Vic defineix el cartipàs per la nova legislatura

La sessió del ple aprova els sous dels càrrecs electes i dels eventuals, i els nomenaments dels representants de la corporació a diferents organismes de la ciutat

Vic defineix el cartipàs per la nova legislatura.

El primer ple de la nova legislatura 2023-2027, que es va celebrar dilluns a la tarda, va estar marcat per la definició del nou cartipàs municipal, que fixa, entre altres, l’estructura de l’organització i administració locals, així com les delegacions genèriques i específiques a cadascun dels regidors de l’equip de govern.

 

Així, l’Ajuntament de Vic comptarà amb quatre àrees, de les quals dependran les següents funcions:

 

 • Àrea d’Alcaldia, organització, serveis generals, innovació i agenda 2030, a la qual correspon la total activitat relacionada amb: Alcaldia; Comunicació i Transparència; Projectes Internacionals; Universitat i Ciutat del Coneixement; Economia; Recursos Humans; Contractació; Oficines d’Atenció Ciutadania; Estadística i Padró; Noves Tecnologies, administració digital i smart city; i Informàtica i Sistemes.

 

 • Àrea de Territori, Sostenibilitat i Transició Energètica, a la qual correspon la total activitat relacionada amb: Urbanisme; Mobilitat; Medi Ambient, Món Rural i Transició Energètica; Habitatge; Manteniment i Serveis; Activitats i Inspeccions; i Via Pública.

 

 • Àrea d’Estratègia Econòmica, Desenvolupament Territorial i Projecció de la Ciutat, a la qual correspon la total activitat relaciona amb: Comerç, Mercats de Marxants i Mercat Municipal; Turisme; Cultura i Llengua; Foment de l’Activitat Econòmica i l’Ocupació: Estratègia Econòmica i Desenvolupament Territorial; i Fires i Mercats.

 

 • Àrea de Serveis a les Persones, a la qual correspon la total activitat relacionada amb: Educació i Joves; Benestar i Família, Convivència i Seguretat; Protecció Civil; Ciutadania i Barris; Igualtat; Participació; Cooperació; Salut Pública; i Activitat Física i Esports.

 

Els nous tinents d’alcaldia i els portaveus dels grups municipals

 

Un dels altres temes que es van revelar ahir en la sessió del ple va ser quins regidors i regidores ostentarien els càrrecs de tinent d’alcaldia per aquesta legislatura, per aquest ordre:

 

 • 1r tinent d’alcaldia: Bet Piella Pons
 • 2n tinenta d’alcaldia: Núria Homs Molist
 • 3a tinenta d’alcaldia: Francesc Xavier Farrés Fabré
 • 4t tinent d’alcaldia: Elisabet Franquesa Roca

 

Els tinents d’alcaldia desenvolupen les atribucions i competències de l’alcaldessa en cas de la seva absència, vacant o malaltia.

 

Pel que fa als diferents grups polítics, es van definir també els regidors o regidores que actuaran de portaveus dels grups, i els seus suplents, si és el cas:

 

GRUP POLÍTIC

PORTAVEU/S

Junts per Vic-Compromís Municipal

Sra. Anna Alemany Pratdesaba

Suplent: Albert Castells Vilalta

Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal

Sra. Maria Balasch i Pla

Suplent: Victòria Terricabras Tarin

CUP VIC

Sra. Carla Dinarès Ayats

Suplent: Sra. Susana Vives Reverter

ARA VIC-PACTE LOCAL

Sr. Francesc Xavier Farrés Fabré
Suplent: Elisenda Carrera Comerma

PSC VIC-CANDIDATURA DE PROGRÉS

Sr. Josep Pou Regidor
Suplent: Debora Villena Velasco

SOM IDENTITARIS

Sr. Josep Anglada Rius
Suplent: Sra. Marta Riera Camps

VIC EN COMÚ PODEM

Sr. Arnau Martí Danés

 

 

Atribucions dels regidors i regidores de l’equip de govern

 

Els regidors i regidores de l’equip de govern exerciran les següents atribucions:

REGIDORIES MANDAT 2023-2027

Economia, Recursos Humans, Estadística i Padró, Habitatge, Benestar i Família

Sra. Núria Homs Molist

Contractació, Oficines Atenció Ciutadana, Turisme, Igualtat

Sra. Anna Alemany Pratdesaba

Noves Tecnologies, Administració Digital i Smart City, Informàtica i Sistemes, Mobilitat

Sr. Guillem Membrives Barniol

Activitats i Inspeccions, Comerç, Mercat de Marxants i Mercat Municipal, Cultura i Llengua, Estratègia Econòmica i Desenvolupament Territorial, Fires i Mercats

Sra. Bet Piella Pons

Via Pública, Educació i Joves, Convivència i Seguretat

Sra. Elisabet Franquesa Roca

Urbanisme, Manteniment i Serveis, Medi Ambient, Món Rural i Transició Energètica

Sra. Ester Coma Bassas

Foment de l’Activitat Econòmica i l’Ocupació, Cooperació,  Protecció Civil

Sra. Elisenda Carrera Comerma

Participació, Ciutadania i Barris, Salut Pública

Sra. Francesc Xavier Farrés Fabré

Activitat Física i de l’Esport

Sr. Eduard Comerma Torras

 

Des de la CUP, la regidora Susana Vives va demanar el motiu de la separació de les regidories d’Urbanisme i Mobilitat. “Les polítiques de mobilitat van lligades a la configuració de l’espai públic, més enllà dels aspectes lligats amb la digitalització i les noves tecnologies. “També veiem estrany que s’hagi creat una regidoria de Llengua i una altra anomenada Smart City”, va apuntar Vives.

 

L’alcalde de l’Ajuntament de Vic, Albert Castells, va explicar que la voluntat del govern és reforçar l’estructura política per desplegar el Pla de Mobilitat i el Planejament Urbanístic. “Volem tenir més hores de capacitat de gestió en aquests temes. En el cas de Llengua,  tenim la necessitat de reforçar la llengua catalana, tenint en compte la situació actual en la qual estem vivint, i podem dir el mateix en les polítiques de transició digital i tecnologia que ha de fer l’administració. Volem focalitzar els esforços posant una regidoria específica que ajudi a transformar l’administració en aquesta matèria”.

 

A banda, la regidora Bet Piella assumirà la presidència de l’Organisme Autònom de Fires i Mercats (OFIM), mentre que Xavier Farrés Fabré en serà el vicepresident.

 

També, la regidora Ester Coma Bassas assumirà la presidència de la Xarxa de Serveis Urbans, mentre que Guillem Membrives Barniol en serà el vicepresident.

 

Des de VECP, Arnau Martí, va expressar el seu desacord en el cartipàs proposat per l’equip de govern. “Aquest cartipàs no és positiu per a la ciutat. Calia obrir una nova etapa, però hem vist que JuntsxCat ha mirat més cap a la dreta que cap a l’esquerra. En lloc de buscar una mirada llarga a la ciutat, tenim la sensació que s’ha buscat una mirada a curt termini. És un govern que es refugia als membres d’Ara Vic, que volien entrar al govern a qualsevol preu i que, després de la campanya, s’han entregat als braços de JuntsxCAT. Absolutament legítim, però tenim la sensació que aquests 10 vots es queden sense recorregut. Creiem que amb una altra política d’aliances haguéssim pogut trobar més suports. A més, ens ha sorprès que no hi hagi cap contingut sobre aquest acord. Val la pena que una ciutat com Vic tingui un acord polític i, per tant, tenir un document per saber que es vol fer en aquest mandat. Tenim la sensació que els regidors ARA Vic s’han adherit al programa de JuntsxCat. Volíem reconduir Vic, però tenim la sensació que a sobre la taula no hi ha cap full de ruta. És un govern que més que liderar un projecte de ciutat, administra. Esperàvem un canvi d’organigrama municipal. Tenim reptes estratègics de ciutat que són molt importants. Desitgem que ens facin canviar d’opinió en els propers mesos”.

 

Castells, va respondre: “És normal que es discrepi en el cartipàs. Has parlat molt de sensacions i demano una oportunitat al govern. La nostra voluntat és negociar els acords puntuals per anar desplegant els projectes. El resultat que hem interpretat de les eleccions és una clara victòria de la nostra formació política. Ens creiem legitimats per encapçalar aquesta formació de govern, però també fem una clara lectura del missatge de la ciutadania de no fer un govern sol, en majoria, ja que el resultat ho avala. La millor interpretació dels resultats electorals era establir una aliança amb el grup ARA Vic. La ciutat està molt ben projectada i planificada. El full de ruta està clarament traçat i aprovat. L’acord de govern és sòlid i posem en valor que es tracta d’un acord amb minoria i ens obliga a negociar amb diversos grups del consistori. Et demano una oportunitat al govern”.

 

Règim de sessions del Ple Municipal

La portaveu Anna Alemany va comunicar la celebració de les sessions ordinàries, que es faran el primer dilluns de cada mes natural, a les 6 de la tarda. Excepte quan aquest dia no sigui hàbil o quan hi hagi manca de quòrum com, per exemple, durant els mesos de juliol i agost a causa de les vacances d’estiu. En aquest sentit, el ple del mes d’agost s'avança i se celebrarà el dimarts 25 de juliol, mentre que, el ple del mes de setembre es farà el 12 de setembre. Aquest punt es va aprovar per unanimitat.

 

Periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local

La portaveu Anna Alemany va explicar que es determina les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local tindran lloc cada dilluns a les 2 del migdia en primera convocatòria, i una hora després en segona convocatòria, si s’escau. Seguint el punt anterior, s’ajustaran els dies i hores quan aquest dia sigui inhàbil o hi hagi manca de quòrum, especialment, durant els mesos de juliol i agost. Aquest punt també es va aprovar per unanimitat.

 

Delegació d’atribucions del ple a l’alcaldia

Tal com va explicar la portaveu, Anna Alemany, per tal d’agilitzar certs processos administratius i d’acord amb la normativa vigent, es delega a Alcaldia algunes competències que tenen a veure amb incompatibilitat dels treballadors públics amb activitat professional externa o amb l’autorització de subvencions que estiguin inicialment reconegudes en el pressupost. S’aprova amb els vots a favor de JuntsxCat, Ara Vic, ERC, PSC, Som Identitaris, VECP i amb l’abstenció de la CUP Vic.

 

Creació de les comissions informatives i de la comissió especial de comptes

Alemany va explicar la creació de quatre comissions informatives permanents que són les següents:

 

 • Comissió Informativa de l’Àrea d’Alcaldia, Organització, Serveis Generals, Innovació i Agenda 2030.
 • Comissió Informativa de l’Àrea de Territori, Sostenibilitat i Transició Energètica
 • Comissió Informativa de l’Àrea d’Estratègica Econòmica, Desenvolupament Territorial i Projecció de la Ciutat
 • Comissió Informativa de l’Àrea de Serveis a les Persones

 

També es crea una comissió especial de comptes. El seu àmbit d’actuació és l’examen, l’estudi i l’informe dels comptes anuals de la corporació. Aquest punt també contempla que el president nat de totes les comissions és l’alcalde i estan integrades per un representant de cadascun dels grups municipals, aplicant el sistema de vot ponderat, equivalent al nombre de representants de cada grup en el consistori. L’alcalde pot delegar la presidència efectiva en qualsevol membre de la corporació. Les comissions es reuniran amb la mateixa periodicitat que el ple municipal. S’aprova amb els vots a favor de JuntsxCat, Ara Vic, ERC, PSC, Som Identitaris, VECP i amb l’abstenció de la CUP Vic.

 

Aprovació de la modificació del pressupost municipal de l’exercici 2023

El ple va aprovar la modificació del pressupost municipal de l’exercici 2023 amb els vots a favor de JuntsxCat i Ara Vic, els vots en contra d’ERC, la CUP i VECP, i l’abstenció de PSC i SOMI. La regidora d'Economia, Núria Homs, va explicar que es necessita fer un moviment de diners entre capítols. “Els diners hi són, però estan a capítols diferents. S’ha de fer uns moviments de 184.000 euros, sense increments”.

 

El regidor d’ERC, Josep Lluís Garcia, va dir: “Nosaltres hi votarem en contra. Aquest moviment de modificació de crèdit és a causa de l’augment de la massa salarial que considerem desorbitades. Diuen que els diners hi són, però creiem que aquest moviment pot fer variar l’estabilitat del pressupost i veiem oportú estudiar-ho. També aprofito per demanar si aquesta modificació de crèdit serà la darrera o més endavant n’hi haurà una altra”

 

Des de la CUP, Quim Soler, també va respondre: “Si no vaig errat, vaig calcular que costarà uns 140.000 euros més el cost de tots els regidors i de totes les regidores, respecte al cost anterior. La modificació de crèdit representa uns diners que s’han acabat i, tal com diu la interventora en el seu informe, cal informar que la dotació que s’haurà d’efectuar del pressupost de l’exercici 2024, segons càlculs proporcionats pel Departament de Recursos Humans, hi ha un increment de 70.000 euros que afectaran l’estabilitat pressupostària i, per tant, aquests 70.000 s’hauran de compensar d’alguna manera. La nostra pregunta és d’on sortiran aquests diners i esperem que aquests diners no afectin les despeses importants. En aquest sentit, nosaltres hi votarem en contra”. Els partits VECP i SOMI tampoc van donar suport a la proposta.

 

La regidora Homs va aclarir que la modificació de crèdit correspon al pressupost del 2023, és a dir, no del 2024. “Aquesta modificació és molt tècnica, els diners hi són. Ara no hem d’afegir diners. Per al 2024 haurem de fer un pressupost nou que s’haurà d’ajustar si avui s’aproven les noves retribucions. La gestió d’una ciutat és molt complexa i a vegades s’han d’ajustar coses, però no hi ha cap voluntat de fer una altra modificació de crèdit. Fem aquesta i ja parlarem del nou pressupost quan toqui.

 

En aquest sentit, el segon torn de paraula va començar amb la intervenció del regidor d’ERC, Josep Lluís Garcia, el qual va dir: “Entenc que en els propers pressupostos hi haurà l’opció de parlar de retribucions de càrrecs electes. Si és així estarem contents de poder-ne parlar.

 

Per la seva banda, Josep Anglada, de SOMI, va aclarir que el seu vot serà l’abstenció. 

 

Dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació

Un altre dels aspectes que es va portar al ple van ser l’aprovació de les dedicacions, retribucions i indemnitzacions dels membres de la corporació. La proposta va ser aprovada amb els vots a favor de JuntsxCat, Ara Vic, els vots en contra d’ERC, CUP, SOMI, VECP, i l’abstenció de PSC.

 

Tal com va apuntar la regidora, Núria Homs, Vic contrasta les dedicacions, les retribucions i les indemnitzacions amb altres municipis de la mateixa similitud i amb la normativa a la mà. La llei indica que un municipi entre 25.000 i 50.000 habitants pot disposar fins a 11 regidors i regidores amb una dedicació exclusiva. En aquest cas, suposa una massa salarial de 700.000 euros, però Vic no ho necessita. “Fem una proposta ajustada, tenint en compte la realitat, la potència, les necessitats i les oportunitats de la nostra ciutat. Volem que Vic sigui una ciutat capdavantera, amb un ajuntament molt eficient i de qualitat. Considerem que és una proposta raonable i per sota del que es podria arribar a invertir o gastar”. Homs va explicar que s’ha fet una puja en l'assistència dels plens i de les juntes.

 

Per la seva banda, la regidora d’ERC, Maria Balasch, va començar la seva intervenció preguntant sobre l’acord entre JuntsxCat i Ara Vic i la falta d’un full de ruta treballat entre els dos partits. Seguidament, Balasch va justificar el vot en contra del seu grup. “Creiem que el cartipàs no és el més idoni i no entenem les dedicacions assignades a cada regidor”.

 

Des de la CUP, Carla Dinarès, va mostrar també el seu desacord. “Ens agradaria veure el full de ruta amb Ara Vic i saber el motiu de l’abstenció del PSC. Els sous del consistori són desorbitats. Nosaltres ho faríem diferent. No estem aquí pel que cobrem, sinó per la tasca”.

 

El regidor del PSC, Josep Pou, va demanar també la necessitat de disposar d’un full de ruta. “Creiem que comporta una situació d’inestabilitat per part del consistori i també veiem un desequilibri en el repartiment de les regidories”. Pou va explicar que l’abstenció del seu grup polític significa un vot de confiança pel nou govern.

 

Per la seva banda, Josep Anglada, de SOMI, també va reclamar el projecte de govern acordat entre JuntsxCat i Ara Vic i es va mostrar sorprès per la falta de negociació del grup polític Ara Vic. “Nosaltres no estem d’acord amb el cartipàs proposat. Les retribucions haurien d’haver estat molt més moderades”. Anglada també va mostrar-se en desacord amb les dedicacions.

 

Des de VECP, Arnau Martí, va començar la seva intervenció fent preguntes sobre l’acord polític i el futur de la Ronda Camprodon, el Club Patí Vic, la variant de La Guixa, entre altres. “Aquest acord és molt coix. No tenim objectius d’aquest nou govern”. D’altra banda, Martí va apuntar que les persones dedicades al servei públic han de rebre una retribució justa. “Creiem que l’augment és exagerat”.

 

En aquest sentit, Homs va agrair el vot de confiança del PSC i va demanar temps a la resta dels grups de polítics que van votar en contra de la proposta. “Un pressupost petit no significa una dedicació petita”.

 

El segon torn de paraula el va iniciar la regidora Balasch, que va dir: “Pactar és negociar i nosaltres votarem en contra a aquestes assignacions econòmiques que s'ha basat en l’organització basada en la situació personal i en tenir un sou durant quatre anys. Aquesta no és la nostra forma de treballar. Nosaltres posem per davant les línies de la nostra ciutat”. 

 

Per la seva banda, la regidora Dinarès de la CUP va recalcar que l’acord de govern s’ha fet per un sou i una cadira. També es va mostrar sorpresa per l’abstenció del partit PSC.

 

Des de PSC, el regidor Pou va recalcar que s’ha de mantenir un punt de coherència. “El més important és la funció de l’equip de govern i saber controlar les dedicacions. També va recalcar que una abstenció no és un vot favorable.

 

Des de SOMI, el regidor Josep Anglada, va recalcar que amb l’aprovació del cartipàs una abstenció és un sí. També es va mostrar sorprès per la manca d’intervenció de Xavier Farrés davant els comentaris rebuts.

 

El regidor VECP, Arnau Martí, va tornar a exposar el seu desacord davant els sous assignats. “Nosaltres no farem regals com fa avui el PSC o com ha fet Ara Vic. Nosaltres treballarem proposta a proposta”, va concloure.

 

Per tancar el punt, l’alcalde, Albert Castells, va apuntar que s’ha buscat una proposta coherent. Castells va agrair el vot de confiança del partit PSC. “Ens emplacem a treballar el pla d’acció municipal d’aquesta quatre anys amb tots els grups”. La proposta política que fem avui de dedicacions, retribucions i indemnitzacions persegueix l’objectiu de prestigiar la política”. Costa molt trobar persones que vulguin formar part de la llista. Hi ha moltes persones dedicades a aquest ajuntament.

 

Dedicacions, retribucions i indemnitzacions de membres de l’Ajuntament

Albert Castells (del 17/06/23 fins el 14/07/23

76%

48.555,34 €

Albert Castells (a partir del 15/07/23)

100%

63.888,61 %

Núria Homs

100%

59.908,35 €

Elisabet Franquesa

100 %

59.908,35 €

Elisabet Piella

100 %

59.908,35 €

Elisenda Carrera

100 %

59.908,35 €

Eduard Comerma

40 %

23.963,34 €

Ester Coma

75 %

44.931,36 €

 

Els membres de la corporació que no tenen dedicació exclusiva ni parcial perceben assistències que inclouen possibles despeses d’aparcament en les següents quantitats:

Assistències

Òrgan

Càrrec

Euros per assistència

Ple

Regidors/es

350,00 €

Junta de Govern

Regidors/es

180,00 €

Comissions informatives

Regidors/es

250,00 €

Junta de Portaveus

Regidors/es

300,00 €

Portaveus al Ple

Regidors/es

400,00 €

 

S’assigna a cadascun dels grups polítics la següent dotació econòmica mensual:

 

Per cada grup polític: 289,51 €/mes

Per cada regidor: 115,10 €/mes

 

Personal eventual

En aquest sentit, Homs va detallar que, d’acord amb la LRSAL, l’Ajuntament de Vic pot tenir fins a set càrrecs eventuals, i que més endavant es valorarà la incorporació de més professionals en funció de les necessitats que es detectin.

 

Pel que fa als càrrecs eventuals, es va presentar la següent proposta:

Personal eventual

Funció

Dedicació

Salari brut anual

Cap de gabinet d’Alcaldia

Exclusiva

57.499,75 €

Assessor/a de l’Alcaldia en Convivència, Seguretat i Manteniment Urbà

Exclusiva

48.874,79 €

Assessor/a d’Alcaldia en promoció de l’esport

Exclusiva

48.874,79 €

Assessor/a d’Alcaldia

Exclusiva

48.874,79 €

 

 

La regidora d’ERC, Victòria Terricabras, va reiterar en la seva intervenció l’abstenció en aquest punt a causa de les retribucions que s’han assignat per ocupar aquests càrrecs eventuals.

 

Per la seva banda, la regidora de la CUP, Susana Vives, va dir: “Discrepem la forma de gestionar aquests càrrecs eventuals. Entenem que és necessari per consolidar un govern, però s’adjudiquen a dit, sense un procés de selecció públic. Les retribucions són excessives. Dona la sensació que és un símbol de feblesa d’aquest govern”.

 

Des del PSC, Josep Pou va abstenir-se en aquest punt, però va demanar que, en cas d’ampliar el nombre de càrrecs, es porti a votació. En el cas de SOMI, el regidor Josep Anglada, va reiterar el vot en negatiu “perquè hi ha càrrecs de la plantilla de l’Ajuntament de Vic que poden desenvolupar aquestes funcions.

 

Per la seva banda, Arnau Martí, de VECP, va explicar que es podrien convocades places per ocupar aquestes càrrecs.

 

Homs va tancar el punt posant en valor les persones que ocupen els càrrecs eventuals. “Són persones formades que ens ajuden i són necessàries per la gestió d’aquest ajuntament”. A nivell de sous, la regidora va convidar a consultar les retribucions dels sous de la plantilla de l’ajuntament.

 

El regidor Josep Anglada, de SOMI, va concloure dient que no posen en dubte la capacitat dels càrrecs eventuals. “Considero que comptar amb set persones per assessorar l’alcalde de l’Ajuntament de Vic és massa”.

 

Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de JuntsxCat i Ara Vic, els vots en contra de la CUP i SOMI, i amb l’abstenció d’ERC, PSC i VECP.