".

 

Moció sobre l'equipament esportiu del patí Vic

 

Per unanimitat del ple es va aprovar la moció presentada pels grups municipals d'ERC-AM, CUP Vic i VECP per la creació d'una comissió especial d'estudi sobre el model de gestió de l'equipament esportiu del patí Vic.

 

Atès que des de l’1 de gener de 2023, les instal·lacions del Club Pati Vic van passar a ser propietat municipal de l'Ajuntament de Vic, que va adquirir aquest equipament esportiu, després que el club quedés immers en un concurs de creditors des de feia 3 anys.

Després que l’administració concursal hagués decidit liquidar el Club Patí Vic, l’Ajuntament de Vic va adquirir-ne les instal·lacions amb una inversió de 1.150.000 €, i a dia d’avui, es preveu invertir-hi més 7 milions d’euros per rehabilitar els equipaments actuals durant els propers anys.

Atès que l’Ajuntament de Vic ha destinat inversions importants per intentar ajudar el club durant els últims anys. Primer, amb una donació de 50.000 euros el 2017 per fer front a pagaments urgents i després, amb una altra de 70.000 euros el 2018.

Atès que amb aquesta adquisició la ciutat ha incorporat dos pavellons, una piscina exterior, una d’interior, les pistes de pàdel i tennis i un gimnàs, fet que servirà per donar resposta a l’alta demanda d’instal·lacions esportives i lúdiques per part de les entitats i ciutadania en general.

Atès que d'acord amb el que s’estableix a la legislació estatal, en relació als serveis públics, el municipi de Vic té competències pròpies en matèria de promoció de l'esport i les instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure, tal com diu l'Article 25 de la LRBL.

Atès que l’adquisició del Pati Vic és una oportunitat per la ciutat per guanyar un servei esportiu públic de qualitat i eficient, que garanteixi el dret a la pràctica esportiva en condicions d’igualtat perquè tots els vigatans i vigatanes puguin gaudir dels beneficis que suposa per a la salut i la qualitat de vida, i millorar així l’oferta pública esportiva de la ciutat.

És per tot això, que els grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya, CUP Vic, En Comú Podem proposen al Ple de l’Ajuntament de Vic l’adopció dels següents acords: Primer.- Constituir una comissió sobre l’establiment del servei que ha de gestionar l’equipament i instal·lacions del Pati Vic. L’objecte d’aquesta comissió serà elaborar la memòria justificativa corresponent, el projecte d'establiment i el reglament sobre el règim jurídic de la prestació ,així com l’estudi econòmic financer, tal i com disposen els articles 159 a 162 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS). Un dels objectes de la comissió serà estudiar i informar dels models de gestió de les instal·lacions esportives del Pati Vic (gestió directa i gestió indirecta) i conseqüentment s’elaborarà un informe relatiu als avantatges i inconvenients dels diferents models de gestió d’aquestes instal·lacions de titularitat municipal.

 

L’esmentada comissió estarà constituïda per:

 

 1. Membres amb dret a veu i vot:

Un regidor membre de cada grup municipal, aplicant-se en les votacions el sistema de vot ponderat, tal i com estableix l’article 60.5, en relació amb l’article 58.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, de manera que el valor del vot de cada regidor serà equivalent al número de regidors del grup municipal a què pertanyin. A aquests efectes el portaveu de cada grup municipal designarà, mitjançant escrit adreçat al Sr. Alcalde, el membre que n’ha de formar part en representació del mateix així com un suplent que podrà actuar en substitució del mateix.

Assumirà la funció de secretari, la Secretària municipal o qualsevol funcionari municipal en qui aquest delegui, qui assistirà a les sessions amb veu però sense vot. També podran formar part els tècnics municipals que per raó de la matèria o els serveis hagin d’intervenir en la mateixa comissió, que assistiran a les sessions amb veu però sense vot.

 

 1. La constitució de la Comissió es farà efectiva durant el 2024, un cop els treballs de la Taula d’Activitat Física i Esports hagin finalitzat, i hagin concretat i traslladat una proposta al consistori del projecte esportiu de les instal·lacions del Pati Vic. Sense perjudici de que abans de l’estiu de 2024 pugui obrir-se les piscines de l’equipament.

 

 1. El contingut i les conclusions dels treballs realitzats s’hauran de debatre, en sessió Plenària, abans de finalitzar el 2024.

 

 

Segon.- Organitzar per part del consistori una acte públic obert a la ciutadania per presentar i exposar a la ciutadania els resultats de la Comissió d’Estudi, per tal que siguin debatuts públicament i recollir-ne aportacions.

Tercer.- Traslladar per part del consistori el contingut d’aquests acords a l l’Associació

 

La regidora d'ERC, Maria Balasch, va dir: "Contents que avui es pugui debatre la moció. Això és la democràcia. És important, el Club Patí Vic és un projecte i ens gastarem molts milions públics, per tant, s'ha de mirar amb lupa. No se'ns va informar del que va passar i això crea desconfiança. Tot això demostra poca transparència i que es fa tot d'esquena. Gràcies per acceptar la moció".

 

La regidora de la CUP, Carla Dinarès,: "Lamentem que no se'ns permetés el debat, en una alcaldada sense precedents. La creació és una iniciativa que hauria de ser de Govern i no proposta de l'oposició. Ara haurem de veure que hem de gestionar perquè ara no hi ha diners. Cal un avantprojecte. La ciutat té una gran oportunitat amb un equipament potent i pensem que l'ajuntament és capaç d'assumir la gestió".

 

El regidor del PSC, Josep Pou, va afegir: "Vaig avançar que intentar-nos trobar en aquest punt i veient les necessitats reals del patí necessitem avançar. Per això ja no presentem la moció, perquè creiem que sentim avançar. S'ha desnaturalitzat la moció. Eliminar la temporalitat deixa la moció en un etern stand-by. La moció aprovada avui mata el sentit".

 

El regidor de SOMI, Josep Anglada,: No veig el sentit, s'han descafeïnat i perdut el sentit, com comprendran no tinc capacitat per llegir-me la moció amb el que s'havia presentat. Consensuo amb el que diu el senyo Pou. Ara això és una pèrdua de temps, no significa res, és un "brindis al sol".

 

La regidora d'AraVic, Elisenda Carrera, "Entenem que la pretensió és la creació d'una comissió informativa o complementària, serà deliberant l'estudi i l'informe dels nous serveis. Entenem que s'adequa a les funcions necessàries i es compromet no ralentí l'obertura de les piscines el 2024. Creiem que el que té intenció és empoderar la taula d'esports. Entenem que serà una ajuda de debat".

 

El regidor d'Esports i Activitat Física, Edu Comerma,: "Fa un mes vam veure el sentit de desempoderar la taula de l'activitat física i l'esport, on es fa molta feina i ben feta des de fa temps. Creiem que era una duplicitat i ens va costar entomar-ho. Parlant la gent s'entén, potser havíem parlat poc, però aquest mes n'hem parlat àmpliament. Amb les esmenes hi ha un canvi important en dos aspectes, primer separem la feina que fa la taula d'activitat física i esports i segon ve donat de la temporització, primer hem de tenir clar que volem al pati Vic socialment o esportivament després hem de pensar que s'ha de fer i finalment la gestió".

 

El regidor de VECP, Arnau Martí, va agrair la predisposició. "Ens vau demanar que no proposéssim la comissió perquè no podien complir tenir-la al desembre", va afegir.

 

Moció de suport a palestina i condemna de les accions d'israel

 

Amb els vots a favor d’ERC, Cup Vic i VECP, i amb els vots en contra de Junts, Ara Vic, PSC i SOMI no es va aprovar la moció presentada pel grup municipal CUP Vic de suport a palestina i condemna de les accions d’Israel

 

El procés de colonitzacització iniciat al segle XX a Palestina per part d’Israel ha causat un gran

nombre de víctimes i ha afectat la vida quotidiana de milions de persones. Recentment, la

situació ha esdevingut encara més tensa amb accions que han intensificat la violència i la

repressió contra la població palestina.

 

En els darrers anys, la política colonial, d'apartheid i ocupació militar d'Israel s'ha intensificat

amb la construcció de nous assentaments, destrucció de vivendes, espoli de recursos o la

criminalització de la societat civil palestina. La cruel persecució de la població palestina ha estat

catalogada per les organitzacions internacionals com Am nistia Internacional, Human Rights

World i Al haq de crim d'apartheid i lesa humanitat.

 

La comunitat internacional ha expressat en múltiples ocasions la seva preocupació per la

vulneració sistemàtica del dret internacional. Israel ha incomplert totes les resolucions de

Nacions Unides que l'insten a respectar els drets humans del poble palestí.

 

Lamentem totes les morts i per tal d’acabar amb aquesta espiral de violència cal assenyalar a

l’estat colonial i d’apartheid d’Israel com a focus inicial de tota violència i opressió. Aquesta no

és una situació entre iguals, sinó d'una potència colonial i militar enfront d'un poble que té dret

a protegir-se davant dels atacs sistemàtics que viu des de 1948. Mentre Israel és una potència

nuclear amb un dels exèrcits més poderosos del món, el poble palestí no compta amb un

exèrcit.

 

La situació a Gaza ja era insostenible abans d'aquest nou episodi de violència. Israel ha

convertit Gaza en una presó des de fa 16 anys, amb el 97% d’aigua no potable, el 56% de la

població vivint en extrema pobresa, un 64% d’atur juvenil, i el 80% depenent d’ajuda

internacional. Aquesta ocupació ha creat una crisi humanitària que afecta cada aspecte de la

vida quotidiana dels habitants de Gaza. A més, els darrers bombardejos contra la població civil

i l'aplicació d'un setge que consisteix en el tall de subministres bàsics com ara aigua, llum,

aliments o medicines no només agreugen la crisi humanitària sinó que poden constituir crims

de genocidi.

 

Els crims d’Israel cap al poble palestí són constants. Des de l’any 2000, 2.287 infants palestins

han estat assassinats.

 

PER TOT AIXÒ, L’AJUNTAMENT DE VIC :

 • Demana al govern de l’estat espanyol que aturi el comerç d'armes amb Israel

 

2- Lamenta totes les accions de violència contra la població civil que segons el dret

internacional humanitari constitueixen crims de guerra.

 

3- Fa una crida a aturar immediatament els bombardejos d'Israel sobre la Franja de Gaza, a

evitar els desplaçaments forçosos de població i a fer arribar a la Franja, aliments, aigua i

electricitat i totes les necessitats bàsiques per a la vida.

 

4- Reconeix que l'ocupació colonial i l'apartheid son les causes estructurals del conflicte i

que la comunitat internacional ha d'actuar i fer complir les resolucions de les Nacions

Unides, el dret internacional i els drets humans.

 

5- Condemna enèrgicament la violació del dret internacional, el drets humans i la política

colonialista, l'apartheid i l'ocupació de l'Estat d'Israel contra el poble palestí.

 

6- Es compromet a donar suport a les entitats i organitzacions que treballen sobre el terreny

en defensa dels drets humans i en la recerca de la fi de l’apartheid israelià

 

7- Demana a la Unió Europea que prengui les mesures necessàries per aturar el bloqueig

total que Israel ha imposat a Gaza per aturar el genocidi al poble palestí i garanteixi l'ajuda

humanitària.

 

8- Insta al Govern espanyol i a la comunitat internacional a intervenir per posar fi a la

violència i garantir el respecte als drets humans i les resolucions internacionals.

 

9- Es compromet a no donar suport ni prestar ajuda o assistència que puguin contribuir a

mantenir la situació dels territoris ocupats i insta a altres entitats i governs a fer el

mateix.

 

10- Demana que es respecti i protegeixi el dret dels refugiats palestins de tornar a les seves

cases i recuperar les seves propietats, tal com estableix la Resolució 194 de les Nacions

Unides.

 

El regidor d'ERC, Albert Palou,: "No hi ha lloc per l'equidistància. El genocidi no és tolerable. Simplement, són gent que volen viure tranquil·lament a casa seva".

 

El regidor del PSC, Josep Pou,: "És un assumpte complex, no és comparable amb res. Lamentem les morts de tots els bàndols, víctimes innocents, sigui per causa d'un exèrcit o pel que sigui. Demanem respecte internacional. Aquesta moció és de part, no la compartirem".

 

La regidora de SOMI, Marta Riera: "Els que ja tenim una certa edat no ens ve de nou aquest conflicte, des d'aquí podem opinar amb lliberta, però no poden fer pràcticament res més. El passat 7 d'octubre es va produir una gran massacre, Israel té tot el dret i el deure de defensar-se. La guerra és amb Hamàs no amb el poble palestí. S'ha de protegir Israel d'ella mateixa. La violència esborra la indiferència fonamental que hem de procurar sempre la vista".

 

El regidor de VECP, Arnau Martí,: "Em sorprèn el grau d'equidistància i imparcialitat. No veuen les notícies com moren milers de nens ataquen ambulàncies, hospitals? En un territori ocupat sense subministraments. És una salvatjada, un crim un genocidi contra el poble palestí. La institució d'aquesta ciutat ha de defensar uns valors i uns principis".

 

La regidora d'AraVic, Elisenda Carrera,: "És una moció molt dramàtica i difícil de gestionar. És molt difícil posicionar-nos. Els bombardejos per totes parts han desembocat en una guerra, on la principal víctima és la població civil, per la manca de diàleg. Només podem exigir els respecte als drets humans i restablir la pau. No ens podem posicionar per totes les víctimes d'ambdues parts".

 

La regidora de Junts, Anna Alemany,: "Condemnem amb rotunditat tots els actes que només afecten els civils. Cal un alto el foc immediat amb l'alliberament i subministraments. Considerem que la moció fa una lectura esbiaixada i no planteja solució política. No s'ha d'instrumentalitzar el conflicte i sí que cal remar plegats a favor de la convivència".

 

La regidora de la CUP, Susanna Vives,: "Primer de tot agrair al suport. Ens deixa perplexes constatar que hi ha formacions polítiques que formalitzin un genocidi. No acceptar les accions de condemna els fa a vostès còmplices d'aquesta indamina. 10.000 persones i 4. 000 nens classificar els morts en funció de les ideologies converteix aquest consistori en una salvatjada. Una ciutat que va donar suport al genocidi i apartheid".

 

Moció per la intermodalitat entre el transport públic i els patinets i monicicles elèctrics

 

Amb l’abstenció del grup SOMI, es va aprovar la moció presentada pel grup municipal cup vic sobre la intermodalitat entre el transport públic i els patinets i monicicles elèctrics arran de la seva prohibició indefinida al transport públic

 

El Consell d’Administració de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de l’àrea de

Barcelona va decidir, el 19 de desembre de 2022, prohibir temporalment l’entrada de patinets

i monocicles elèctrics al transport públic. La mesura es justificava per la deflagració de la

bateria d’un patinet elèctric a l’interior d’un tren de FGC que va tenir lloc el 17 de novembre

de 2022, i amb l’objectiu que durant el seu període de vigència, de sis mesos a partir de l’1 de

febrer, s’elaborés una proposta de regulació sobre l’accés i seguretat dels patinets elèctrics i

altres vehicles de mobilitat personal al transport públic de forma segura, amb la participació

de diversos experts i agents interessats en la seguretat del sistema de transport. A finals de

juny de 2023 es va anunciar la pròrroga de la prohibició temporal durant tres mesos més, fins

al 31 d’octubre. Les Autoritats Territorials de Mobilitat del Camp de Tarragona i de les àrees

de Lleida i Girona van adoptar la mateixa mesura. Per contra, en els serveis de transport urbà

de titularitat municipal de Mataró, Sabadell, Terrassa, Manresa, Martorell, Abrera, Pallejà,

Lloret de Mar, Olot, Sant Sadurní d’Anoia, Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú i

Cunit els ajuntaments corresponents van decidir no aplicar-hi la prohibició temporal.

 

A pocs dies de finalitzar la pròrroga de la prohibició temporal, l’ATM de l’àrea de Barcelona

anunciava que a partir de l’1 de novembre de 2023 la prohibició es mantindria

indefinidament, en “no haver pogut establir cap escenari en què no es mantingui un factor de

risc molt elevat no tolerable pels operadors de transport públic pel que fa a la seva

responsabilitat en la seguretat de les persones usuàries”, una decisió que les ATM del Camp

de Tarragona i de les àrees de Lleida i Girona també han adoptat.

 

La mobilitat en patinet elèctric, i del conjunt de vehicles de mobilitat personal en general, ha

experimentat un creixement significatiu des de la seva irrupció i es pot constatar que no es

tracta d’una moda passatgera sinó una forma de moure’s cada cop més consolidada que cal

integrar en el conjunt del sistema de transport. Particularment, se’n pot destacar la seva

utilitat per realitzar desplaçaments més llargs dels que se solen fer a peu, amb més rapidesa,

juntament amb avantatges com la seva portabilitat i uns costos econòmics i ambientals

baixos. En aquest sentit, la mobilitat en vehicle de mobilitat personal ha resultat ser

especialment atractiva en combinació amb el transport públic, ja que facilita l’accés a les

parades i estacions on agafar el transport públic des de l’origen del trajecte i, al seu torn,

també facilita l’accés fins a la destinació final des de les parades i estacions on es baixa del

transport públic. En altres paraules, gràcies a escurçar el temps i implicar menys costos per

accedir al transport públic respecte altres maneres de fer-ho, els patinets i monocicles

elèctrics aconsegueixen augmentar la cobertura de la xarxa de transport públic, especialment

en polígons industrials i les zones amb més dispersió urbana, on malauradament l’oferta de

transport públic de proximitat sol ser insuficient.

 

Malgrat que la mobilitat en vehicle de mobilitat personal encara està en una fase de

creixement per poder-ne extreure conclusions sòlides, l’article “Noves mobilitats quotidianes

a la metròpoli de Barcelona. La irrupció del patinet elèctric: tendències recents i oportunitats”

(IERMB, 2022)1 n’apunta algunes dades rellevants, com el major ús per part de dones en

relació a altres modes com la bicicleta, l’alt percentatge d’usuaris joves i d’origen estranger i

tenir una assequibilitat que fa que el nivell de renda entre llars no sigui un condicionant

significatiu per disposar-ne, a diferència del que succeeix amb el cotxe particular. A partir de

les dades de l’Enquesta de mobilitat en dia feiner (EMEF) de l’ATM de l’àrea Barcelona, el

mateix article recull el major pes que té la mobilitat ocupacional (per motius de feina o

estudis) en els desplaçaments en vehicle de mobilitat personal -un 31%, sense comptar les

tornades a casa- respecte la resta de modes, que ascendeix fins al 43% en els casos en què es

combina el vehicle de mobilitat personal amb el transport públic; una combinació que en el

74% dels casos té lloc en desplaçaments entre municipis diferents. Així mateix, segons la

mateixa font, només un 33% dels usuaris habituals de vehicles de mobilitat personal declaren

ser-ho del cotxe com a conductor, mentre la mitjana per a la resta de la població es troba en el

50%.

 

Clarament, doncs, es pot preveure que la prohibició indefinida dels patinets i monocicles

elèctrics tindrà un impacte negatiu en l’ús del transport públic i dificultarà especialment la

mobilitat ocupacional de les persones que els utilitzen, les quals formen part

significativament de col·lectius vulnerables. Probablement, farà que els usuaris que el

transport públic havia guanyat en combinació amb el patinet tornin a utilitzar el vehicle

privat.

 

Cal assenyalar, també, que la instal·lació d’aparcaments per a vehicles de mobilitat personal a

l’entorn de les estacions i parades de transport públic facilita la intermodalitat entre ambdós

modes de transport, si bé no és una alternativa que permeti mantenir tots els avantatges de la

combinació entre vehicles de mobilitat personal i transport públic, en no permetre disposar

del vehicle de mobilitat personal en la part del desplaçament entre el transport públic i la

destinació final, sovint anomenada “última milla”.

 

Per tot això, l’Ajuntament de Vic ACORDA:

 1. Manifestar a l'ATM de l’àrea de Barcelona la preocupació pel pas enrere en la promoció de

la mobilitat sostenible que significa la prohibició indefinida dels patinets i monocicles

elèctrics al transport públic.

 

 1. Instar l'ATM de l’àrea de Barcelona a continuar cercant una solució segura per permetre

l'entrada de patinets i monocicles elèctrics al transport públic i a col·laborar amb les

administracions locals en el desplegament de mesures per promoure'n la seva intermodalitat.

 

 1. Instal·lar, amb la major brevetat possible, un aparcament segur per a vehicles de mobilitat

personal a l'entorn de les estacions de tren i d’autobusos de Vic i a la parada d’autobusos

interurbans de la plaça de la Noguera.

 

 1. Notificar l'aprovació d'aquests acords a l'ATM de l’àrea de Barcelona, al Departament de

Territori de la Generalitat de Catalunya, a Adif, als diversos operadors de serveis de transport

públic a Vic (Renfe, Sagalés, TEISA i Autocars Prat) i a l'Associació d’Usuaris per a la

Mobilitat Personal.

 

La regidora d'ERC, Viqui Terricabras, : "És una realitat que aquesta modalitat no és una moda passatgera i es consolidarà com a transport diari per la seva combinació. Fomentem el transport públic si podem vehicular els dos tipus de transport. Les dades demostren que la probabilitat d'incendi són baixes i no hi ha hagut mai ferits greus quan hi ha hagut algun incendi".

 

La regidora del PSC, Debora Villenas,: "Esperem que l'inici d'aquesta proposta sigui l'inici d'un diàleg que aporti coses bones facilitant l'ús del transport públic i és fonamental abordar el diàleg on cal l'ajuntament".

 

La regidora de SOMI, Marta Riera,: Aquesta prohibició es pot dur a terme per incendis que hi ha hagut i abans de les prohibicions s'ha de veure que va a haver-hi danys materials i algun incident amb viatgers. Cal verificar i garantint la seguretat dels usuaris i dels treballadors.

 

El regidor de VECP, Arnau Martí, :"Pensem que problemàtiques d'aquestes no es poden abordar des de la prohibició. Potser cal regular i establir zones segures, no entenem que no s'hagi regulat encara. Té un biaix de classe important, afecta molta gent treballadora. Cal repensar la parada de la plaça de la Noguera".

 

El regidor d'AraVic, Xavier Farrés, : "Els patinets esdevenen una realitat creixent i cada vegada més persones són un suport necessari. Cal insistir que és important i mesurar-ne i regular el compliment de les normatives. De la mateixa manera que exigim rigorositat cal exigir per tots".

 

El regidor de Mobilitat, Guillem Membrives, : "Per previsió la prohibició està fonamentada, hi ha dades. Esborrar l'horitzó donant caràcter indefinit perds l'esperança. Donarem suport en tant a què insta a continuar treballant. Aquesta multimodalitat és el que compateix amb el transport privat".

 

El Ple extraordinari va començar amb un record per l'exregidor Carles Furriols, Tati, qui va ser regidor de l'ajuntament la legislatura del 1991 al 1994.